Heuvellandgemeenten: stevige aanpak drugshandel op straat

Maandag 1 augustus 2022

De Heuvellandgemeenten pakken overlast door drugshandel op straat aan door naast strafrechtelijk nu ook bestuursrechtelijk te handhaven. De gemeenten hebben de mogelijkheid ingevoerd om bij een overtreding een ‘last onder dwangsom‘ op te leggen. Dat betekent dat als een straatdealer wordt betrapt, hij een waarschuwing krijgt. Dealt hij opnieuw, dan moet hij € 5.000,- betalen. En bij iedere volgende keer opnieuw, tot een maximum van € 20.000,-. Het aanpakken van drugsdealers met dwangsommen moet herhaling voorkomen en zo zorgen voor minder overlast. Dat dit werkt is gebleken bij gemeenten in de Veluwe, die die maatregel al langere tijd toepassen.

Inbrekerswerktuigen

Het opleggen van een last onder dwangsom wordt ook toegepast op het vervoeren van inbrekerswerktuigen. De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) verbiedt het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. De hoogte van de dwangsom bedraagt € 2.500,- met een maximum van € 10.000,-. Deze maatregel is in enkele Heuvellandgemeenten al verschillende keren toegepast.

Meldpunt drugsoverlast

Heeft u drugsoverlast? Meld het via het Drugsmeldpunt! Het drugsmeldpunt is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 043 458 8488. Via het keuzemenu wordt u doorverbonden met het meldpunt. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen.