Duurzaam bouwen

Donderdag 3 mei 2018

Wat is duurzaam bouwen en verbouwen?

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen gaat het er vooral om dat men rekening houdt met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp gebeuren als tijdens de bouw, verbouw, renovatie of sloop van gebouwen en andere bouwwerken. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de emissie van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

Denk bij duurzaam bouwen aan het volgende:

  • Verminder de belasting van het milieu door al in de ontwerpfase rekening te houden met de gewenste technische levensduur van het gebouw en te kiezen voor milieuvriendelijke bouwwijzen en materialen.
  • Houd bij het ontwerp en de materiaalkeuze zo veel mogelijk rekening met hergebruik van bouwdelen en recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop van het gebouw na het einde van de levensduur.
  • Bekijk eerst of een gebouw in aanmerking komt voor renovatie, samenvoeging of splitsing, of herbestemming (transformatie van kantoren) voordat u kiest voor slopen van het gebouw.
  • Ontwerp het gebouw zo, dat het in de toekomst makkelijk is aan te passen aan de wensen van (nieuwe) gebruikers.
  • Pas duurzame technieken toe om te besparen op energie- en materiaalgebruik.
  • Pas maatregelen toe die tijdens het gebruik van het gebouw leiden tot energiebesparing en dus kostenbesparing (vermindering van energielasten).
  • Zorg dat energiezuinig gebruik (van installaties) en beheer van het gebouw eenvoudig is voor de gebruikers.

Lees meer gerelateerde onderwerpen aan duurzaam bouwen zoals informatie over energielabel, EPC-norm, gasvrij bouwen, subsidiemogelijkheden, duurzame energie en duurzame maatregelen.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Deze ochtend: 9.00 - 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten