Vergunning voor kabels en leidingen

Wilt u kabel en/of leidingen in gemeentegrond aanleggen? Dan heeft u hiervoor een instemmingsbesluit nodig. Reguliere kabel- en leidingbedrijven kunnen dit besluit aanvragen.

Aanvragen

Een instemmingsbesluit voor het aanleggen of in stand houden of het opruimen van kabels en/of leidingen

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de plannen.