Aandacht voor elkaar

Maandag 18 mei 2020

De intelligente lockdown heeft voor iedereen grote gevolgen. Het elkaar niet kunnen zien en aanraken heeft ook op de mentale gezondheid een grote impact. Hierdoor kan een gevoel van eenzaamheid alleen maar toenemen. Simonetta Vaccari is sinds september Participatiecoach. Zij is de link tussen de gemeente en inwoners. Haar taak is om iedereen in beweging te krijgen in de breedste zin van het woord. “Het gaat er niet alleen om mensen fysiek in beweging te krijgen maar ook om mensen weer mee te laten doen”. Dit kan door het verzorgen van dagbesteding of het zoeken naar een buddy. Normaal gaat Simonetta bij de mensen langs. Helaas kan dit nu niet en houdt ze daarom wekelijks belrondes. “Hierdoor kan ik de inwoners toch een beetje aandacht geven. Ik zeg ook altijd dat ik niet altijd de oplossing heb, maar dat ik wel kan meedenken”.

Niet alleen de gemeente is op dit vlak actief. Er zijn ook veel nieuwe burgerinitiatieven. Er is een flinke toename in vrijwilligers bij officiële instellingen zoals Envida, maar ook bij burgerinitiatieven. Huiskamers houden zelf belrondes. Een ander voorbeeld is het initiatief van EVA (Eckelraadse Vrouwen Activiteiten). Zij hebben een lijst met telefoonnummers van vrijwilligers verspreidt die gebeld kunnen worden als er vragen zijn. Voor het coronavirus werd er veel gesproken over dat de samenleving steeds individualistischer werd, maar door de gevolgen van het virus zijn we veel meer naar elkaar om gaan kijken.