Burgerleden

Burgerleden ondersteunen raadsleden en fracties. Benoeming en ontslag gebeurt door de raad op voordracht van de fractie. Na de benoeming leggen de burgerleden de eed of belofte af. De zittingsperiode eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

Burgerleden nemen deel aan de Raadsdialogen. Dat zijn twee vergaderingen die de voorbereiding vormen op de besluitvormende vergadering. Er is een Raadsdialoog Samenleving en een Raadsdialoog Leefomgeving. Deze fysieke vergaderingen vinden plaats op maandag en dinsdag in de week voorafgaande aan de besluitvormende vergadering. Op basis van de onderwerpen wordt een vaste indeling gemaakt. Naast de burgerleden nemen ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren deel aan deze vergadering. In de Raadsdialogen is ook ruimte voor insprekers.

In de Raadsdialogen vindt uitwisseling van argumenten plaats door voor- en tegenstanders van een voorstel in een open discussie of politiek gesprek. Door een dialoog met argumenten voor en tegen neem je elkaar en de burger mee in het afwegingsproces naar een besluit. De focus ligt op de argumenten, niet op de uitkomst.