Wethouder Jos Custers over de begroting 2023: In papier kun je niet wonen!

Maandag 12 december 2022

De begroting 2023 is vastgesteld. Wethouder Jos Custers licht kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners gaan merken.

In papier kun je niet wonen!


"Niet alleen in Eijsden-Margraten, maar in het hele land wordt geschreeuwd om woningen. Niet alleen betaalbare woningen, maar ook passende woningen. Passend voor starters, gezinnen en ouderen. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, dat is waar ik me de komende vier jaar voor wil inzetten.

Nederland is kampioen in het schrijven van nota’s en het bedenken van regeltjes. Maar in papier kun je niet wonen! Het wordt hoog tijd dat er nu stenen gestapeld worden. Voor onze eigen (jonge) inwoners en voor al die mensen die hun toevlucht zoeken in ons veilig land. En dat is geen sinecure. De kosten van bouwen rijst de pan uit en dan hebben we het nog niet over stank- en spuitcirkels, rode contouren om onze kerkdorpen en de stikstofproblematiek. Het maakt het er niet makkelijker op.

In de eerste helft van 2023 komen we met een plan waar en hoeveel woningen de komende zeven jaar (tot 2030) nodig zijn in Eijsden-Margraten. Als de raad dit masterplan heeft vastgesteld, worden er plannen ontwikkeld, of door de gemeente of door de markt. Helaas duren de procedures om tot een bestemmingsplan te komen (te) lang. Ook de nieuwe Omgevingswet die er staat aan te komen veranderd daar niets aan. Maar we hopen in 2024 de schop in de grond te steken. In Banholt en Sint Geertruid zijn we al gestart. In Gronsveld hopen we volgend jaar te starten, gevolgd door bouwlocaties in Mheer en Oost-Maarland. In Scheulder gaan we tiny-houses (laten) realiseren en zo komen alle kerkdorpen aan de beurt.

Wat mijn drijfveer is? Mensen fijn, goed en gelukkig te laten wonen in onze gemeente. Daar doe ik het voor!"

Begroting unaniem vastgesteld