Wie versterkt de Adviesraad Sociaal Domein Eijsden-Margraten?

Maandag 18 juli 2022

Ben jij een actieve inwoner van de gemeente Eijsden-Margraten? En vind jij dat alle inwoners uit onze gemeente moeten kunnen meedoen? Dan zijn wij, de Adviesraad Sociaal Domein, op zoek naar jou!

Verbinding tussen inwoners en bestuur

In de Adviesraad zitten betrokken burgers uit Eijsden-Margraten. Zij zorgen voor een goede verbinding tussen inwoners en bestuur. En geven met de Adviesraad invulling aan burgerparticipatie.

Activiteiten

  • De Adviesraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van inwoners die een beroep doen op: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.
  • De Adviesraad is betrokken bij de voorbereiding van beleidsplannen. En is erkend overlegpartner, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van organisaties en individuele belanghebbenden.
  • De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het ontwikkelen en formuleren van beleid. En houdt contact met Adviesraden van andere Zuid-Limburgse gemeenten.

Kom jij de Adviesraad versterken?

Wil jij je inzetten voor het sociale domein? En wil jij betrokken zijn bij en meedenken over het beleid in onze gemeente? Meld je dan bij de Adviesraad! De Adviesraad vergadert 1x per maand op donderdagmiddag met de gemeente. Het vrijwilligerswerk kost op jaarbasis gemiddeld slechts een paar uur per week.

Het is mogelijk om via gratis cursussen kennis op te doen. Het werk kent daarnaast een kleine vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligerswerk heeft een belangrijke rol in de samenleving, het versterkt de sociale verbinding.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie op: www.eijsden-margraten.nl/asd. Of neem contact op met voorzitter Koos Steenveld via 06 5356 7103 of secretaris William Wynja via 06 5537 6135.