De gemeente Eijsden-Margraten hecht waarde aan uw mening!

Vrijdag 31 mei 2019

Op dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni organiseren wij inloopavonden over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. U bent van harte welkom!

Inloopavonden
Eind 2018 zijn wij gestart met het opstellen van een nieuw Verkeers- en Vervoersplan voor onze gemeente. U heeft in januari de mogelijkheid gehad om uw knelpunten en wensen op het gebied van verkeer en vervoer binnen de gemeente kenbaar te maken via de gemeentelijke website. Mede op basis van deze knelpunten en wensen is het concept plan op hoofdlijnen opgesteld. De hoofdlijnen uit het plan presenteren wij graag tijdens de inloopavonden op informatiepanelen. Doel van de avonden is het ophalen van ideeën, meningen en suggesties van u als inwoner en/of belanghebbenden over de hoofdlijnen van het plan.

Praktische informatie

 • Inloopavond Margraten
  Datum:  Dinsdag 11 juni 2019
  Locatie:  Raadzaal gemeentehuis Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, Margraten
  Tijd:   U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur
   
 • Inloopavond Eijsden
  Datum:  Woensdag 12 juni 2019
  Locatie:  Wapenzaal Ursulinenconvent, Breusterstraat 27 Eijsden
  Tijd:  U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur