Fase 2 en 3 herinrichting Diepstraat Eijsden

Donderdag 26 maart 2020

Afronding fase 2

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus en de onzekere situatie die hierdoor ontstaat, is besloten om de stratenmakers (Portugese werknemers) naar huis te laten gaan in deze moeilijke tijd. De situatie waar aannemer Strukton hierdoor in terecht is gekomen, heeft als gevolg dat de planning van het werk ietwat gewijzigd is. Het grootste deel van het straatwerk van fase 2 is afgerond en ingevoegd, maar moet nog 11 dagen drogen en is vanaf 1 april a.s. weer toegankelijk voor alle verkeer. De rijbaan en inritten van fase 2 worden provisorisch, tijdelijk voorzien van funderingsmateriaal, zodat dit deel van de openbare ruimte ook voor alle verkeer toegankelijk is. Het is geen ideale situatie, maar wij vragen in deze om uw begrip.

Fase 3

Vanwege het coronavirus is ook de planning van fase 3 aangepast. Aannemer Strukton gaat vooralsnog door met het vervangen van huis- en kolkaansluitingen en noodzakelijke saneringswerkzaamheden. Hierbij wordt het kruispunt Diepstraat/Kerkstraat niet opengebroken. Aannemer Strukton zet de graafwerkzaamheden voort achter het kruispunt Diepstraat/Kerkstraat, richting het kruispunt Wilhelminastraat/Schoolstraat. De doorgang van de Diepstraat naar de Kerkstraat blijft mogelijk.

Lees meer over de herinrichting Diepstraat Eijsden >>