Burgerleden

Burgerleden ondersteunen raadsleden en fracties. Benoeming en ontslag gebeurt door de raad op voordracht van de fractie. Na de benoeming leggen de burgerleden de eed of belofte af. De zittingsperiode eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.


Aan de beeldvormende vergadering nemen raadsleden, burgerleden, ambtenaren en inwoners deel. De positie van de burgerleden is hiermee gewaarborgd. In de beeldvormende vergadering staat informatievergaring centraal. Hierbij gaat het om verkrijgen van een goed inzicht in de situatie en het verkrijgen van een goed beeld van wat anderen vinden of bedoelen. Bovendien biedt het goede mogelijkheden tot intensievere contacten met burgers en maatschappelijke instellingen. In deze fase vindt dus informatieoverdracht plaats, worden keuzes of argumenten geïnventariseerd en worden dialogen gevoerd. Er mag geen politiek bedreven worden.