Uitgelicht

SEM: Sociale Zaken Eijsden-Margraten

SEM helpt u met werk en inkomen. Bijstandsuitkering. Werk zoeken. Bijzondere bijstand. Bijstand voor zelfstandigen. Schuldhulpverlening.

PlusJeHuis

Energie besparen en duurzame energie opwekken kan op verschillende manieren. Huiseigenaren kunnen hun woning isoleren, zonnepanelen installeren of besparen op gaskosten met een warmtepomp, een nieuwe cv-ketel of een zonneboiler. Inwoners van gemeente Eijsden-Margraten kunnen gebruik maken van de voordelen van PlusJeHuis. Met dit project kunnen inwoners hun woning voordelig verduurzamen met een unieke lening van de gemeente.

Werk in uitvoering

Op deze pagina vindt u een overzicht van de (weg)werkzaamheden in Eijsden-Margraten.

Verduurzamen: subsidies en leningen

Wilt u uw woning verduurzamen? De overheid biedt nu verschillende subsidies en leningen aan zodat u geld én energie kunt besparen.

Milieu en Duurzaamheid

Eijsden-Margraten draagt haar steentje bij. Op deze pagina staan diverse onderwerpen die helpen aan een betere en duurzame leef-, woon- en werkomgeving.

Landschap en erfgoed

We koesteren, waarderen, verbinden en onderhouden het landschap, onze cultuur en ons erfgoed. We onderzoeken de geschiedenis, het karakter, de cultuurhistorische waarde en delen dit graag met u.

Regionale Energie Strategie (RES)

In Nederland gaan we over naar duurzame energie. Om de opwarming van de aarde te remmen, moeten we overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (benzine, diesel, olie en gas) naar duurzame, schone vormen van energie (wind en zon) en warmte. Deze overgang noemen we de energietransitie. Hoe we dit gaan doen, onderzoeken 30 RES-regio’s in Nederland. Zij maken ieder een Regionale Energie Strategie (RES). Als Zuid-Limburg zijn wij een van die regio’s. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis werken hiervoor samen. Dit gebeurt in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeenten in deze deelregio’s geven ieder op hun eigen manier, maar wel in afstemming met elkaar, invulling aan de RES. Meer informatie over de RES leest u op deze pagina of op de website van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Verantwoord op weg

In het voorjaar van 2020 heeft de roep voor een totaalaanpak geleid tot het aannemen van moties in de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals (de lijn-50-gemeenten). De moties geven opdracht voor het onderzoeken van de ervaren overlast en het samenstellen van een maatregelenpakket voor een economisch vitale, duurzame en leefbare omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat het bonte pallet van gebruikers, zoals fietsers, motorrijders en automobilisten, maar ook bijvoorbeeld wandelaars, mountainbikers en ruiters, rekening houdt met elkaar en verantwoord op weg gaat? Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben het project Verantwoord op weg in het Heuvelland opgestart.

Poort van het Heuvelland

Op 25 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Eijsden-Margraten de gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch vastgesteld. Een van de ontwikkelgebieden in deze gebiedsvisie is de Poort van het Heuvelland. Gemeente Eijsden-Margraten heeft Prof. Ir. Jo Coenen opdracht gegeven voor het maken van een Masterplan voor dit gebied.

Burgerinitiatief Korte Keten Zeker (w)Eten

Korte Keten Zeker (W)Eten is de naam van een burgerinitiatief ontstaan na een oproep vanuit de gemeente. Onze gemeente wil meer aandacht voor voedsel produceren, kopen en (gezond) eten op een manier die ons leefmilieu minder belast.

Ontdek