Betrokken burgers: participatie in Eijsden-Margraten

Maandag 31 augustus 2020

Betrokken burgers: participatie in Eijsden-Margraten

In 2019 is door de gemeenteraad de procesopdracht participatie vastgesteld.
Er is gehoor gegeven aan de wens van de gemeenteraad door een concept-visie op te stellen waarin is beschreven waarom we participatie binnen onze gemeente belangrijk vinden. Tevens is een concept-afwegingskader gemaakt dat een hulpmiddel moet bieden bij het inzetten van participatie. Beide concepten zijn gebruikt om in gesprek te gaan met burgers, raadsleden, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. Door ingebrachte aanvullingen en aanpassingen wordt er gewerkt naar een eindproduct. In de beeldvormende vergadering van 21 september 2020 worden de plannen aan de gemeenteraad gepresenteerd. Een mooi theoretisch verhaal, maar uiteindelijk is dit wat we met z’n allen ook moeten gaan doen binnen onze gemeenschap!

Wat doen we al aan participatie?

We hebben o.a. klantarena’s gehouden rondom het formuleren van de nieuwe dienstverleningsvisie. Hierbij is veel informatie opgehaald bij betrokken burgers op dit gebied. Bij het project ‘Buitengewoon Buitengebied’ zijn veel inspirerende bijeenkomsten geweest waarbij burgers, ondernemers en geïnteresseerden hun wensen en ideeën naar voren hebben gebracht, men in gesprek met elkaar is gegaan en via tekentafels ideeën zijn ingebracht. In het kader van 75 jaar bevrijding zijn veel mooie initiatieven van burgers omarmd en hebben een plek gekregen tijdens de Liberation festiviteiten. Op het gebied van voedsel en producten vinden er inspiratiesessies plaats waarbij de burgers zijn opgeroepen om mee te denken.

Hoe gaan we verder?

Op dit moment worden nieuwe ideeën uitgewerkt waarbij met verschillende vormen van participatie wordt geëxperimenteerd. Het is van belang dat participatie steeds meer centraal komt te staan bij het handelen van de gemeente. Participatie, relatie en communicatie gaan hand in hand. Hoe kan het beter en wat moeten we daarvoor doen, zijn vragen die steeds terugkomen. Het is een proces dat steeds in ontwikkeling blijft.

Wilt u weten wat er in de concept-visie en concept-afwegingskader staat? Wilt u meepraten over participatie? Neem dan contact op met Joyce Reijnders via een mailbericht naar joycereijnders@eijsden-margraten.nl of via het algemene nummer: 043 458 8488.