Vergoeding (extra) personele inzet controle coronatoegangsbewijzen (CTB)

Publicatie: 19 november 2021

Sinds een aantal weken werken we in Nederland met coronatoegangsbewijzen. We begrijpen dat het momenteel nog steeds niet de makkelijkste periode is voor horecaondernemers, dorpshuizen, verenigingen enzovoort.

Bij velen van u horen we dat het naar omstandigheden prima verloopt met het coronatoegangsbewijs. Bij anderen gaat het soms wat lastiger.

Vergoeding van Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat er een beperkt geldbudget beschikbaar is voor vergoeding van extra kosten die gemaakt moeten worden voor het controleren op de coronatoegangsbewijzen. Wij als gemeente Eijsden-Margraten hebben een bedrag van € 66.693 toegekend gekregen.

Wat wordt vergoed

1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten zoals genoemd
3. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
4. materiële kosten ten behoeve van de coronatoegangsbewijscontrole
5. verschuldigde BTW.

Wat wordt niet vergoed

1. kosten voor verplichtingen aangegaan vóór 22 september en niet na 31 december 2021;
2. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

CTB aanvragen

Heeft of gaat u in de periode na 22 september 2021 t/m 31 december 2021, extra kosten maken voor het kunnen controleren op toegangsbewijzen of maakt u materiële kosten? Dan kunt u uw aanvraag tot en met 30 november 2021 opsturen naar gemeente Eijsden-Margraten t.a.v. ¨Aanvraag subsidie naleving controleplicht CTB’’. U kunt uw aanvraag ook mailen naar info@eijsden-margraten.nl.
Geef daarbij aan waarvoor u de kosten hebt gemaakt of gaat maken. Vermeld in de e-mail ten minste de volgende gegevens:
• Naam contactpersoon
• Bedrijf/organisatie/vereniging
• KvK-nummer
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Omschrijving reden
• Datum activiteit(en) kostenvergoeding
• Bedrag kostenvergoeding inclusief BTW (max. € 350)
• Rekeningnummer + naam rekeninghouder (IBAN)
• Factuur/bewijs (loonstrook) als bijlage

Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor de vergoeding en krijgt van ons een reactie of u daadwerkelijk in aanmerking komt met een maximum van € 350. In het eerste kwartaal van het jaar 2022 zult u de compensatie ontvangen.

Heeft u vragen?

Misschien vindt u dit nogal strenge richtlijnen, dit zijn echter richtlijnen die het rijk stelt. 
Heeft u vragen hierover? Stuur dan een e-mail naar info@eijsden-margraten.nl.

Hartelijk dank!