Domein Zorg

In 2015 heeft de Rijksoverheid diverse zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning en niet-medische zorg voor haar burgers (denk aan sociaal-cultureel werk, opvoedondersteuning, maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg, maaltijdvoorziening, dagbesteding, verstrekking van rolstoel of vervoer bij handicap).

Vragen
Kijk voor meer informatie op www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl of neem contact op met het Sociaal Team van onze gemeente. Het Sociaal Team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur via telefoonnummer 043 458 8488. Of neem contact op via: sociaalteam@eijsden-margraten.nl.

Besluiten
Officiële besluiten met betrekking tot Zorg kunt u op de volgende pagina van onze website vinden via deze link