Betalen bedrijven

Automatische Incasso

Automatische incasso regelen

Niet eens met de aanslag

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de aanslag?

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Belasting op uw huis, grond of bedrijf

Kwijtschelding

Ondernemers kunnen geen kwijtschelding aanvragen. Ook het treffen van een betalingsregeling is niet mogelijk

Rioolheffing

Belasting voor onderhoud riolering en afvoer water

Toeristenbelasting

Kosten voor niet-inwoners voor het overnachten in Eijsden-Margraten