Help de natuur en bescherm de vogels

Maandag 31 mei 2021

De hagen in de tuinen en het landschap bieden een welkome afwisseling. Vooral in de lente genieten we van alles wat groeit en bloeit. Ook hagen groeien dan het hardst en willen we weer snel vorm geven aan het groen.

Broedseizoen

Hagen en heggen zijn ook geliefd bij vogels. Het is een ideale schuilplaats en vaak ook een veilige plek voor vogels om te broeden. De broedtijd verschilt van soort tot soort. Wilt u een haag scheren? Let er dan op dat er geen bewoonde nesten aanwezig zijn. Is dat wel het geval, scheer dan een paar meter rondom het nest niet. Als de kuikens zijn uitgevlogen kunt u de haag verder scheren. Dit geldt overigens bij al het groen waaraan gesnoeid wordt. Vogels zijn namelijk beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming.

Meer informatie

Wilt u weten welke vogels wanneer broeden? Op www.vogelbescherming.nl vindt u meer informatie.