Schoolverlaters met een verstandelijke beperking, op weg naar werk?

Maandag 5 februari 2018


Manifest voor maatwerk

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben - net als ieder ander - recht op zelfontplooiing. De kans daarop wordt vergroot als de nadruk niet alleen wordt gelegd op arbeidsvermogen en loonwaarde, maar op eigen regie en maatwerk. Dat is van onmisbare waarde voor de participatiemaatschappij. In een Manifest noemt het SOL zeven belangrijke aandachtspunten en roept instellingen en organisaties op om deze aandachtspunten toe te passen.

Het thema schoolverlaters is een complex onderwerp, waarbij veel organisaties betrokken zijn. Het SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg) verspreidt een Manifest met zeven aandachtspunten en roept iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen om de punten toe te passen en op die wijze bij te dragen aan de zelfontplooiing van jongeren met een verstandelijke beperking. Samenwerking is hierbij essentieel.

De zeven punten
In het Manifest worden de volgende punten genoemd, die van belang zijn om iedere jongere op de juiste plek te krijgen: de mens als uitgangspunt, voorbereiding op deze belangrijke levensfase van school naar werk, passend werk en passende begeleiding, verbreding van het begrip werk, passende dagbesteding, maatwerk op basis van “De omgekeerde toets” en onafhankelijke cliëntondersteuning, en medezeggenschap.

Samen
Het SOL heeft in gesprekken met diverse partijen geprobeerd zicht te krijgen op de wijze waarop jongeren met een verstandelijke beperking de stap maken van (speciaal) onderwijs naar (aangepast) werk. De gesprekspartners waren betrokken mensen, die open staan voor vernieuwing en verbetering en die bereid zijn kritisch te kijken naar knelpunten in beleid en uitvoering.
De uitkomst van de gesprekken is een momentopname. Wel is een rode draad zichtbaar van basisprincipes, die kunnen helpen bij het doorgronden van de beste weg en het oplossen van knelpunten.
Die rode draad is verwoord in een Manifest.

Bredere uitstraling
“Schoolverlaters met een verstandelijke beperking, op weg naar werk?” is een initiatief van het SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg) en wordt inmiddels breder opgepakt binnen het Huis voor de Zorg.
Meer inzicht in cijfers en financieringsstromen is nodig om het vraagstuk helder te krijgen.
Met de verspreiding van het Manifest hoopt het SOL de samenwerking en verdergaande afstemming in gang te zetten ten behoeve van maatwerk in onderwijs, arbeid en dagbesteding voor jongeren met een (verstandelijke) beperking. Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) steunt de aandachtspunten.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten