Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Op deze pagina vindt u alle informatie over zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermd wonen

huisje met 2 handen er boven

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen, die niet zelfstandig kunnen wonen.

Beschermd wonen

Cliëntondersteuning

Iedereen heeft recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning

Huiselijk geweld en Veilig Thuis

Meisje kijkt door het raam

Vermoed u kindermishandeling of huiselijk geweld? Bel gratis: 0800 2000.

Huiselijk geweld en Veilig Thuis

Adviesraad Sociaal Domein Eijsden-Margraten

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Eijsden-Margraten heeft een duidelijke opdracht. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B&W over onderwerpen die horen bij het sociaal domein.

Valpreventie

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. Dit is maar 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning van MEE is er voor iedereen die vaak en voor lange tijd zorgt voor iemand met een aandoening, beperking of psychische kwetsbaarheid.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het doel van de Wmo is ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in onze samenleving.

Wet Verplichte GGZ (WvGGZ)

Verplichte geestelijke gezondheidszorg indien een inwoner een gevaar voor zichzelf of diens omgeving vormt.

Vragen over Zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?