Bouwen en verbouwen

Aanvragen vergunningen ondernemers

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen

Bomen kappen

Boom kappen? Kijk of een melding of kapvergunning nodig is

Checklijsten Wabo

Een hulpmiddel om te bepalen wat u moet indienen bij het aanvragen van een omgevingsvergunningvergunning, sloopmelding, melding brandveiliggebruik, welstand advies, principeverzoek en of informatieverzoek Wabo

Melden start bouwwerkzaamheden

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw

Rioolaansluiting

Gaat u een nieuw huis bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente

Slopen

Sloopplannen? Bekijk hier of u het vooraf moet melden

Vergunning voor kabels en leidingen

Reguliere kabel- en leidingbedrijven die kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond willen aanbrengen, hebben daarvoor een vergunning nodig

Voorwerpen aan de weg plaatsen

Als u een voorwerp of voertuig op de weg wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig

Welstand

Een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig, dan kan de gemeente deze vergunning voorleggen aan de dorpsbouwmeester