Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Paspoort, ID-kaart en rijbewijs

Met een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) kunt u zich identificeren. Met deze reisdocumenten kunt u ook naar andere landen reizen.

Toestemmingsverklaring

Bij de aanvraag van een paspoort voor een minderjarige (tot 18 jaar) en bij de aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart voor een kind (tot 12 jaar) dient een toestemmingsverklaring overlegd te worden van de ouder(s)/gezaghebber(s).

Rijbewijs aanvragen

Rijbewijs aanvragen/verlengen

Rijbewijs buitenlandse omwisseling

Komt u in Nederland wonen en hebt u een buitenlands rijbewijs? Dan kunt u daarmee een beperkte periode autorijden. Na deze periode moet u een Nederlands rijbewijs hebben.

Reisdocument kwijt

Reisdocument (paspoort of identiteitskaart) verloren of gestolen.

Reizen met kinderen en grenscontrole

Minderjarige kinderen kunnen bij reizen naar het buitenland te maken krijgen met grenscontroles.

Slachtoffer van mogelijke ID fraude

Als u vermoedt dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude, moet u direct een aantal maatregelen nemen.

Legalisatie handtekening (garantverklaring)

Soms moet een handtekening gelegaliseerd worden. De gemeente controleert dan of de handtekening op een document van u is.

Tweede paspoort

Personen hebben recht op een tweede paspoort als ze de noodzaak daarvan kunnen aantonen.

Zakenpaspoort

Een zakenpaspoort is een paspoort met meer pagina's. Dit kan handig zijn als u veel reist voor uw werk en extra pagina's nodig heeft voor reisstempels en visa.

Vragen over Paspoort, ID-kaart en rijbewijs?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?