Domein zorg

Veranderingen in de zorg Per 1 januari 2015 heeft de Rijksoverheid diverse zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning en niet-medische zorg voor haar burgers (denk aan sociaal-cultureel werk, opvoedondersteuning, maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg, maaltijdvoorziening, dagbesteding, verstrekking van rolstoel of vervoer bij handicap).

Vragen

Kijk voor meer informatie op www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl of neem dan contact op met een Wmo-consulent van deze gemeente via 043 458 8488. U kunt ook een e-mail sturen naar: sociaalteam@eijsden-margraten.nl. Besluiten Officiële besluiten met betrekking tot Zorg kunt u op de volgende pagina van onze website vinden via deze link