Raadsgriffie

Wat doet de raadsgriffie?

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken en werkzaamheden. De raadsgriffie is het centrale aanspreekpunt voor de gemeenteraad en een onafhankelijk onderdeel van de gemeente Eijsden-Margraten.

De raadsgriffie is er ook voor u


De raadsgriffie ondersteunt ook u, als inwoner van Eijsden-Margraten. U kunt contact opnemen met de raadsgriffie wanneer u:

 • vragen heeft over het werk van de gemeenteraad;
 • vragen heeft over vergaderstukken;
 • De raadsgriffie is bereikbaar via griffie@eijsden-margraten.nl;
 • raad wil geven aan de gemeenteraad


Overige taken raadsgriffie

 • Verzorgen van de communicatie van de gemeenteraad
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Het voorbereiden van vergaderingen van de raad en het presidium
 • Zorg dragen voor de informatievoorziening aan de raads- en burgerleden en het beheren van de vergaderkalender.
 • De raadsvoorzitter ondersteunen bij het uitoefenen van het voorzitterschap.
 • Het ondersteunen van de raad in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.
 • Het adviseren van de raad over de organisatie en werkwijze, de lange termijn agenda en de consequenties van de kaderstellende en controlerende taken voor de raad.
 • De raadsgriffie fungeert ook als klankbord en adviseur voor raads- en burgerleden, bijvoorbeeld bij het formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen.