Openbare informatievergadering voorafgaand aan een milieu-effectenstudie

Vrijdag 12 april 2019

Onderwerp: Aanvraag van een omgevingsvergunning klasse 1 met milieu-effectenstudie betreffende de installatie van een windmolenpark bestaande uit 7 windturbines met een totaal vermogen van meer dan 3 MW. Het project is gelokaliseerd in de gemeente Dalhem, ten noorden van Warsage.

Aanvrager: Energy Vortex Belgique, Dieudonné Lefèvrestraat, 17 1020 Brussel
Plaats en datum van de informatievergadering: De informatievergadering zal plaatsvinden op donderdag 2 mei 2019 om 19u30 in de sportzaal van Warsage, Place du Centenaire Flèchet 22A te 4608 Warsage.

De voorafgaande informatievergadering heeft als doel:

  • De aanvrager de kans te geven zijn project voor te stellen;
  • Het publiek de kans te geven zich te informeren en hun opmerkingen en suggesties betreffende het project te uiten;
  • Aandachtspunten naar voor te brengen die in de milieu-effectenstudie zullen behandeld worden;
  • Technische alternatieven voorstellen die redelijkerwijs door de aanvrager zullen overwogen worden, zodat deze in aanmerking worden genomen in de milieu-effectenstudie.

Elke geïnteresseerde kan deelnemen aan de vergadering
De vergadering zal in het Frans gehouden worden. Het grensoverschrijdende karakter van de milieu-effecten van het project worden opgenomen in de evaluatieprocedure. Informatie over het project kan verkregen worden bij Mevrouw Melanie Payen op het volgende adres: Dieudonné Lefèvrestraat, 17 1020 Brussel (m.payen@vortex-energy.be).

Binnen een termijn van 15 dagen na het plaatsvinden van deze vergadering kan iedereen zijn opmerkingen, suggesties en vragen in verband met specifieke aspecten van het project en technische alternatieven die redelijkerwijs door de aanvrager zullen overwogen worden, overbrengen door te schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen van Dalhem. Deze stuurt een kopie door naar de aanvrager, die dit onverwijld communiceert aan het studiebureau.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten