In beeld: STOP corona

Vrouwenvereniging EVA verbindt inwoners Eckelrade

Door het coronavirus vallen reguliere activiteiten van verenigingen veelal stil, maar dat betekent voor velen niet dat ze bij de pakken neer gaan zitten. Ook vrouwenvereniging EVA (Eckelraadse Vrouwen Activiteiten) maakt zich in deze tijd op een andere wijze verdienstelijk. De vereniging bedacht een laagdrempelige manier om mensen die hulp nodig hebben óf bieden met elkaar te verbinden. Normaal gesproken organiseert EVA elke twee weken een activiteit voor haar negentig leden, maar dat kan nu niet meer. Toch liet het bestuur het daar niet bij zitten en stelde een lijst samen met de namen en telefoonnummers van leden die praktische hulp en een luisterend oor willen bieden aan mensen die dat nodig hebben. Op deze manier kunnen mensen, die bijvoorbeeld niet weten hoe ze medicijnen of een maaltijd aan huis kunnen krijgen, makkelijk geholpen worden. Het idee is heel simpel: een lijst met 26 namen en bijhorende telefoonnummers die je kan bellen als je hulp nodig hebt. Er is bewust voor een papieren vorm gekozen: “Vijfentwintig procent van de mensen in Eckelrade is ouder dan 65, zij zitten niet allemaal op Facebook of Instagram. Op deze manier hopen we ook juist deze mensen te bereiken. We hebben de lijst in de brievenbus en via het lokale blaadje verspreid”, aldus secretaris Lisbeth Mathus. De vrijwilligers van EVA hopen dat hun actie tot een sneeuwbaleffect leidt en meer mensen dergelijke initiatieven opzetten. De deelnemers hebben er geen problemen mee dat hun telefoonnummer op de lijst staat.

Coronacrisis zorgt voor verbroedering

De coronacrisis heeft grote impact op de mens, zijn dagelijks leven en zijn werkzaamheden. Ook bij de gemeente Eijsden-Margraten heeft de coronacrisis zijn gevolgen. Sommige taken zijn veranderd andere taken moeten nu op een andere manier gevuld worden. Hoe gaat de gemeente hier eigenlijk mee om? Wie zijn de mensen die ondanks de coronacrisis de gemeente draaiend houden en wat voor werk doen zij? Bettina van Aernsbergen is Wmo- en jeugdconsulent bij het Sociaal Team. Normaal bestaan haar werkzaamheden voornamelijk uit huisbezoeken, keukentafelgesprekken en overleggen met verschillende ketenpartners. Wanneer er een melding binnenkomt ga je normaal naar de mensen toe. Eenmaal bij de mensen thuis bekijk je of ze voor hun aanvraag in aanmerking komen. Dit kan nu helaas niet en daarom gebeurt het veelal telefonisch of via de zorgaanbieder. “Al is het af en toe wel lastig want telefonisch mis je wel eens dingen die je wel ziet als je bij iemand aan de keukentafel zit”. De coronacrisis zorgt echter ook voor verbroedering. Niks is onmogelijk en iedereen is erg creatief, niet alleen bij de gemeente maar ook bij de ketenpartners. Ook is de aandacht voor elkaar toegenomen. Er wordt nu meer de tijd genomen om naar elkaar om te kijken. Verhalen en emoties worden met elkaar gedeeld. “Er is meer interesse in elkaar en je merkt nu echt dat we er samen voor staan”. Er is nu tijd om meer het menselijke te laten zien en net dat stapje extra te zetten. Dit kan door iets kleins zoals bijvoorbeeld een kaartje sturen om iemand een hart onder de riem te steken. Of door dat luisterend oor te bieden. De samenhorigheid was er voorheen ook maar is nu naar een hoger niveau getild. Bij het Sociaal Team zijn tien consulenten werkzaam. De dagtaken zijn een klein beetje veranderd. Iedereen heeft nu één dag per week bureaudienst. Het Sociaal Team is daardoor de hele dag bereikbaar en niet alleen in de ochtend. Daardoor zijn we ook goed bereikbaar voor vragen rondom het coronavirus. “Er komen behoorlijk wat vragen binnen over het coronavirus maar de telefoon staat niet roodgloeiend

Klant Contact Centrum: Samen staan we sterk

Samen staan we sterk De coronacrisis heeft een grote invloed op ons dagelijkse leven. Ook bij het Klant Contact Centrum (KCC) van onze gemeente is de coronacrisis voelbaar. Het KCC verzorgt zowel telefonisch als digitaal een brede dienstverlening aan inwoners. Daniëlle Rutten, teamcoördinator KCC en Cecile Frijns, klantadviseur KCC vertellen ons meer over de invloed van de coronacrisis op hun werk. Daniëlle: “Het zijn roerige tijden. We zorgen ervoor dat in deze periode de belangrijkste dienstverlening voor onze inwoners blijft doorlopen. Het servicepunt in Eijsden is tijdelijk gesloten zodat we onze dienstverlening centraal, vanuit het gemeentehuis in Margraten, kunnen garanderen. In Margraten zijn voldoende voorzorgmaatregelen getroffen zodat we in ieder geval de spoedeisende aanvragen kunnen afhandelen. En dat gaat op dit moment prima.” Cecile deelt haar ervaringen: “Om zowel onze inwoners als collega’s te beschermen voor het coronavirus vragen we nu altijd om éérst telefonisch of digitaal contact met ons op te nemen. Afspraken worden uitsluitend gemaakt voor spoedeisende en niet uit te stellen dienstverlening zoals een rijbewijs dat verlopen is of een geboorteaangifte. Daarbij attenderen we ook altijd op de mogelijkheid om zaken digitaal, via de gemeentelijke website te regelen. Een verhuizing, de aanvraag van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen, een afschrift uit de burgerlijke stand, een aangifte huwelijk en overlijden kunnen bijvoorbeeld digitaal geregeld worden. Samen met mijn collega’s beantwoord ik veel vragen of verwijs ik mensen door. We proberen alles zo goed mogelijk door te laten lopen.” Daniëlle: “Inwoners hoeven fysiek sowieso eigenlijk niet meer altijd naar het gemeentehuis te komen voor onze dienstverlening. Onze gemeente heeft al veel processen digitaal ingericht. Digitale aanvragen stellen we erg op prijs, zeker nu tijdens de coronacrisis, maar ook in de toekomst. Het voordeel daarvan is dat u niet meer naar het gemeentehuis hoeft te komen. Veel gemeentelijke producten zijn via onze website 24/7 te regelen.” Cecile: “Inwoners die contact met ons opnemen zijn vaak verbaasd over het aantal zaken dat digitaal mogelijk is. Veel jongere mensen bestempelen de snelheid en het gemak van een digitale aanvraag als “top”. Ook bij oudere inwoners valt het mij op dat zij soms een beetje verbaasd zijn over de digitale mogelijkheden.” Daniëlle: “Wat mij opvalt is dat er op dit moment veel begrip en hulp is voor elkaar. Ditzelfde hoor ik ook terug bij het KCC in hun contacten met inwoners. Mensen hebben begrip voor onze aangepaste dienstverlening in deze uitzonderlijke tijd. Hoe mooi is het als we begrip en hulp voor elkaar ook vasthouden na deze crisis.” “Na de crisis stellen we alles in het werk om onze openingstijden tijdelijk te verruimen zodat inwoners bijvoorbeeld hun verlopen reisdocumenten en rijbewijzen kunnen aanvragen” sluit Daniëlle tot slot af.

Stichting Vrijwillige Hulpdienst staat klaar voor kwetsbaren

Kwetsbare groepen zoals ouderen en chronisch zieken hebben het bijzonder moeilijk in deze tijd; boodschappen doen is voor hen niet zo vanzelfsprekend, de dagbesteding valt weg en de ‘hoeskamers’ zijn dicht. Het is daarom belangrijk dat deze mensen weten uit welke hoek ze ondersteuning kunnen krijgen. Annie Blezer van Stichting Vrijwillige Hulpdienst Margraten (SVH) - een koepelstichting, waar informele zorginitiatieven zoals de maaltijdvoorziening ‘Tafeltje Dekje’ en diverse huiskamerprojecten onder vallen - zet zich in voor deze kwetsbaren. “Mijn grootste zorg is dat mensen niet weten hoe ze bepaalde instellingen kunnen bereiken of waar ze terecht kunnen met hun hulpvragen.” SVH zet zich in voor mensen die in een zorgsituatie terechtkomen. Zo ondersteunt de stichting bij de maaltijdvoorziening, ziekenhuisbezoeken en boodschappen. “Wat we nu vooral zien is dat mensen bang zijn. Die angst heerst vooral veel onder 85-plussers; zij blijven – volgens rekest - veel binnen. Ouderen vereenzamen snel. Een bezoekje van de kleinkinderen zit er bovendien nu niet meer in.” Blezer maakt zich zorgen of er wel genoeg aandacht is voor de doelgroep waar ze voor zorgt. Niet iedereen heeft familie of andere mantelzorgers in de buurt wonen die voor een maaltijd kunnen zorgen. Sommige ouderen denken dat met een boterham de honger ook wel wordt gestild, maar het is juist nu belangrijk dat ouderen voldoende vitaminen binnenkrijgen. En dat kan; zo bezorgt Envida warme maaltijden, maar zijn er ook genoeg mogelijkheden in de verschillende kernen om een warme maaltijd te ontvangen. Maar er wordt ook volop geholpen. Veel jonge mensen zitten thuis. Zij gebruiken deze extra tijd om hulpbehoevenden bij te staan. Ik wil helpen Wil jij iets betekenen voor mensen die het nu hard nodig hebben? Dat kan door je bijvoorbeeld een of twee keer per week beschikbaar te stellen – al is het om een telefoontje met iemand te plegen of te helpen met de boodschappen. Vrijwilligers die op wat voor manier dan ook iets willen doen voor kwetsbare doelgroepen kunnen zich melden bij een van onderstaande contactpersonen. Ik zoek hulp Mensen die in deze tijd wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken of vragen hebben – op wat voor vlak dan ook – kunnen eveneens de stichting benaderen. Voor hulpvragen uit Eijsden-Margraten kun je terecht bij: Annie Blezer 043 458 1819 of Mariëtte de Bakker via 043 458 2712. Voor de kernen Gronsveld, Rijckholt en Eijsden is dat Anjes Smeets 043 408 1682.