Bijentelling 13 en 14 april

Dinsdag 9 april 2019

Wat zoemt er in jouw achtertuin?

Denk jij bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet je vast niet dat er in Nederland bijna 360 soorten wilde bijen voorkomen. Ook in de gemeente Eijsden-Margraten willen we graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen.

Doe mee!
Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Op de website https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/ nemen we je stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je 13 en 14 april in je tuin kunt tegenkomen. Ook kun je in het Huis van de Burger, Amerikaplein 1 te Margraten, een folder ophalen met meer informatie over de bijentelling.

Waarom bijen tellen?
De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.

Activiteiten voor wilde bijen
In de gemeente Eijsden-Margraten heeft stichting IKL diverse bloemrijke plekken gecreëerd voor bijen, zijn er rondom diverse fruitbedrijven bijenkasten opgehangen en worden adviezen gegeven om wilde bijen te helpen. Daarnaast planten de gemeente en IKL al jaren hoogstamfruitbomen die een belangrijke voedselbron zijn voor bijen. Ook dit jaar komt er weer een aanplantregeling in de gemeente Eijsden-Margraten.

Hoe werkt de Bijentelling?
• Tel op 13 of 14 april een halfuur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Doe dit op een zonnig - of in ieder geval droog - moment.
• Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die je ziet. Download het Telformulier voor een overzicht van de bijensoorten.
• Uitgeteld? Voer jouw resultaten op deze pagina in. (Pagina opent op 13 april)

Nederland zoemt
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, waar in Limburg stichting IKL en Limburgs Landschap onder vallen, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.