Raadsvergaderingen 21 en 29 september 2020

Maandag 7 september 2020

Op 21 september om 19.00 uur is er een beeldvormende vergadering en op 29 september om 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering. De vergaderingen vinden weer plaats in de raadszaal met inachtneming van de coronamaatregelen.

Agenda

In beide vergaderingen komen aan bod: de visie Burgerparticipatie, bestemmingsplan de kleine Peul, het Integraal Veiligheidsplan en concept bod Regionale Energies Strategie. Bekijk de volledige agenda’s op onze website of in de app Ibabs.

Spreekrecht

U kunt inspreken tijdens beide vergaderingen, maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft opengestaan of openstaat (zoals bestemmingsplannen). Wilt u inspreken? Meld dit uiterlijk op vrijdag 18 september om 09:00 uur of op 28 september om 09:00 uur via griffie@eijsden-margraten.nl

Volg de Raad!

Via de website www.eijsden-margraten.nl/bestuur/gemeenteraad kunt u alle raadsstukken raadplegen en de vergaderingen live beluisteren.

Inloggegevens app Ibabs:

Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’