Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Natuur en landschap

We zijn trots op ons fraaie landschap.

Het landschap van de gemeente Eijsden- Margraten is zeer bijzonder en dankt zijn vorm met name aan de Maas en de jarenlange erosie. Gevolg is een zeer gevarieerd landschap. Met vlakke plateaus, doorsneden met dalen en begrenst met stijlranden.

Binnen dit landschap liggen een aantal bijzondere natuurgebieden. Dat vinden niet alleen wij, maar ook Europa. De gemeente herbergt maar liefs 4 vanuit Europa beschermde natuurgebieden (de zogenaamde Natura 2000 gebieden). Maar ook buiten de natuurgebieden is het landschap prachtig en kenmerkt zich door het groot aantal hagen, boomgaarden, poelen en bosschages (de zogenaamde landschapselementen).  Deze elementen hebben een sterke relatie met de dorpen en hadden van oudsher een agrarische functie. Samen vormt het een landschap waarin het goed wonen, leven en recreëren is.  Het landschap is niet alleen voor mensen een fijne plek, maar ook dieren en planten vinden er een thuis. We zijn trots op dit authentieke landschap en de vele natuur die we rijk zijn.

Het landschap en de natuur staan steeds meer onder druk. We zien een toename van het toerisme en recreatie, schaalvergroting in de landbouw, klimaatverandering en de stikstofproblematiek. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan ruimte voor woningbouw en infrastructuur. Deze ontwikkelen hebben een negatief effect op ons landschap en de planten en dieren. 

Het is belangrijk dat we de kwaliteiten van ons landschap ook in de toekomst goed beschermen. Dit vraagt om een goede aanpak van het beheer en de ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden in het landschap waarin ruimte blijft voor toerisme, recreatie en de agrarische sector. Voorwaarde is wel dat hun activiteiten de aanwezige kwaliteiten duurzaam versterken en in harmonie met het landschap plaatsvinden.

De basis voor ons handelen vormt de vastgestelde visie Buitengewoon Buitengebied en de daaraan gekoppelde richtinggevende uitspraken. 

Landschapsfonds

Willen we het unieke karakter en zijn rijkdommen behouden dan zullen we moeten investeren in behoud en ontwikkeling van het landschap. Dat doen we dan ook. De gemeente Eijsden- Margraten heeft een landschapsfonds ingericht waarmee landschappelijke projecten gefinancierd kunnen worden. De bewoners van onze gemeente hebben de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief landschapselementen aan te leggen.  

Subsidie kleine landschapselementen

Wilt u een boomgaard, graft, haag of bosje aanleggen? Als gemeente ondersteunen we de aanleg van landschapselementen door 75% van de materiaalkosten te financieren. 

In specifieke gevallen komt ook een poel in aanmerking voor een vergoeding. De aanleg van landschapselementen draagt bij aan het in standhouden van ons mooie landschap en de biodiversiteit. Daarnaast draagt landschappelijke beplanting bij aan een gezonde groene leefomgeving waar mens, plant en dier kunnen samenleven.

In verband met de grote belangstelling kunnen we niet garanderen dat uw aanvraag in het huidige plantseizoen (tot maart) wordt behandeld. Lukt dat niet dan kunt u pas in het komende plantseizoen, vanaf november, uw bomen en struiken aanplanten. 

Meer informatie en voorwaarden: Subsidieverordening aanleg kleine landschappelijke elementen Eijsden-Margraten 2023 

Subsidie kleine landschapselementen aanvragen

Direct regelen

Na het indienen van het aanvraagformulier neemt de stichting Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) contact met u op voor de verdere afhandeling.

Vragen over Natuur en landschap?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?