Verkenners doen voorstel voor coalitie en raadsprogramma

Donderdag 19 april 2018

Verkennersfase formatietraject gemeenteraad afgerond

Op donderdag 19 april hebben verkenners Ad de Kroon en Ben van Essen de gemeenteraad van Eijsden-Margraten geadviseerd over de nieuw te vormen coalitie en het raadsprogramma. Op basis van de verkiezingsuitslag stellen zij een coalitie van CDA en EML voor. Daarnaast hebben de verkenners de strategische koers van de gemeente op hoofdlijnen uitgewerkt.

In de voorbije twee weken zijn verkenners in gesprek gegaan met de zes fracties. Uit deze gesprekken bleek dat de twee grootste partijen, CDA en EML, kunnen rekenen op een breed draagvlak in de raad. Bovendien deden de verkenners op basis van deze gesprekken een voorstel voor de contouren van het raadsprogramma, die passen bij de kernkwaliteiten van de gemeente en de filosofie van Dichtbij het Leven en Cittaslow. Dit vormt de basis voor het vervolg van de onderhandelingen in de informatiefase van de twee aangedragen coalitiepartijen.

Hoe nu verder
De verkenners hebben het rapport aan de fractievoorzitter van het CDA, de grootste partij, overhandigd. Het is aan het CDA om informateurs aan te stellen. Aan de hand van het raadsprogramma gaan deze samen met de collegevormende partijen aan de slag met het opstellen van een bestuursakkoord. In dit akkoord staat wat het nieuwe College de komende vier jaren voornemens is om te gaan uitvoeren. Vervolgens gaan de nieuw te benoemen wethouders hiermee aan de slag.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten