Raadsinformatiebrieven

Raadsperiode 2018-2022

200180530 College van b en w - Raadsinformatiebrief Trambaanfietsroute mei 2018 (geanonimiseerd) (PDF, 498.0 kB)

20180108 College van b en w - Brief stand van zaken statushouders (geanonimiseerd) (PDF, 212.6 kB)

20180109 College van b en w - Financiering Veilig Thuis (geanonimiseerd) (PDF, 167.8 kB)

20180123 College van b en w - Verkeersbesluit mgr. Willigersstraat Gronsveld (geanonimiseerd) (PDF, 2.6 MB)

20180216 Colleges van b en w - Raadsinformatiebrief Trambaanfietsroute 16 februari 2018 (geanonimiseerd) (PDF, 422.3 kB)

20180228 College van B en W - Actieplan 2018-2019 (geanonimiseerd) (PDF, 2.7 MB)

20180228 College van B en W - Beschermd thuis 2020pdf (geanonimiseerd) (PDF, 346.2 kB)

20180306 College - Dossier huisvesting GGDZL (geanonimiseerd) (PDF, 999.2 kB)

20180307 College van b en w - Uitvoeringsprogramma VTH 2018 Eijsden-Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 4.8 MB)

20180322 College van b en w - Aanleg 2 kunststof watervelden HC Hockeer (geanonimiseerd) (PDF, 334.4 kB)

20180322 College van b en w - Voortgang Projectgroep 50 Beheer Openbare Ruimte (geanonimiseerd) (PDF, 206.3 kB)

20180525 College van b en w - Raadsinformatiebrief Dracula (geanonimiseerd) (PDF, 587.4 kB)

20180621 College van b en w - Portefeuilleverdeling (geanonimiseerd) (PDF, 631.1 kB)

20180703 College - Aanbieden kindpakket (geanonimiseerd) (PDF, 359.7 kB)

20180712 College - Programmabegroting 2019-2022 (geanonimiseerd) (PDF, 257.3 kB)

20180725 College - Voortgang proces Lokale Woonvisie (geanonimiseerd) (PDF, 111.1 kB)

20180726 College - Uitvoeringsprogramma VTH 2019 (geanonimiseerd) (PDF, 5.6 MB)

20180823 College van B en W - Voorraadagenda september tm december 2018 (geanonimiseerd) (PDF, 218.0 kB)

201809045 College van b en w - resultaten cliëntervaringsonderzoek 2018 WMO en Jeugdwet (geanonimiseerd) (PDF, 610.3 kB)

20180912 College - Privacy incidenten (geanonimiseerd) (PDF, 221.7 kB)

20180912 College - Subsidie buurtinitiatieven (geanonimiseerd) (PDF, 315.0 kB)

20181003 College van b en w - Stand van zaken uitvoeringsprogramma klimaat en energie 2018 (geanonimiseerd) (PDF, 482.8 kB)

20181016 College - Hulpacties bij rampen (geanonimiseerd) (PDF, 182.0 kB)

20181023 College - Begrotingswijziging 2019 GGD (geanonimiseerd) (PDF, 478.4 kB)

20181101 College van B&W Eijsden-Margraten - Eindrapportage Snel internet bedrijventerreinen (geanonimiseerd) (PDF, 1.6 MB)

20181109 College van b en w - Stand van zaken sociaal domein (geanonimiseerd) (PDF, 4.2 MB)

20181112 College van b en w - Aanbesteding bibliotheekdiensten (geanonimiseerd) (PDF, 186.1 kB)

20181130 College van b en w - Samenvatting onderzoek publicaties weekbladen (geanonimiseerd) (PDF, 632.2 kB)

20200211 Burgemeester - Raadsinformatiebrief beheersing Coronacrisis 11 docx (geanonimiseerd) (PDF, 1020.1 kB)

20201210 Informatie Grondstoffenplan (geanonimiseerd) (PDF, 678.3 kB)

20201217 Burgemeester- Raadsinformatiebrief beheersing Coronacrisis (geanonimiseerd) (PDF, 456.5 kB)

20201218 Motie 05 kleine landschapselementen (geanonimiseerd) (PDF, 344.8 kB)

2020122 Beantwoording Motie ´Tot hier en niet verder´pdf (geanonimiseerd) (PDF, 556.3 kB)

20201221 Burgemeetser - RIB_Reactie minister toepassing artikel 58d Wpg (geanonimiseerd) (PDF, 351.1 kB)

20201221 Raadsbrief verkoop Hoenderstraat 2b Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 324.6 kB)

20201221 Raadsinformatiebrief - brief Motie Bomenbeleid (geanonimiseerd) (PDF, 1.0 MB)

20201221 Raadsinformatiebrief GGD Zuid Limburg Covid-19 (geanonimiseerd) (PDF, 1.5 MB)

20201221 Raadsinformatiebrief stand van zaken en volgproces ontwikkelingen op en rondom CBR te Lixhe ( B)pdf (geanonimiseerd) (PDF, 760.6 kB)

20201223 Raadinformatiebrief het toeristische recreatief verkeer (geanonimiseerd) (PDF, 640.2 kB)

20201223 Raadsinformatiebrief stand van zaken projectontwikkeling Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 1.1 MB)

20201231 College van B en W - Raadsinformatiebrief RES (geanonimiseerd) (PDF, 777.9 kB)

20210112 Benoeming dorpsbouwmeester (geanonimiseerd) (PDF, 1.2 MB)

20210120 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan (geanonimiseerd) (PDF, 274.8 kB)

20210121 College van B en W - Raadsinformatiebrief Toekomst openbare begraafplaatsen (geanonimiseerd) (PDF, 566.6 kB)

20210125 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr. 2 (geanonimiseerd) (PDF, 459.2 kB)

20210125 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr. 2_ (geanonimiseerd) (PDF, 464.5 kB)

20210129 College van B en W - Raadsinformatiebrief Klinkende taal (geanonimiseerd) (PDF, 370.5 kB)

20210201 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr. 3_ (geanonimiseerd) (PDF, 361.5 kB)

20210201 PERSBERICHT - Verantwoord op weg in het Heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 285.4 kB)

20210202 College van B en W - RIB Verantwoord op weg (geanonimiseerd) (PDF, 535.4 kB)

20210204 College van B en W- handreiking hoogte dwangsommen en begunstigingstermijnen (geanonimiseerd) (PDF, 1.7 MB)

20210204 College van B en W- Landelijke handhavingsstrategie (geanonimiseerd) (PDF, 5.2 MB)

20210208 Bijlage - Routekaart+coronamaatregelen (geanonimiseerd) (PDF, 769.9 kB)

20210208 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr. 4_ (geanonimiseerd) (PDF, 384.6 kB)

20210208 College van B en W - RIB Jeugd wetswijziging norm voor opdrachtgeverschap (geanonimiseerd) (1) (PDF, 1.1 MB)

20210208 College van B en W - Verslag horizontale verantwoording archieven 2020 (geanonimiseerd) (PDF, 336.0 kB)

20210217 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr 5_2021 (geanonimiseerd) (PDF, 228.3 kB)

20210225 College van B en W - Meerjaren Investerigs Plan 2021-2024.DOC (geanonimiseerd) (PDF, 450.5 kB)

20210301 217 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr 6_2021 (geanonimiseerd) (PDF, 194.5 kB)

20210301 College B&W - Raadsinformatiebrief Buitengewoon Buitengebied 2 (geanonimiseerd) (PDF, 1.1 MB)

20210301 College B&W - Raadsinformatiebrief Middenterras Bemelen - Mesch (geanonimiseerd) (PDF, 674.1 kB)

20210308 College B&W - Raadsinformatiebrief ondermijning (geanonimiseerd) (PDF, 1.3 MB)

20210319 College B&W - Horizontale verantwoording over informatiebeveiliging (geanonimiseerd) (PDF, 7.8 MB)

20210324 College van B en W - RIB Ontwikkelingen financiën (geanonimiseerd) (PDF, 857.5 kB)

20210331 Bijlage -Veiligheidsberaad_maatschappelijkbeeld_def (geanonimiseerd) (PDF, 4.2 MB)

20210331 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr. 8_ (geanonimiseerd) (PDF, 412.9 kB)

20210401 College van B en W - RIB stand van zaken energietransitie (geanonimiseerd) (PDF, 630.4 kB)

20210407 College van B en W - Publicaties en persvragen IKL (geanonimiseerd) (PDF, 614.5 kB)

20210419 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr. 9_ (geanonimiseerd) (PDF, 332.2 kB)

20210419 RIB Antwoorden nav RV afvalstoffenverordening (geanonimiseerd) (PDF, 1.3 MB)

20210429 College van B en W - RIB Verantwoord op weg (geanonimiseerd) (PDF, 625.1 kB)

20210430 College van B en W - RIB Stand van zaken Luchtkwaliteit (geanonimiseerd) (PDF, 2.9 MB)

20210430 Loco Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr. 10 (geanonimiseerd) (PDF, 474.8 kB)

20210510 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr. 11 (geanonimiseerd) (PDF, 308.9 kB)

20210521 College van B en W - Svz Sociaal Domein eerste kwartaal 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 3.6 MB)

20210526 Bijlage bij RIB12 - Routekaart-coronamaatregelen-bestuurdersversie 17 mei 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 2.3 MB)

20210526 Burgemeester - Raadsinformatiebrief Crisisbeheersng Corona-virus 12 (geanonimiseerd) (PDF, 843.1 kB)

20210526 Burgemeester - Update Coronavirus en bestrijding ervan nr. 12 (geanonimiseerd) (PDF, 275.3 kB)

20210603 College van B en W - RIB voortgang implementatie uitvoering Participatiewet per 1 juli 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 705.2 kB)

20210607 College van B en W - RIB Enquête openingstijden KCC (geanonimiseerd) (PDF, 4.7 MB)

20210609 College van B en W - RIB Einsteintelescope (geanonimiseerd) (PDF, 645.9 kB)

20210610 Burgemeester - Raadsinformatiebrief Crisisbeheersng Corona-virus 13 (geanonimiseerd) (PDF, 435.9 kB)

20210610 Burgemeester - Bijlage 2B - Stap 3 openingsplan (geanonimiseerd) (PDF, 236.5 kB)

20210610 Burgemeester - Raadsinformatiebrief Crisisbeheersng Corona-virus 14 (geanonimiseerd) (PDF, 235.4 kB)

20210622 College van B en W - Jaarverslag toezicht Kinderopvang 2020 (geanonimiseerd) (PDF, 3.1 MB)

20210623 College van B en W - Hulpacties bij rampen (geanonimiseerd) (PDF, 439.0 kB)

20210624 College van B en W - RIB Aanbesteding circulaire GFT via ASL (geanonimiseerd) (PDF, 1.2 MB)

20210628 Burgemeester - Bijlage 1 Openinsgplan stap 4 (geanonimiseerd) (PDF, 213.8 kB)

20210628 Burgemeester - Bijlage 2 Poluitie en hulpdienstwen beperktinzetbaar bij evenementen (geanonimiseerd) (PDF, 359.0 kB)

20210628 Burgemeester - Raadsinformatiebrief Crisisbeheersng Corona-virus 15 (geanonimiseerd) (PDF, 294.5 kB)

20210705 College van B en W - Jaarverslag VTH+ 2020 en kwartaalrapportage Q1 VVTH+ 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 1.9 MB)

20210705 College van B en W - Tijdelijke stop instroom nieuwe clienten W. Schrikker stichting (geanonimiseerd) (PDF, 562.6 kB)

20210706 College van B en W - Noititie bermenbeheer (geanonimiseerd) (PDF, 1.1 MB)

20210709 College van B en W - RIB Verantwoord op weg nav Beeldvormende vergadering (geanonimiseerd) (PDF, 824.8 kB)

20210712 College van B en W - RIB Vroenhof (geanonimiseerd) (PDF, 305.7 kB)

20210716 Bijlage Aanbiedingsbrief vastgesteld regio rapport Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 196.7 kB)

20210716 Bijlage- Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 Vervolgtoezicht (geanonimiseerd) (PDF, 11.6 MB)

20210716 College van B en w - Inspectierapport vervolgtoezicht kwetsbare kinderen (geanonimiseerd) (1) (PDF, 17.8 MB)

20210719 College van B en W - Gemeenschapshuis Cadier en Keer (geanonimiseerd) (PDF, 481.5 kB)

20210728 College van B en W - RIB Uitvoering transformatieplan Jeugd Zuid-Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 442.4 kB)

20210729 College van B en w - Bijlage RIB sociaal Domein Q2-2021 (geanonimiseerd) (PDF, 1.3 MB)

20210729 College van B en w - RIB sociaal Domein Q2-2021 (geanonimiseerd) (PDF, 1.7 MB)

20210729 College van B en W - RIB Voortgang coronafonds eerste tranche juli 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 1.0 MB)

20210802 College van B en W - Geactualiseerde voorraadagenda 2021 (geanonimiseerd) (1) (PDF, 430.4 kB)

20210816 College van B en W - Aanpak excessieve winsten zorgaanbieders jeugdhulp (geanonimiseerd) (PDF, 405.1 kB)

20210819 College van B en W - RIB Wateroverlast-regelingen tegemoetkoming schade.DOC (geanonimiseerd) (PDF, 630.8 kB)

20210831 College van B en W - Evaluatierapport en kaderdocument (geanonimiseerd) (PDF, 16.2 MB)

20210908 College van B en W - Beantwoording vraag pinautomaat Eijsden (geanonimiseerd) (PDF, 142.9 kB)

20210916 College van B en W- duurzaamheid Eijsden-Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 1.1 MB)

20210916 College van B en W- Ontwikkelingen bureau jeugdzorg (geanonimiseerd) (PDF, 307.6 kB)

20210916 College van B en W- Ontwikkelingen bureau jeugdzorg en clientenraad (geanonimiseerd) (PDF, 412.4 kB)

20210923 Rib regiovisie Jeugdhulp Zuid-Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 18.5 MB)

20210923 Updat schaderegeling watersnood Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 170.8 kB)

20210924 College van B en W - RIB AMV (geanonimiseerd) (PDF, 1.3 MB)

20210929 College van B en W- RIB Regionale Energiestrategie (geanonimiseerd) (PDF, 620.1 kB)

20211007 College van B en W- Aanbieden notitie burgerparticipatie (geanonimiseerd) (PDF, 3.0 MB)

20211013 College van B en W- Opheffen instroomstop William Schrikker Stichting (geanonimiseerd) (PDF, 455.0 kB)

20211016 Brief burgemeester IKL college en raad 14 oktober 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 328.1 kB)

20211016 Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek IKL Eijsden-Margraten (002) (geanonimiseerd) (PDF, 2.9 MB)

20211018 College van B en W- Raadsinformatiebrief bomenplan 2020-2024 (geanonimiseerd) (PDF, 447.6 kB)

20211022 College van B en W- Stashaag tussen Voeren en Mheer (geanonimiseerd) (PDF, 607.6 kB)

20211022 College van B en W- RIB stand van zaken Regionale Veranderopgave Inburgering (geanonimiseerd) (PDF, 1.4 MB)

20211022 College van B en W- Stashaag tussen Voeren en Mheer met bijlage (geanonimiseerd) (PDF, 1.4 MB)

20211104 College van B en W - Raadsinformatiebrief watersysteem Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 315.0 kB)

20211104 College van B en w - RIB Metingen Luchtkwaliteit (geanonimiseerd) (PDF, 717.0 kB)

20211104 College van B en W- Project Dorpstraat St. Geertruid (geanonimiseerd) (PDF, 3.2 MB)

20211104 College van B en W- Raadsinformatiebrief Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch (geanonimiseerd) (PDF, 1.1 MB)

20211105 College van B en W - RIB stand van zaken Regionale Veranderopgave Inburging.DOC (geanonimiseerd) (PDF, 931.1 kB)

20211109 College van B en W- raadsinformatiebrief watersysteem Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 5.0 MB)

20211110 College B en W- Bijlage 1 Raadsinformatiebrief Sociaal Domein Q3-2021 (geanonimiseerd) (PDF, 1.6 MB)

20211112 College van B en W - Raadsinformatiebrief Sociaal Domein Q#-2021 (geanonimiseerd) (PDF, 2.7 MB)

20211116 College van B en W- Raadsinformatiebrief vastleggen afspraken aanpak verkeersveiligheid Köbbesweg te Maastricht (geanonimiseerd) (PDF, 592.2 kB)

20211117 College van B en W- Voortgangsbericht toezicht op archieven (geanonimiseerd) (PDF, 1.2 MB)

20211129 College van B en W- rib- voortgang coronafonds, november 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 535.2 kB)

20211202 College van B en W- Standpunt woningbouwplannen Eijsden-Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 762.9 kB)

20211209 College van B en W- Ontwerp visie Poort van het Heuvelland- vertragingsbericht (geanonimiseerd) (PDF, 242.3 kB)

20211210 College van B en W- Raadsinformatiebrief liquid commens (geanonimiseerd) (PDF, 391.6 kB)

20211214 College van B en W- Raadsinformatiebrief cultuurhistorischeanalyse Eckelrade (geanonimiseerd) (PDF, 31.3 MB)

20211215 College van B en W- Motie Bergenhuizenweg (geanonimiseerd) (PDF, 303.6 kB)

20211217 College van B en w - College-rapportage Q3 Uitvoeringsprogramma VVTH 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 895.7 kB)

20211217 College van B en W - Raadsinformatiebrief aanlegglasvezelnetwerk buitengebied Z Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 1.7 MB)

20211217 College van B en W - Rapportage Q3 VVTH 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 1.4 MB)

20211222 College van B en w - Raadsinformatiebrief voorlopige aanwijzing voorkeursrecht Mheer en Oost Maarland (geanonimiseerd) (PDF, 354.4 kB)

20211222 College van B en W- Raadsinformatiebrief voorlopige aanwijzing voorkeursrecht percelen Mheer en Oost-Maarland Wvg (geanonimiseerd) (PDF, 379.9 kB)

College van b en w - Gemeentelijk milieuverslag 2017 en -programma 2018 (geanonimiseerd) (PDF, 2.5 MB)

College van b en w - Raadsinformatiebrief afval (geanonimiseerd) (PDF, 374.9 kB)

College van b en w - Raadsinformatiebrief Lijn 50 (geanonimiseerd) (PDF, 434.4 kB)

College van B en w - RIB Buitengewoon buitengebied (geanonimiseerd) (PDF, 1.6 MB)

College van B en w - RIB watersnood in Eijsden-Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 685.3 kB)

College van B&W Eijsden-Margraten - Overlast vliegverkeer Zuid Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 128.3 kB)

College van B&W Eijsden-Margraten - Overlast vliegverkeer Zuid Limburg (geanonimiseerd) (1) (PDF, 85.8 kB)

Raadsperiode 2022-2026: jaar 2022

20220104 College van B en W- Bijlage 1 (geanonimiseerd) (PDF, 28.0 MB)

20220104 College van B en W- BIjlage 2 Risicomodule handhaving omgevingsvergunning (geanonimiseerd) (PDF, 1.3 MB)

20220104 College van B en W- Bijlage 3 Kritieke massa comply or explain (geanonimiseerd) (PDF, 15.2 MB)

20220104 College van B en W- Bijlage 4 Toetsstragie en indieningsvereisten per bouwwerkcategorie (geanonimiseerd) (PDF, 6.3 MB)

20220104 College van B en W- Intergraal omgevingsbeleidsplan VTH 2022 (geanonimiseerd) (1) (PDF, 261.4 kB)

20220113 Burgemeester - Informatie over stavaza aanpak corona (geanonimiseerd) (PDF, 302.5 kB)

20220113 Burgemeester - Informatie over stavaza aanpak corona Bijlage 1 (geanonimiseerd) (PDF, 197.6 kB)

20220113 Burgemeester - Informatie over stavaza aanpak corona Bijlage 2 (geanonimiseerd) (PDF, 443.3 kB)

20220113 Burgemeester - Informatie over stavaza aanpak corona Bijlage 3 (geanonimiseerd) (PDF, 830.9 kB)

20220113 Burgemeester - Informatie over stavaza aanpak corona Bijlage 4 (geanonimiseerd) (PDF, 124.6 kB)

20220113 College van B en W- antwoordbrief dhr. Baaij inzake blauwe zone Gronsveld (geanonimiseerd) (1) (PDF, 528.1 kB)

20220114 College van B en W - RIB Svz Woningbouwplannen Mheer en Oost Maarland (geanonimiseerd) (PDF, 913.3 kB)

20220114 College van B en W -Bijlage Provincie RIB Svz Woningbouwplannen Mheer en Oost Maarland (geanonimiseerd) (PDF, 616.8 kB)

20220114 Burgemeester - Begrip voor signalen uit de samenleving (geanonimiseerd) (PDF, 274.0 kB)

20220114 College van B en W - RIB Ruimtelijke ontwikkeling De Laethof Mesch (geanonimiseerd) (PDF, 640.3 kB)

20220120 College van B en W- Voorraadagenda eerste helft 2022 (geanonimiseerd) (PDF, 391.8 kB)

20220202 College van B en W- Vervolgtraject IKL (geanonimiseerd) (PDF, 489.1 kB)

20220203 College van B en W- Nieuwe overeenkomst Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 463.6 kB)

20220209 College van B en W- RIB Grensoverschrijdende samenwerking op ontwikkelingen Wallonië- Vlaanderen en Zuid-Limburg en Luchtkwaliteit (geanonimiseerd) (PDF, 1.2 MB)

20220218 College van B en w - RIB Bibihuis Gronsveld (geanonimiseerd) (PDF, 591.5 kB)

20220302 College van B en W - RIB Uitvoeringsagenda Verantwoord op Weg (geanonimiseerd) (1) (PDF, 6.2 MB)

20220305 Burgemeester - RIB Voorbereiding opvang vluchtelingen Oekraine (geanonimiseerd) (PDF, 591.5 kB)

20220312 College van B en w - Raadsinformatiebrief 2 Crisis Oekraïne.docx (geanonimiseerd) (PDF, 611.9 kB)

20220314 College van B en W- Verbetering tijdelijke woonsituatie van statushouders (geanonimiseerd) (PDF, 374.7 kB)

20220316 College van B en W - RIB inzake schade aarsdverschuivinvg Stashaag (geanonimiseerd) (PDF, 508.1 kB)

20220316 College van B en W - RIB Voerdalroute (geanonimiseerd) (PDF, 319.3 kB)

20220318 College van B en W- RIB 03 20220318 Oekraïne (geanonimiseerd) (PDF, 831.2 kB)

20220324 College van B en W- Raadsinformatiebrief Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 10.9 MB)

20220325 College - Lokale belastingen (geanonimiseerd) (PDF, 247.6 kB)

20220325 College - Rib 04 Opvang vluchtelingen Oekraine (geanonimiseerd) (PDF, 942.8 kB)

20220328 College van BenW - Horizontale verantwoording informatiebeveiliging (geanonimiseerd) (PDF, 511.4 kB)

20220329 College van B en W- vaststelling Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid Zuid Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 148.6 kB)

20220330 College van B en W - Raadsinformatiebrief Onderzoek MTB en doorontwikjkelingh re-integrateketen.DOC (geanonimiseerd) (PDF, 712.6 kB)

20220401 College van B en w - RIB 5 Opvang Oekraïnse vluctelingen (geanonimiseerd) (PDF, 1.1 MB)

20220401 College van B en W - RIB Ontwikkelingen Airport Liège (geanonimiseerd) (PDF, 711.8 kB)

20220401 College van BenW - Horizontale verantwoording (geanonimiseerd) (PDF, 471.7 kB)

20220401 College van BenW - Jaarverslag VVTH+ en Jaarverslag Dorpsbouwmeester 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 5.0 MB)

20220411 College van B en W- Tiny House Green Resort Mooi Bemelen (geanonimiseerd) (2) (PDF, 453.8 kB)

20220414 College van B en W - RIB 6 Opvang Oekraïnse vluchtelingen (geanonimiseerd) (PDF, 925.8 kB)

20220426 College van BenW - Rib 7 Opvang Oekraïense Vluchtelingen_ (geanonimiseerd) (PDF, 983.0 kB)

20220427 College van BenW - RIB Initiastief tot herontwikkeling van het Ursulinen convent. (geanonimiseerd) (2) (PDF, 827.0 kB)

20220506 College van BenW - RIB 8 Oekraine.docx (geanonimiseerd) (PDF, 719.4 kB)

20220516 College van B en W- Stand van zaken rondom Motie Mondzorgkaravaan (geanonimiseerd) (PDF, 419.4 kB)

20220518 College van B en W- RIB 9 Opvang Oekraïense vluchtelingen (geanonimiseerd) (PDF, 712.0 kB)

20220525 College van Benw - RIB statushouders in Eijsden-Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 522.8 kB)

20220608 College van B en W- RIB Voortgang Transformatieplan Jeugdhulp en aanbestedingen 2023 (geanonimiseerd) (PDF, 1.3 MB)

20220608- Bijlage 1 brief van gedeputeerde Van Gaans-Gijbels aan Provinciale Staten van Limburg. (geanonimiseerd) (PDF, 20.1 MB)

20220609- Bijlage 2 brief van gedeputeerde Van Gaans-Gijbels aan Provinciale Staten van Limburg. (geanonimiseerd) (PDF, 673.2 kB)

20220613 College van B en W - RIB 10 10 juni 2022 Oekraine.docx (geanonimiseerd) (PDF, 1.0 MB)

20220615 College van B en W- RIB Duurzaamheid en Klimaatverandering (geanonimiseerd) (PDF, 551.9 kB)

20220616 College van B en w - RIB Ontwikkelingen MFA Op de Cour Eijsden (geanonimiseerd) (PDF, 651.0 kB)

20220616 College van B en W - RIB Uitvoeringsprogramma VVTH+2022 (geanonimiseerd) (PDF, 6.0 MB)

20220616 College van B en W- Raadsinformatiebrief Verantwoord op Weg-Team Heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 8.2 MB)

20220620 College van B en W - RIB Verantwoord op weg -Team Heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 8.1 MB)

20220701 College van B en W- RIB Houtstoken (geanonimiseerd) (PDF, 733.8 kB)

20220705 College van B en W - RIB Stand van zaken projecten (geanonimiseerd) (PDF, 931.0 kB)

20220706 College van B en w - RIB Uitvoering Coronafonds Q2 2022 (geanonimiseerd) (PDF, 439.8 kB)

20220707 College van B en W - RIB Leerplicht Leerlingenvervoer 2021 (geanonimiseerd) (PDF, 683.0 kB)

20220713 College van B en W - Raadsinformatiebrief inzake OBS Mesch (geanonimiseerd) (PDF, 419.4 kB)

20220713 GGD Zuid-Limburg - RIB fusie ambulancezorg (geanonimiseerd) (PDF, 958.2 kB)

20220713 RIB College van B en W - Financiële gevolgen meicirculaireX (geanonimiseerd) (PDF, 1.4 MB)

20220718 RIB College van B en W- Stand van zaken woningbouwplannen Oost-Maarland en Mheer (geanonimiseerd) (PDF, 638.9 kB)

20220721 RIB College van B en W- Begrotingsproces (geanonimiseerd) (PDF, 198.8 kB)

20220726 College - Jaarverantwoording toezicht en handhaving Kinderopvang (geanonimiseerd) (PDF, 2.4 MB)

20220726 College van B en W - Kennisgeving woningbehoefteonderzoek Eijsden-Margraten 2022-2035 (geanonimiseerd) (PDF, 20.2 MB)

20220726 College van B en W - RIB Propositie Limburg - Programmawaterveiligheid en Ruimte Limburg (geanonimiseerd) (PDF, 440.4 kB)

20220802 College van B en W - Voorraadagenda tweede helft 2022 (geanonimiseerd) (PDF, 435.2 kB)

20220804 College van B en w - Uitvoering motie wegenbeleidsplan 9 nov 2021X (geanonimiseerd) (PDF, 484.8 kB)

20220817 College van B en W - RIB Leverancier gemeente getroffen door cyberaanval (geanonimiseerd) (PDF, 479.6 kB)

20220902 College van B en W - RIB 1 Opvangcrisis Asieldeal (geanonimiseerd) (PDF, 552.9 kB)

20220906 College van B en W - RIB Omgevingswet (geanonimiseerd) (PDF, 463.2 kB)

20220915 College van B en W- collegebesluit instellen Taskforce Wonen (geanonimiseerd) (PDF, 302.5 kB)

20220915 College van B en W- Kwartaalrapportage Q2 2022 VVTH+ (geanonimiseerd) (PDF, 3.9 MB)

20220915 RIB XONAR (geanonimiseerd) (PDF, 335.4 kB)

20220923 Team Heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 468.4 kB)

20220927 Rekenkamer - Definitief onderzoeksvoorstel projecten (geanonimiseerd) (PDF, 1.3 MB)

202210017 College van B en W - RIB resultaat motie Mondzorgkaravaan (geanonimiseerd) (PDF, 672.3 kB)

20221010 GGD ZL- Raadsinformatiebrief Meerjarenperspectief GGD ZL 2024 - 2027 (geanonimiseerd) (1) (PDF, 524.6 kB)

20221013 College van B en w - Stand van zaken MIP projecten tot en met Q3 (geanonimiseerd) (PDF, 1.2 MB)

20221013 College van BenW - RIB gewijzigde energietoeslag 2022 (geanonimiseerd) (PDF, 1.0 MB)

20221017 College van B en W - RIB Cyber aanval en rapportage privacy-incidenten (geanonimiseerd) (PDF, 507.5 kB)

20221018 College van B en W - RIB Evaluatie CPO (geanonimiseerd) (PDF, 729.4 kB)

20221020 College van B en W - Aanbesteding Jeugdhulp Wonen en Jeugdhulp Ambulante begeleiding (geanonimiseerd) (PDF, 536.8 kB)

202211221 College van B en W - RIB Vernieuwing apparatuur raadzaal (PDF, 272.8 kB)

20221210 RIB ontwikkelingen Xonar (geanonimiseerd) (PDF, 242.4 kB)

20221215 College van B en W - RIB - Infrastructuur ontwikkellocatie Gronsveld (PDF, 309.4 kB)

20221219 College van B en W - Convenant Minnelijke schu;ldregeling NVVK (PDF, 442.9 kB)

20221219 College van B en w - RIB Ontwikkelingen jeugdzorgaanbieder XONAR (PDF, 242.0 kB)

20221221 College van B en W - Raadsinformatiebrief Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg (PDF, 799.0 kB)

20221221 College van B en W - RIB Beleidsregels Besluit bijstand zelfstandigen (PDF, 600.7 kB)

20221230 College van B en W - RIB Vluchtelingen (PDF, 1.6 MB)

Raadsperiode 2022-2026: jaar 2023

20230112 College van B en W - RIB Herinrichting kern Bruisterbosch (PDF, 793.2 kB)

20230117 College van B en W - Motie CDA fractie bereikbaarheid gemeente (PDF, 409.5 kB)

20230119 College van B en W - RIB Instellen Taskforce Energiecrisis (PDF, 722.9 kB)

20230119 College van B en W - RIB Zienswijzen GR-en en nieuwe WGR (PDF, 429.6 kB)

20230125 College van B en W - RIB Informatie inzake vacatures 2022 (PDF, 650.0 kB)

20230130 College van B en w - RIB Stand van zaken MIP-projecten (PDF, 1.2 MB)

20230202 College van B en W - Update svz woningbouwopgave tov woningbouwplannen (PDF, 1.5 MB)

20230206 College van B en W - RIB Intensivering aanpak burgerparticipatie (PDF, 315.1 kB)

20230206 College van B en W - RIB UIntensivering aanpak burgerparticipatie (PDF, 315.1 kB)

20230207 Beheersmaatregelen integriteit wethouders 2022 (PDF, 198.8 kB)

20230209 College van B en W - Beleid zonnepanelen op. aan of bij rijksmonumenten en dorpsgezichten (PDF, 219.1 kB)

20230216 College van B en W - Aanbieden voorraadagenda 2023 raad (PDF, 150.7 kB)

20230216 College van B en W - Hulpacties bij rampen (PDF, 344.6 kB)

20230216 College van B en W - RIB Stand van zaken evaluatie Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (PDF, 398.9 kB)

20230313 College van B en W - RIB Bijlage Eindrapport Orgfit verbeteren beheersing inkoop ensubsidies (PDF, 682.5 kB)

20230313 College van B en W - RIB Eindrapport Orgfit verbeteren beheersing inkoop ensubsidies (PDF, 731.5 kB)

20230324 College van B en W - RIB Reconstructie Pr Hendrikstraat Eijsden (PDF, 387.9 kB)

20230330 College van B en W - RIB vervolg evluatie CPO (PDF, 693.9 kB)

20230418 College van B en W - Informatie over toepassing van spuitzone-regels (PDF, 314.7 kB)

20230502 College van B en W - RIB inzake Bredeweg 29-29a Banholt (PDF, 729.4 kB)

20230507 College van B en w - RIB Onderwerpen 2023 en 2024 Verordening 213A (PDF, 343.9 kB)

20230509 College van B en W - RIB Stand van zaken sociaal domein (PDF, 1.2 MB)

20230515 College van B en W - RIB Update stand van zaken woningbouwopgave t.o.v. woningbouwplannen (PDF, 1.9 MB)

20230516 College van B en W - RIB Iinzake onderhod en opbrengsten algemene begraafplaatsen (PDF, 213.8 kB)

20230516 College van B en W - RIB Subsidieregeling Energie Noodfonds Eijsden-Margraten 2022-2023 (PDF, 243.7 kB)

20230516 College van B en W - RIB Toeristisch Recreatief Verkeer (PDF, 481.8 kB)

20230601 College van B en W - RIB Landschapspark Granzeloos Bocageland (PDF, 614.6 kB)

20230601 College van B en W - RIB Uitvoeringsprogramma 2023 VVTH+ (UP2023) (PDF, 3.3 MB)

20230620 college van B& W - RIB Project opstellen businesscase samenvoeging re-integratieketen_uitwerking variant 3 (PDF, 531.6 kB)

20230621 College van B en W - Herijking sportakkoord (PDF, 326.4 kB)

20230622 Wethouder - Informatiebrief start verkenning Zuidelijk Maasdal (004) (geanonimiseerd) (PDF, 1.0 MB)

20230623 College van Ben W - RIB Opbouwplan WRL (PDF, 660.2 kB)

20230629 College van B W - RIB Leger des Heils nieuwe huurder voormalig kloostercomplex Rijckholt bijlage (003) (geanonimiseerd) (PDF, 1.1 MB)

20230629 College van B & W - RIB Netcongestie Juni 2023 (PDF, 391.5 kB)

20230704 College van B en W - RIB OBS Mesch (geanonimiseerd) (PDF, 568.0 kB)

20230706 College van B & W - RIB meicirculaire en proces begroting 2024-2027 (PDF, 1.2 MB)

20230712 College van B en W - RIB Leger des Heils nieuwe huurder voormalig klooster Rijckholt (PDF, 302.7 kB)

20230714 College van B en W - RIB Uitvoeringsplan Wmo (PDF, 583.6 kB)

20230717 College van B en W - RIB Stand van zaken infra-projecten.DOCX (PDF, 1.0 MB)

20230719 College van B en W - RIB Brandbluscompartiment Pasveld (PDF, 407.2 kB)

20230727 College van B en W - RIB Herstart Gebiedsvisie Poort van het HeuvellandX (PDF, 389.4 kB)

20230727 College van B en w - RIB Voortgang Gebiedsvisie Stationsgebied Eijsden en omgeving (PDF, 482.7 kB)

20230727 College van B en W - Richtlijn strategische grondaankopen (PDF, 1.6 MB)

20230801 College van B en W - RIB Motie Hoes veur 't Limburgs (PDF, 205.6 kB)

20230803 College van B en W - RIB jaarverslag leerplicht, RMC_VSV en leerlingenvervoer 2021-2022 (PDF, 915.9 kB)

20230808 College van B en W - RIB Voortgang Xonar deel1 (PDF, 155.1 kB)

20230808 College van B en W - RIB Voortgang Xonar deel2 (PDF, 190.4 kB)

20230911 College van B en W - RIB Preventie Jeugd - cijfers en resultaten JOGG (geanonimiseerd) (PDF, 1.6 MB)

20230914 College van B en W - RIB afrekening en verantwoording covid gelden (geanonimiseerd) (PDF, 1.1 MB)

20230918 College van B en W - Bijlage RIB periodieke update stand van zaken van de woningbouwopgave t.o.v. woningbouwplannen (PDF, 1.1 MB)

20230918 College van B en W - RIB periodieke update stand van zaken van de woningbouwopgave t.o.v. woningbouwplannen (geanonimiseerd) (PDF, 5.0 MB)

20230919 College van B en W - RIB Aanbieden voorraadagenda september tm december 2023 (PDF, 425.1 kB)

20231005 College van B en W - RIB Resultaten programma Sociaal Vitaal Geanonimiseerd (PDF, 852.7 kB)

20231010 College van B en W - Samenwerkingsconvenant Handle with Care Maastricht-Heuvelland geanonimiseerd (PDF, 583.3 kB)

20231012 College van B en W - Bijlage RIB Onderzoeksopdracht 213a onderzoek doelmatigheid toekenningen Jeugd WMO (PDF, 77.6 kB)

20231012 College van B en W - RIB Onderzoeksopdracht 213a onderzoek doelmatigheid toekenningen Jeugd WMO (PDF, 174.4 kB)

20231019 College van Ben W - RIB Panorama Zuid-Limburg eindproduct (PDF, 649.4 kB)

20231019a College van Ben W - RIB Panorama Zuid-Limburg eindproduct (PDF, 23.0 MB)

20231019b College van Ben W - RIB Panorama Zuid-Limburg eindproduct (PDF, 59.3 kB)

20231019c College van Ben W - RIB Panorama Zuid-Limburg eindproduct (PDF, 119.3 kB)

20231024 College van B en W - RIB aanpak achterstallige huisvestingstaakstelling statushouders (PDF, 471.7 kB)

20231026 College van B en W - RIB inz. Lessons learned en besluitvorming gemeenteraden Xonar (PDF, 178.1 kB)

20231026a College van B en W - RIB inz. Lessons learned en besluitvorming gemeenteraden Xonar (PDF, 880.7 kB)

20231031 College van B en W - Omgevingswet - Aankondiging raadsinformatiebrief Lijn 50 omgevingsvisie (PDF, 126.1 kB)

20231031 College van B en W - Raadsinformatiebrief verkenning Zuidelijk Maasdal oktober 2023 (PDF, 493.9 kB)

20231031a College van B en W - Omgevingswet - Aankondiging raadsinformatiebrief Lijn 50 omgevingsvisie (PDF, 346.8 kB)

20231101 College van B en W - RIB Stand van zaken projecten openbare ruimte Q3 2023 (PDF, 795.3 kB)

20231102 College van B en W - RIB Regiodeal (PDF, 1002.6 kB)

20231102a College van B en W - RIB Regiodeal (PDF, 4.8 MB)

20231102b College van B en W - RIB Regiodeal (PDF, 8.5 MB)

20231102c College van B en W - RIB Regiodeal (DOCX, 80.8 kB)

20231102d College van B en W - RIB Regiodeal (DOCX, 43.9 kB)

20231106 College van B en W - RIB inzake ontwikkelingen afspraken herstelplan Xonar (PDF, 222.1 kB)

20231106a College van B en W - RIB inzake ontwikkelingen afspraken herstelplan Xonar (PDF, 350.3 kB)

20231106b College van B en W - RIB inzake ontwikkelingen afspraken herstelplan Xonar (PDF, 2.4 MB)

20231114 College van B en W - RIB gemeentelijke ombudsfunctie (PDF, 713.4 kB)

20231114 College van B en W - RIB Vervanging applicatie sociaal domein (PDF, 619.9 kB)

20231121 College van B en W - RIB 4e etappe in Tour de France Femmes 2024 (PDF, 310.2 kB)

20231128 College van B en W - RIB Huisvesting bibliotheek Eijsden (PDF, 349.2 kB)

20231129 College van B en W - RIB betreffende aanvullende toelichting storting in reserves 2e burap en krediet applicatie sociaal domein (PDF, 719.4 kB)

20231130 College van Ben W - RIB kwartaalrapportage Q3 2023 VVTH+ (PDF, 385.9 kB)

20231130a College van Ben W - RIB kwartaalrapportage Q3 2023 VVTH+ (PDF, 1.4 MB)