Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester bestuurt samen met de wethouders de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit.

Vergaderingen

Tafel in raadzaal met kopje en schotel, kan water, microfoon en scherm.

Een vergadercyclus bestaat uit een raadsvergadering en twee dialoogvergaderingen.

Vergaderingen

Samenstelling gemeenteraad

Groepsfoto van de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis in Margraten.

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten bestaat uit 21 raadsleden. Deze raadsleden komen uit verschillende politieke partijen.

Samenstelling gemeenteraad

U en de gemeenteraad

Microfoon in raadzaal

Het vergadermodel bestaat uit meerdere vergaderingen. Dit vergadermodel maakt contact met burgers en maatschappelijke organisaties mogelijk voordat de raad een beslissing neemt.

U en de gemeenteraad

Taken en doelen gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken.

Contact met de gemeenteraad

U kunt contact opnemen met de (leden van de) gemeenteraad

Raadsinformatie

De raad ontvangt informatie van het college via raadsinformatiebrieven. En via de antwoorden op de vragen van een raadslid.

Burgerleden

Burgerleden kunnen de fracties helpen.

Rekenkamer

Het doel van de Rekenkamer is om te leren en te verbeteren. De basis voor de taken van de Rekenkamer is vastgelegd in de Gemeentewet.

Vragen over Gemeenteraad?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?