Coronavirus: Voor meer informatie over de aangepaste dienstverlening in het Gemeentehuis en Servicepunt Eijsden klik hier

Presentatie definitief Eindplan Herinrichting Diepstraat

Vrijdag 28 juni 2019

Vorig jaar hebben wij drie bijeenkomsten georganiseerd waarin ideeën en opvattingen over de herinrichting van de Diepstraat zijn gedeeld en besproken. Het doel was om zo te komen tot een zo breed mogelijk gedragen nieuwe inrichting.

Na de laatste bijeenkomst medio 2018 is het een tijd stil geweest. Onder andere is de tijd genomen om het inrichtingsplan duurzaam en goed uit te werken tot een definitief eindplan. Daarbij hebben we rekening gehouden met de diverse belangen, met als hoofddoel het nog mooier maken van de Diepstraat. Onze aanpak is niet alleen gericht op een mooie historische uitstraling en het bevorderen van de verkeersveiligheid, maar ook op duurzaamheid: in het gebruik van materialen maar ook in de planning. Het definitief eindplan is dusdanig opgesteld dat er lange tijd niet meer aan de straat hoeft te worden gewerkt.  

Programma
De presentatie van het definitieve eindplan wordt met een inleiding geopend door wethouder Jos Custers. De planonderdelen Landschappelijke inrichting en Verkeer & parkeren komen daarna aan bod. Bureau Verbeek zal het inrichtingsplan van de Diepstraat toelichten, Verkeersbureau Grenspaal 12 zal het verkeers- en parkeerplan Eijsden toelichten. Na de presentatie van deze planonderdelen wordt ingegaan op het vervolgproces en de globale planning.

Na de aanbestedingsprocedure komen we samen met de aannemer die het werk gaat uitvoeren nogmaals bij u terug en gaan we gedetailleerder in op de werkplanning en verdere onderdelen behorende bij de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden. Aan het einde van de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen.

Komt u ook?
Hierbij bent u van harte uitgenodigd op donderdag 4 juli a.s. om 19.30 uur in de harmoniezaal van de KOH aan de Prins Bernardstraat 4 in Eijsden. Mocht u voorafgaand aan de bijeenkomst vragen hebben of u bent niet in de gelegenheid om 4 juli aanwezig te zijn, dan kunt u contact opnemen met mevrouw D. Katzschner van de afdeling Openbare Ruimte, via de mail info@eijsden-margraten.nl of telefonisch 043 458 8488.