Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Toegankelijkheidsverklaring

Op 15 januari 2024 is deze website, www.eijsden-margraten.nl, in gebruik genomen. Op dit moment wordt deze website onderzocht op toegankelijkheid door een extern bureau. Dit onderzoek is een steekproef van een aantal pagina’s. En stelt vast of de website voldoet aan de wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid WCAG 2.1. WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. Hiermee wordt aangegeven of een website bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking. 

Als de resultaten van de toegankelijkheidstoets bekend zijn, worden deze hier bekend gemaakt. 

Vragen over Toegankelijkheidsverklaring?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?