Liquid Commons wint regionale Eo Wijersprijs

Donderdag 17 september 2020

David Rademacher (Rademacher/ de Vries Architecten en team) heeft woensdag 16 september de regionale Eo Wijersprijs ontvangen voor het ontwerp ‘Liquid Commons’, een ontwikkelingsproject voor het Noordal bij Noorbeek. De prijs werd uitgereikt door Joos Schrijnen, voorzitter van de stichting Eo Wijers.

Drie waardevolle ontwerpen
De opgave voor deze editie van de Eo Wijersprijs in Zuid-Limburg was ‘Anders Boeren’. Drie ontwerpteams maakten kans om winnaar te worden. Het ontwerp Liquid Commons kreeg de voorkeur van de jury. Dit ontwerp is in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten ontwikkeld. Het idee is dat boeren en natuurbeheerders nauw samenwerken om regenwater in het Noordal beter op te vangen in buffers. Dit water wordt vervolgens gefilterd en stroomt de beek in. Dit ontwerp benadrukt het gezamenlijk beheer van natuurlijke bronnen op lokaal niveau.

De ontwerpen ‘De Regenmaker’ van landbouwer Peter Erkens en team (strokenlandbouw) en de ‘Limburgse Landschapslinie’ (stad-landzone) van Martijn Blaas van Bureau Verbeek en team bevatten volgens jurylid Tom Voncken ook zeer waardevolle ideeën. Het regionaal winnende ontwerp ‘Liquid Commons’ dingt volgende week mee naar de landelijke Eo Wijersprijs die uitgereikt wordt in de LocHal in Tilburg. Naast Zuid-Limburg doen ook de regio’s Kempen en Groote Heide,  Twente en Alblasserwaard mee.

De ontwerpen kunnen bijdragen aan de versterking van het landschap, maar er is meer nodig om tot daadwerkelijke uitvoering te komen. Toine Gresel van Nationaal Landschap Zuid Limburg stelt: Zonder daadwerkelijk bestuurlijk commitment en scherpere beleidskeuzes wordt het Nationaal Landschap gemarginaliseerd. Betere samenwerking en het organiseren van uitvoeringskracht zijn volgens hem vereist. Die handschoen pakken de Middengebied gemeenten op. In november wordt aan de hand van de drie ontwerpen in brede kring verder gesproken over concrete stappen. Belangrijk daarbij is dat het Rijk in het kader van de Nationale Omgevingsvisie 5 miljard euro wil investeren in de verbetering van het landelijk gebied.

Eo Wijersprijs
Stichting Eo Wijers zet zich al ruim drie decennia in om ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau te stimuleren. Met de Eo Wijersprijs brengt de stichting bestuurders, beleidsmakers, ontwikkelaars en bedrijven in contact met multidisciplinaire teams van ontwerpers, onderzoekers, experts en planners om te komen tot vernieuwde plannen voor bovenlokale vraagstukken. Voor de Eo Wijersprijs 2019-2020 was de uitdaging om perspectieven te schetsen voor een veelzijdig en vitaal landelijk gebied, het platteland van morgen. Een landschap dat betrouwbaar voedsel oplevert, en tegelijkertijd een duurzame en gezonde woonomgeving kan zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van stichting Eo Wijers.