Commissievergaderingen september 2018

Maandag 3 september 2018

De commissievergaderingen voorafgaand aan de raadsvergadering van 25 september a.s. vinden plaats op maandag 10 september 2018 (AZM), dinsdag 11 september 2018 (ZW) en woensdag 12 september 2018 (FME).

De vergaderingen starten om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Margraten, Amerikaplein 1. Iedere commissie kent de volgende procedurele agendapunten:
• Opening en vaststellen van de agenda, spreekrecht burgers, vaststellen van het verslag van de vorige vergadering, ingekomen post en mededelingen college en de rondvraag.
Daarnaast is aan de orde:
In de commissie Algemene zaken en Middelen:

  • Financiën en subsidieplafond Tender 75 jaar Liberation

In de commissie Zorg en Welzijn:

  • Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid Limburg
  • Wijziging regeling samenwerking Leerplicht en Regionale Meldfunctie

In de commissie Fysieke leefomgeving, Milieu en Toerisme:

  • Presentatie Bestemmingsplan grenscorrectie
  • Paraplubestemmingsplan Parkeren.

Spreekrecht
U kunt gebruik maken van uw spreekrecht door maximaal vijf minuten het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Wanneer u van uw spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit tenminste 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier (griffie@eijsden-margraten.nl). Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren. Maakt u gebruik van het spreekrecht in een van de commissies, dan kan over het zelfde onderwerp geen gebruik meer worden gemaakt van het spreekrecht in de raad.

Vergaderingen live volgen

Volg de Raad!
Met de app ‘Ibabs’ zijn alle raadsstukken te raadplegen.
Inloggegevens
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’.

Raadsvergadering
Op dinsdag 25 september 2018 vergadert de gemeenteraad in het Huis van de Burger in Margraten om 19.30 uur, over dezelfde onderwerpen, die in de commissies aan de orde zijn geweest.
 

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten