Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Aangifte verhuizing buitenland

Aangifte verhuizing buitenland

Direct regelen met DigiD Afspraak maken voor aangifte verhuizing buitenland

Verhuizing naar het buitenland kunt u online regelen met een DigiD inlog. Als u geen DigiD inlog heeft, dan dient u een afspraak te maken om uw vertrek naar het buitenland door te geven.

Als u langer dan 8 maanden uit Nederland vertrekt, moet u zich laten uitschrijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn, maar moet binnen een periode van twaalf maanden zijn. U kunt deze verhuizing maximaal 5 dagen van tevoren door geven. Ook als u uw huis in Eijsden-Margraten niet verkoopt of blijft huren dient u aangifte te doen.
Let op: de datum dat u (digitaal) aangifte doet is tevens de datum van uitschrijving!

Als u aan de balie uw verhuizing doorgeeft, kunt u dat ook meteen doen voor uw partner en kinderen. Dat kan alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en met het hele gezin naar het buitenland verhuist. 

Een verhuizing naar het buitenland kunt u alleen zelf doorgeven. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen. U kunt de emigratie dan niet online regelen.

Let op: de datum dat u (digitaal) aangifte doet is tevens de datum van uitschrijving!

Als de emigratie geldt voor alle bewoners van het adres, vult u 1 formulier voor alle bewoners in.

Dit kan gedaan worden door:

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) als ingezetene verhuist het overzicht met uw persoonsgegevens (persoonslijst) naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Dat is de registratie van personen die niet meer of korter dan 4 maanden in Nederland wonen.

Verandert uw adres in het buitenland? Dan kunt u uw nieuwe adres doorgeven aan een van de RNI-gemeenten. Deze gemeente verwerkt de wijziging in de BRP en de wijziging wordt doorgegeven aan (overheids)organisaties. 

Een geldig identiteitsbewijs.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk voor meer informatie op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Met behulp van de checklist Verhuizen naar het buitenland van nederlandwereldwijd.nl kunt u snel checken wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite.

Vraag bij de gemeente van uw nieuwe woonplaats na of u een bewijs van uitschrijving nodig heeft. U kunt zo'n uitschrijvingsbewijs uitsluitend aanvragen op de dag dat u uw emigratie online bij ons meldt. Dat kan op dit moment helaas nog niet via het online aanvraagformulier, maar alleen via e-mail:

  • Stuur een e-mail naar kccbackoffive@eijsden-margraten.nl met als onderwerp: 'bewijs van uitschrijving'
  • Vermeld uw naam, adres en contactgegevens
  • Vermeld uw geboortedatum en burgerservicenummer (BSN)
  • Vermeld het zaaknummer van uw emigratiemelding. U ontvangt dit nummer bij uw online melding emigratie. Zonder zaaknummer wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

Achteraf kunt u bij de gemeente Eijsden-Margraten geen bewijs van uitschrijving meer aanvragen en moeten wij u doorverwijzen naar het register niet-ingezetenen (RNI).

U ontvangt het uitschrijvingsbewijs per post of per mail. 

Verhuist u naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Geef uw verhuizing dan zo kort mogelijk voor vertrek (op de dag zelf of de dag voor vertrek) persoonlijk door op het gemeentehuis in Margraten of het servicepunt in Eijsden. U kunt dan meteen een bewijs van uitschrijving aanvragen. Deze heeft u nodig voor de plaatselijke autoriteiten. Maak hiervoor een afspraak.

Vragen over Aangifte verhuizing buitenland?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?