Legpenning van Verdienste voor Henri Partouns

Zaterdag 24 november 2018

Op zaterdag 24 november 2018 reikte burgemeester Dieudonné Akkermans de Legpenning van Verdienste uit aan Henri Partouns. Zijn zeventigjarig jubileum als lid van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden (KOH) en diverse bestuurlijke functies bij de KOH gaven de aanleiding voor deze onderscheiding. De legpenning werd aangeboden tijdens het traditionele St. Cecilia-feest van de KOH.

“Dit jaar loopt de heer Henri Partouns voor de zeventigste keer mee in de processie. Dat is iets om trots op te zijn. De passie en betrokkenheid waarmee hij zijn bestuurlijke functies en lidmaatschap binnen de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden vervulde, is prijzenswaardig”, aldus burgemeester Akkermans. “De Legpenning van Verdienste is een mooie kroon op zijn werk.”

Rijke muzikale carrière
Sinds het voorjaar van 1948 is Henri Partouns lid van de KOH. Een rijke carrière binnen de vereni-ging volgde. Verschillende instrumenten en functies passeerden de revue. Henri Partouns was on-der meer onderdirecteur van de KOH en lid van diverse commissies. Momenteel is hij nog lid van de commissie Harmonie en verzorgt hij het archiefbeheer. Indien zijn gezondheid het toelaat, blijft Henri Partouns ook in de toekomst actief voor de harmonie.

Legpenning van Verdienste
Legpenning van Verdienste wordt toegekend als blijk van waardering aan ingezetenen, aan in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en instellingen, die een bijzondere prestatie hebben verricht. De onderscheidene ontvangt een gewaarmerkt uittreksel uit het register van gemeentelijke onderscheidingen, het zogenaamde ‘Gulden Boek’.

2018-11-28_legpenning

Foto: Ralph Sluijsmans (Burgemeester Akkermans met meneer en mevrouw Partouns)
 

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Deze ochtend: 9.00 - 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten