Helpt u mee aan de verkeersveiligheid in Eijsden-Margraten?

Dinsdag 8 januari 2019

De gemeente Eijsden-Margraten wil op het gebied van verkeer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom wordt, in samenwerking met Royal Haskoning DHV, een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) opgesteld.

Het plan start met het in kaart brengen van alle knelpunten en wensen op gebied van verkeer in de gemeente Eijsden-Margraten. Dit willen we graag met u doen als inwoner, ondernemer of organisatie.

08149 scooter, samen, natuur, landschap, genieten Heuvelland roosenboom

Om de lijst zo compleet mogelijk te maken, hebben wij dan ook uw hulp nodig. Wij nodigen u daarom van harte uit om uw mening te geven.

U kunt reageren via deze link tot uiterlijk donderdag 17 januari 2019.

Alle wensen en knelpunten die u heeft ingevoerd worden verzameld. Ook de meetgegevens van de gemeente worden daaraan toegevoegd. Dat gaat bijvoorbeeld over aantallen voertuigen, gemeten snelheden, ongevalscijfers en dergelijke. Het totaalbeeld van de verkeerssituatie van nu en de verwachte ontwikkelingen zijn het vertrekpunt voor het maken van een GVVP.

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is een totaalvisie. Alle verkeersdeelnemers komen erin aan bod. Ook worden er duidelijke keuzes gemaakt in de gewenste verkeersstructuur. Die keuzes zijn nodig voor een duurzame balans tussen goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Alvast bedankt voor uw hulp.
 

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten