Nieuwe locatie Jeugdgezondheidszorg in Eijsden

Maandag 14 december 2020

Per 1 januari verhuist de locatie van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg in Eijsden naar een nieuw adres. Wat doet Jeugdgezondheidszorg? Jeugdverpleegkundige Neel Bastiaens vertelt u meer:

Wie zijn jullie?

“Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Limburg zorgt er samen met ouders en verzorgers voor dat kinderen (leeftijd 0-18 jaar) in Zuid-Limburg gezond en veilig opgroeien. In gemeente Eijsden-Margraten hebben we twee locaties, één in Eijsden en één in Margraten.”

Wat doen jullie?

“We zijn er, om er samen voor te zorgen, dat elk kind in Zuid-Limburg krijgt wat het nodig heeft. We volgen de groei en ontwikkeling van kinderen in het belang van een kansrijke start voor elk kind! Daarbij kijken we naar alle gezondheidsfactoren die de ontwikkeling van het kind beïnvloeden.”

Waar gaan jullie heen?

“Vanaf 1 januari 2021 vinden alle afspraken voor de locatie Eijsden (voorheen Kramsvogel 42) plaats op ons nieuwe adres: Breusterstraat 101 in Eijsden. De vertrouwde jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Onze contactgegevens en de locatie in Margraten blijven ongewijzigd (Pres. Kennedystraat 46a). Kijk voor meer informatie op www.ggdzl.nl/jgz