Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heeft u door de coronacrisis minder inkomen? En kunt u daardoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Die kunt u aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

 • Woont u in Nederland? Dan vindt u op deze pagina meer informatie over TONK.
 • Woont u over de grens en heeft u een bedrijf in Nederland? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen op de website van de gemeente Maastricht.

Aanvragen: stuur een e-mail naar: sem@eijsden-margraten.nl.

Wat is TONK?

TONK is een tegemoetkoming van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat om de huur of hypotheekrente,  de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten. Deze kosten komen deels voor vergoeding in aanmerking.

Hoe vraag ik TONK aan?

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar: sem@eijsden-margraten.nl.

Wanneer kan ik TONK aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor een tegemoetkoming TONK over de periode van 1 januari tot 30 september 2021.

Ik heb recht op een andere financiële regeling of uitkering

Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering? Bijvoorbeeld een toeslag van UWV op uw WW-uitkering of huurtoeslag? Dan moet u die eerst aanvragen.

Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming vanuit TONK.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor TONK?

 • U kunt de tegemoetkoming TONK alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering.
 • U woont in de gemeente Eijsden-Margraten. Woont u in een andere gemeente? Vraag dan TONK aan bij uw eigen gemeente.
 • U bent ouder dan 18 jaar en jonger dan 66 jaar en 4 maanden. Bij samenwonende aanvragers is het voldoende als een van u voldoet aan de voorwaarden.
 • U en uw partner hebben niet meer geldmiddelen ter beschikking dan:
  • € 6.295,- voor een alleenstaande;
  • € 12.590,- voor een alleenstaand ouder;
  • € 12.590,- voor gehuwden/samenwonenden tezamen.
 • De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen. Is het inkomen hoger dan het wettelijk minimumloon? Dan moet u een deel van deze inkomsten gebruiken om uw woonlasten te betalen.
 • Is uw huur lager dan € 752,33? Dan heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. Vraag deze eerst aan via www.belastingdienst.nl.
 • Is de TONK tegemoetkoming lager dan € 25,- per maand? Dan verstrekken we geen TONK.
 • U heeft geen recht op een tegemoetkoming als het totaalbedrag van uw hypotheekrente + € 100,- (vaste bedrag voor overige woonkosten) lager is dan € 455,- per maand.