Presidium

Het presidium bestaat in onze gemeente uit de fractievoorzitters en de griffie, onder voorzitterschap van de burgemeester.


Het presidium is een procescommissie die verantwoordelijk is voor:
• De bewaking van de planning van de gemeenteraad,
• Het vaststellen van de voorlopige agenda’s van de gemeenteraad
De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.