Fietsverbinding Sint Geertruid–Eijsden binnenkort weer in gebruik

Maandag 3 mei 2021

Binnenkort kunnen we weer gebruikmaken van de verbindingsweg tussen St. Geertruid en Eijsden (Bukel).

De aanschaf van één perceel aan de St. Geertruiderweg is niet via een ongedwongen traject mogelijk. Daarom wordt voor de realisatie van het vrij liggende fietspad op dit tracégedeelte een onteigeningsprocedure ingezet. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure opgestart en wordt nog een klein gedeelte van dit tracé aangepast.

Tijdelijk alternatief 

Om de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer te waarborgen is een deel van de St. Geertruiderweg tijdelijk ingericht als ‘fietsstraat’. Hier hebben fietsers voorrang op gemotoriseerd verkeer zoals auto- en landbouwverkeer. Op het gedeelte tussen de aansluiting met de Voerenweg en Scheelbergsweg is de maximale snelheid tijdelijk teruggebracht van 60 km/uur naar 30 km/uur. Hiervoor zijn voorzieningen aangelegd zoals de vorm van drempels, belijningen en markeringen.
Het doorgaand verkeer kan de verbindingsweg tussen St. Geertruid en Eijsden vanaf half mei weer gebruiken.

Situatietekening

Meer informatie over het project aanleg fietsverbinding Sint Geertruid - Eijsden