Uitgelicht

Aardgasvrijchecker

Met deze simpele online webpagina krijgt u op basis van uw postcode en huisnummer een advies over de verduurzaming van uw woning of bedrijfspand.

Milieu en Duurzaamheid

Eijsden-Margraten draagt haar steentje bij. Op deze pagina staan diverse onderwerpen die helpen aan een betere en duurzame leef-, woon- en werkomgeving.

Werk in uitvoering

Op deze pagina vindt u een overzicht van de (weg)werkzaamheden in Eijsden-Margraten.

Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

Verduurzamen: subsidies en leningen

Wilt u uw woning verduurzamen? De overheid biedt nu verschillende subsidies en leningen aan zodat u geld én energie kunt besparen.

Omgevingsvisie Lijn 50

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben de handen in elkaar geslagen en maken een gezamenlijke omgevingsvisie voor de drie gemeenten. De drie gemeenten noemen zich samen de ‘Lijn 50-regio’. Geïnspireerd op de busverbinding die de drie gemeenten doorkruist (vroeger lijn 50, nu lijn 350). Via deze pagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie Lijn-50.

Nieuw woonzorgcentrum in Gronsveld

Aan de Keerderweg in Gronsveld start binnenkort de bouw van een kleinschalig woonzorgcentrum.

Cameratoezicht

Het college heeft besloten om op diverse locaties binnen de gemeente Eijsden-Margraten cameratoezicht te realiseren. De camera’s worden ingezet in het kader van de handhaving van openbare orde. De opnames worden toegepast bij bijvoorbeeld inbraken, ramkraken, ernstige (drugs gerelateerde) overlast en evenementen. Het toepassen van cameratoezicht is één van de maatregelen die worden uitgevoerd om de veiligheid op o.a. de bedrijventerreinen en bij evenementen te verbeteren. Andere maatregelen die bijdragen aan de veiligheid zijn o.a. hang- en sluitwerk voorzien van het politie-keurmerk, alarmsysteem, deugdelijk hekwerk, goede (openbare) verlichting, het gebruik van een buurtapp ed.

Ontplofbare oorlogsresten

Op een aantal plaatsen in Eijsden-Margraten is er een verhoogd risico op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Op deze pagina leest u hoe u hier veilig mee omgaat bij werkzaamheden.

Stimuleringslening duurzaamheid

Gemeente Eijsden-Margraten wil verenigingen, stichtingen, sociale en culturele organisaties en bedrijven helpen met verduurzaming.

Ontdek