Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten bestaat uit 21 raadsleden. Een keer in de vier jaar worden de raadsleden gekozen door de inwoners van de gemeente bij de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentelijke beleid en controleert of het college van burgermeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

Taken en doelen gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken.

Contact met de gemeenteraad

U kunt contact opnemen met de (leden van de) gemeenteraad

Raadsinformatie

De raad ontvangt informatie van het college via raadsinformatiebrieven. En via de antwoorden op de vragen van een raadslid.

Burgerleden

Burgerleden kunnen de fracties helpen.

Rekenkamer

Het doel van de Rekenkamer is om te leren en te verbeteren. De basis voor de taken van de Rekenkamer is vastgelegd in de Gemeentewet.

Vragen over Gemeenteraad?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?