Natuurbeschermende maatregelen fietsverbinding Sint Geertruid-Eijsden

Maandag 21 december 2020

Drie vragen aan

Aan de ‘Bukel’ tussen Eijsden en Sint Geertruid wordt een fietspad aangelegd. Deze weg ligt direct langs natuurgebied Savelsbos. Bij de wegreconstructie dient de gemeente zich te houden aan de Wet natuurbescherming. Er is een natuurwaardenonderzoek uitgevoerd door bureau VERBEEK uit Maastricht en is er ecologische begeleiding bij de uitvoering. Martijn Blaas is in opdracht van de gemeente betrokken bij het project:  

Welke bijzondere soorten ben je tegengekomen?

“Er is onderzoek uitgevoerd naar diverse plant- en diersoorten zoals de grote leeuwenklauw (een klein plantje), grote bosmuis, levendbarende hagedis, hazelworm, Spaanse vlag (een nachtvlinder), iepenpage en sleedoornpage. De grote bosmuis en hazelworm zijn aangetroffen in het gebied.”

Waarom staan er zwarte schermen langs de weg?

“Deze reptielenschermen zorgen ervoor dat hazelwormen niet op het werkterrein kunnen komen. De schermen voorkomen dat de dieren per ongeluk worden gedood tijdens de werkzaamheden.”


hazelworm

Welke bijzondere maatregelen worden getroffen?

“Onder de huidige weg liggen negen dassentunnels waarvan er zeker zeven actief worden gebruikt door dassen. Deze worden allemaal verlengd vanwege het nieuwe fietspad. Ook worden er vier nieuwe dassentunnels aangelegd zodat de das straks overal veilig kan oversteken.”
Meer informatie over dit project: www.eijsden-margraten..nl/inwoners/werk-in-uitvoering