Mantelzorger bedanken 2018

Mantelzorger bedanken?

zorgcompliment 2016

Vraag het mantelzorgcompliment 2018 aan!

Graag willen wij onze inwoners die door ziekte en/of beperking langdurig en intensief zorg thuis nodig hebben en daarbij een beroep doen op mantelzorger(s), de mogelijkheid bieden hun mantelzorger te bedanken met het Mantelzorgcompliment.

Wie is mantelzorger?
Persoon die langdurig (langer dan 6 maanden of bij terminale zorg) en intensief (meer dan 8 uur per week) voor iemand zorgt. Dit kan bijvoorbeeld partner, familie of vrienden zijn. Het gaat hier uiteraard niet om beroepsmatige inzet.


Wie kan het Mantelzorgcompliment aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
Zorgvragers uit onze gemeente (of wettelijke vertegenwoordigers) die langer dan 6 maanden aangewezen zijn op zorg en daarbij 8 uur per week of meer, een beroep doen op een mantelzorger.

Let op! U kunt per huishouden één compliment aanvragen.

Wat houdt het Mantelzorgcompliment in?
Dit is een geldbedrag dat de zorgvrager kan ontvangen van de gemeente en inzetten om zijn/haar mantelzorger te complimenteren. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen en wordt na de sluitingsdatum van de aanmeldingen vastgesteld en bekendgemaakt.

Hoe kan het Mantelzorgcompliment worden aangevraagd?
Door het indienen van een aanvraagformulier samen met één van de hieronder genoemde bewijsstukken. Het aanvraagformulier, voorzien van handtekening moet uiterlijk vóór 1 december zijn ingeleverd bij de gemeente.

Aanvraagformulier
Het formulier kunt u:
• downloaden via deze website aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2018 ;
• telefonisch aanvragen bij ons KlantContactCentrum: 043 458 8488;
• persoonlijk afhalen aan de balie van het gemeentehuis in Margraten of het Servicepunt in Eijsden.

Welk bewijsstuk is nodig?
• een kopie indicatie Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) van 2017 of ouder of    
• een kopie van gemeentelijke beschikking voor jeugdzorg of
• een kopie van gemeentelijke beschikking voor Wmo huishoudelijke hulp uit 2017 of ouder of 
• een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo-begeleiding uit 2017 of ouder.
    
Geen bewijsstuk?
Voor mensen die beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men open staan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door de gemeente.

Heeft u in 2017 al het Mantelzorgcompliment ontvangen van de gemeente Eijsden-Margraten?
Indien u in 2017 het Mantelzorgcompliment heeft ontvangen van de gemeente, dan zijn uw gegevens bij de gemeente bekend en ontvangt u rond 1 oktober een brief met het aanvraagformulier voor het Mantelzorgcompliment  2018. Indien niets is gewijzigd in uw zorgsituatie hoeft u geen bewijsstuk mee te sturen. Uw aanvraag wordt goedgekeurd op basis van de informatie die u in 2017 al heeft verstrekt.


Hoe kunt u de aanvraag indienen?
• Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met één van de hierboven genoemde bewijsstukken naar:
Gemeente Eijsden-Margraten t.a.v. Mantelzorgcompliment 2018
Antwoordnummer 50501, (geen postzegel nodig)
6269 XV  MARGRATEN.

• Lever het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met één van de hierboven genoemde bewijsstukken t.a.v. Mantelzorgcompliment  2018 in bij:
het KlantContactCentrum, Amerikaplein 1 in Margraten of bij het Servicepunt, Breusterhof 2 in Eijsden.

• U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met één van de hierboven genoemde bewijsstukken ook scannen en mailen naar info@eijsden-margraten.nl o.v.v. Mantelzorgcompliment  2018.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen het Klantcontactcentrum  tel. 043 458 8488 of via e-mail: info@eijsden-margraten.nl  o.v.v. Mantelzorgcompliment 2018.

Sluitingsdatum voor aanmeldingen is 1 december 2018.

Download hier het formulier (PDF, 222.4 kB)
 

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten