Maatregelen om de hoge energieprijzen te compenseren

Donderdag 17 november 2022

De energierekening stijgt fors. Om dit voor een deel te compenseren neemt de overheid verschillende maatregelen. Hierover hebben we u eerder, op 19 april 2022, bericht. Bekijk het overzicht van maatregelen voor alle huishoudens de website van Rijksoverheid.   

Een extra maatregel, voor huishoudens met een laag inkomen, is de eenmalige energietoeslag. Deze energietoeslag is onlangs verhoogd van € 800,- naar € 1.300,- Hierover leest u meer in dit bericht.

Eenmalige energietoeslag verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-

Door de gestegen energiekosten is niet iedereen in staat de energierekening te betalen. Daarom is er aanvullend voor huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag. Deze energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800,- naar € 1.300,- per zelfstandig huishouden. 

De energietoeslag is eenmalig en compenseert huishoudens met een laag inkomen deels voor de gestegen energieprijzen. Een laag inkomen is maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Er vindt geen vermogenstoets plaats.

Automatische verstrekking energietoeslag

U ontvangt automatisch een uitbetaling van de gemeente als:

 • U bijstand van de gemeente krijgt.
 • U een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW) van de gemeente krijgt.
 • U een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ) van de gemeente krijgt.
 • U bijstand voor zelfstandigen (Bbz) van de gemeente krijgt.
 • Als u AIO gerechtigd bent.
 • U de energietoeslag van € 800,- reeds heeft aangevraagd bij de gemeente en deze is goedgekeurd. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500,- krijgt.

Inwoners die automatisch voor energietoeslag in aanmerking komen ontvangen voor 13 oktober 2022 een beschikking.

Energietoeslag aanvragen

Als u niet in aanmerking komt voor de automatische betaling, dan kunt u een aanvraag doen. Huishoudens met een laag inkomen die niet bekend zijn bij de gemeente kunnen de energietoeslag aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de eenmalige energietoeslag zijn er een aantal voorwaarden:

 • U woont zelfstandig in de gemeente Eijsden-Margraten. Dus mensen die beschermd, of begeleid wonen, of in een instelling zoals een verpleeg- of verzorgingshuis komen niet voor deze eenmalige energietoeslag in aanmerking;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand zoals bedoeld in artikel 13 Participatiewet (bijvoorbeeld detentie);
 • U bent Nederlander of hiermee gelijkgesteld;
 • Uw zelfstandig huishouden heeft een inkomen dat gelijk of lager is dan 120% van de bijstandsnorm die voor uw zelfstandig huishouden geldt;
 • U bent toegelaten tot de schuldhulpverlening van de gemeente Eijsden-Margraten.

Wat is 120% van de bijstandsnorm? Vanaf 1 juli 2022 is dat:

Leefvorm Netto per maand inclusief vakantiegeld
U bent alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.322,18
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.888,84
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.470,80
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.992,43


Hoe dient u de aanvraag in?

Komt u niet in aanmerking voor de automatische betaling? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag doen.

 1. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden (PDF, 144.0 kB) of ophalen op het gemeentehuis.
 2. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur de bewijsstukken mee die nodig zijn.
 3. Het aanvraagformulier kunt u op verschillende manieren indienen bij Sociale zaken Eijsden-Margraten (SEM):
  • Per e-mail naar: sem@eijsden-margraten.nl.
  • Per post naar: Gemeente Eijsden-Margraten, T.a.v. Team SEM, Antwoordnummer 50501, 6269 XV Margraten.
  • Op het gemeentehuis in Margraten, Amerikaplein 1. Binnen in de hal van het gemeentehuis staat een aparte daarvoor bestemde brievenbus.
 4. Wij beoordelen dan of u alsnog recht heeft op de eenmalige energietoeslag. U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw aanvraag. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 31-12-2022.