Dialoogavond Buitengewoon Buitengebied

‘Diversiteit’, ‘Authentiek’, ‘Ondernemend’, ‘Rust’ en ‘Daadkrachtig bestuur en burger’ zijn de kernwaarden van het project Buitengewoon Buitengebied.  Maar wat betekenen deze kernwaarden? Tijdens de dialoogavond op dinsdag 26 februari werden de definities van de kernwaarden gepresenteerd en werd er vooruit geblikt op het vervolg van het proces.

In een feestelijk versierde zaal in het Cultureel Centrum Eijsden vond de dialoogavond Buitengewoon Buitengebied plaats. De avond startte met een terugkoppeling van de Ontwikkeltafels waarna de definities van de kernwaarden Buitengewoon Buitengebied werden gepresenteerd. Vervolgens was het publiek aan de beurt om hun mening te geven over de definities. Er is een verhelderende discussie gevoerd over de kernwaarden en het proces.

Aan alle deelnemers: bedankt. De naar voren gebrachte ideeën worden meegenomen in de vervolgstappen.