Illegaal afval storten

Zondag 15 september 2019

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen hun (groen)afval in de natuur of in weilanden storten. Vaak zijn die percelen in particulier eigendom. Niet alleen is dat storten illegaal, de eigenaren worden ook geconfronteerd met de kosten van het opruimen van het afval. Zoals bekend kan, naast de groencontainer, het groenafval GRATIS bij het milieupark worden aangeleverd. Wij vragen u dan ook uitsluitend van deze mogelijkheden gebruik te maken.