Burgerleden

Burgerleden ondersteunen raadsleden en fracties. Benoeming en ontslag gebeurt door de raad op voordracht van de fractie. Na de benoeming leggen de burgerleden de eed of belofte af. De zittingsperiode eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.


Aan de beeldvormende vergadering nemen raadsleden, burgerleden, ambtenaren en inwoners deel. De positie van de burgerleden is hiermee gewaarborgd. In de beeldvormende vergadering staat informatievergaring centraal. Hierbij gaat het om verkrijgen van een goed inzicht in de situatie en het verkrijgen van een goed beeld van wat anderen vinden of bedoelen. Bovendien biedt het goede mogelijkheden tot intensievere contacten met burgers en maatschappelijke instellingen. In deze fase vindt dus informatieoverdracht plaats, worden keuzes of argumenten geïnventariseerd en worden dialogen gevoerd. Er mag geen politiek bedreven worden.

 • Cor Hanssen

  Termaar 50
  6269 AJ Margraten
  Tel. 06 12510815
  E-mail: corhanssen@gmail.com

  • Werkgroep/Klankbordgroep Trambaanfietsroute  (onbezoldigd)

 • Frans Schoonbrood

  In het Straatje 2
  6245 KS Eijsden
  Tel. 043 409 2400
  E-mail: fschoonbrood@kpnplanet.nl

  •  Bestuurslid vrijwillige hulpdiensten Eijsden-Margraten, onbezoldigd
  • Vzt. Cliëntenraad Woon en dagbesteding Koninklijke Visio te Breda.

 • Harry Fekkers

  Sint Jozefstraat 31
  6245 LK Oost-Maarland
  Tel. 043 409 8013
  E-mail: harry@fekkers.nl

  • penningmeester van de Stichting Eugène Dubois te Eijsden (onbezoldigd)
  • voorzitter van de Stichting Vrienden van Vaeshartelt te Maastricht (onbezoldigd)
  • Voorzitter van PvdA afdeling Eijsden-Margraten
  • eigenaar van het bedrijf HF Createch (consultancy en educatief speelgoed) te Eijsden (bezoldigd)
 • Ivan Dreessen

  Sint Laurentiusstraat 5B
  6268 NJ Bemelen
  E-mail: ivandreessen@gmail.com

 • Jean Schrijen

  Pastoor Gilissenstraat 36
  6261PA Mheer
  Tel. 043 457 1462
  E-mail: j.schrijen@kpnmail.nl

  • Voorzitter Kerkelijk Zangkoor Sint Gregorius Mheer, onbezoldigd
  • Voorzitter Stichting belangen Gehandicapten MTB, bezoldigd
  • Voorzitter Stichting Korentreffen Eijsden-Margraten, onbezoldigd
  • Carrier Werkgelegenheidsfonds M plooi, Chemelot, bezoldigd
  • Lid avondwake groep parochie Mheer, onbezoldigd

 • Jean Thomassen

  In de Molt 51
  6269 EL Margraten
  Tel. 06- 30731490
  E-mail: jean.thomassen@home.nl

  • Lid Harmonie Concordia Margraten (onbezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eijsden-Margraten (onbezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Bronkcomité In de Molt (onbezoldigd)
  • Secretaris Stichting Culturele Muziek Manifestaties (onbezoldigd)
  • Penningmeester Rode Kruis Eijsden-Margraten (onbezoldigd)

 • Jef Gilissen

  Kleteborg 28
  6245 DD Eijsden
  Tel. 043 409 2153
  E-mail: jef_gilissen@hotmail.com

  • administratiekantoor Gilissen (eigenaar)
  • penningmeester VVE hof van Soetegaerdt
 • Jo van den Hove

  Termaar 99a
  6269 AG Margraten
  Tel. 043- 4582449
  E-mail: jovandenhove@hetnet.nl

  • Lid van Harmonie Ste. Cecile in Eijsden, onbezoldigd
  • Lid van Harmonie Concordia, Margraten, onbezoldigd

 • Joelle Joosten

  Burgemeester Wijnandsstraat 37
  6245 HD Eijsden
  E-mail: joellejoosten@gmail.com

  • Werkt bij WML, medewerker juridische zaken (bezoldigd)
 • Jorgen Malik

  Korenbloem 23
  6245 TD Eijsden
  Tel. 06 27060275
  E-mail: jorgenmalik@hotmail.com

  • Teammanager Planning en opdrachten bij de Gemeente Sittard Geleen(bezoldigd)
 • Leo Baars

  Past. Starmansstraat 8
  6245 MJ Eijsden
  Tel. 06- 27349392
  E-mail: lgmbaars@kpnmail.nl

 • Marianne Sepp

  • Belastingdienst buitenland, bezoldigd
  • Bestuurslid PvdA, Eijsden-Margraten onbezoldigd
  • Vrijwilliger Bijenpaviljoen Kasteel Vaeshartelt  Imkervereniging  Mergelland, onbezoldigd

 • Marion Gerards

  Gasthuis 18
  6268 NN Bemelen
  Tel. 043 4072458
  E-mail: wolfshuis@yahoo.com

  •  Mede eigenaar B&B Het Wolfshuis, bezoldigd
  • Penningmeester stichting Verontruste Plateaubewoners, onbezoldigd
  •  Medewerker Plateaukunst, onbezoldigd

 • Mark Gerritsen

  Paardenbloem 28
  6245 TG Eijsden
  Tel. 043- 3619869
  E-mail: mark-gerritsen@home.nl

 • Mieke Reijntjens

  Bruisterbosch 18
  6265 NK Margraten
  Tel. 043- 4582256
  E-mail: mcph.reijntjens@ziggo.nl

 • Nicole Vroon

  Catharinastraat 27
  6245 LB Eijsden
  Tel. 043 409 2191
  E-mail: n.vroon@ziggo.nl

  •  Bestuurslid Bridgeclub ‘La Meuse’ , onbezoldigd
  • Vrijwilligster Huiskamer Oost Maarland, onbezoldigd
  • Aspirant gids vuursteenmijn Rijckholt, onbezoldigd

 • Niels Duits

  St. Jozefstraat 17
  6245 LK Oost-Maarland
  Tel. 06- 12096615
  E-mail: nielsduits@gmail.com

  •  Lid zangduo Niels en Kay, bezoldigd
  • Vastgoedadviseur bij MVGM Bedrijfshuisvesting, bezoldigd
  • Lid Koninklijke Harmonie Eijsden, onbezoldigd
  • Kapitein 2018 Jonkheid van Oost, onbezoldigd
  • Organisator Sjoen Oesj-cross, onbezoldigd
  • Bestuurslid stichting Kleeberg Cycling Classic, onbezoldigd
  • Vrijwilliger Volta Limburg Classic,  onbezoldigd

 • Pieter Duits

  Tel. 06- 13487766

  • Tekenaar Enexis  Netbeheer B.V. via Woodselect Egineering, bezoldigd

 • Reina Pasma

  Bruisterbosch 26
  6265 NK Sint Geertruid
  E-mail: reinapas@outlook.com

 • Rob Zeguers

  Leemstraat 3
  6261 NW Mheer
  Tel. 043 457 2624
  E-mail: rob.zeguers@home.nl

  • • DB-lid Stichting Promotie Orgaandonatie (S.P.O.), onbezoldigd
   • DB-lid Stichting Innovatie Distributie Voorlichting Orgaandonatie, onbezoldigd
   • Coördinator Donorrace Ridderronde Maastricht, onbezoldigd
   • Taalmaatje voor vluchtelingen Talencentrum Universiteit Maastricht, onbezoldigd
 • Sander Custers

  De Uithof 12
  6265 BG Sint Geertruid
  Tel. 043- 4083790
  E-mail: sander_custers@hotmail.com

  • Bestuurslid van Jonkheid Sint Geertruid, onbezoldigd.
  • Lid van Fanfare Sint Gertrudis, onbezoldigd
 • Sjanne Quellhorst

  Hogeweg 1
  6247 CH Gronsveld
  Tel. 06 - 51937448
  E-mail: sjanne.quellhorst@gmail.com

  • Trainee publieke sector, bezoldigd

 • Wim den Os

  Boomkensstraat 95
  6245 JD Eijsden
  E-mail: info@willemdenos.nl

  Nevenfuncties

  • Makelaar / Taxateur van Jachten en Schepen, bezoldigd.
  • Lid / Voorzitter  examencommissie NBMS ( Ned. Bond van Makelaars in Schepen ), bezoldigd.
 • Yvonne Engelen

  Vroelen 24
  6255 NG Vroelen
  Tel. 043-4571239
  E-mail: y.engelen@hotmail.com