Vragen van de raad

Schriftelijke vragen aan het college

Raadsleden kunnen het college schriftelijk vragen stellen (Artikel 36 vragen). Onderstaand de vragen van raadsleden en de door het college gegeven antwoorden. 

Jaar 2023

2301 20230118 Art 36 Vervolgvragen Mountainbikeroutes (geanonimiseerd) (PDF, 284.0 kB)

2301a 20230216 Antwoord college op art. 36 vragen mevr. Janssen - Vervolg mountainbike routes anoniem (PDF, 720.4 kB)

2302 20230208 Vraag Artikel 36 Hulpgelden Giro 555 (geanonimiseerd) (PDF, 111.0 kB)

2302a 20230216 Antwoord college op art. 36 vragen dhr. Boon over giro 555 (PDF, 367.0 kB)

2303 20230307 Artikel 36 vragen Bovenstraat (geanonimiseerd) (1) (PDF, 203.5 kB)

2303a Antwoord college op vragen Koene en Boon over Bovenstraat 19 Noorbeek (PDF, 753.2 kB)

2304 20230313 Art. 36 vragen Overlast Carnavalswagens (geanonimiseerd) (PDF, 240.3 kB)

2304a 20230413 Antwoord college - Art. 36 vragen Overlast Carnavalswagens (geanonimiseerd) (PDF, 63.3 kB)

2305 20230327 Art. 36 vragen Evaluatie Strat.Actieplan Middengebied ZL (geanonimiseerd) (PDF, 146.2 kB)

2305a 20230726 Antwoord College Art. 36 vragen Evaluatie Strat.Actieplan Middengebied ZL (geanonimiseerd) (PDF, 1.3 MB)

2306 20230404 Artikel 36 vragen H. Koen met betrekking tot Bovenstraat 19 (2) (geanonimiseerd) (PDF, 622.6 kB)

2307 20230508 Artikel 36 vragen H. Koen met betrekking tot Bovenstraat 19 (3) (geanonimiseerd) (PDF, 204.3 kB)

2308 20230517 Artikel 36 vragen H. Koene - Eikenprocessierupsbestrijding (geanonimiseerd) (PDF, 273.6 kB)

2309 20230523 Art 36 vragen N. Duits en M. Janssen - Handhaving blauwe zone winkelcentrum Eijsden (geanonimiseerd) (PDF, 415.1 kB)

2309a 20230714 Art 36 vragen N. Duits en M. Janssen - Handhaving blauwe zone winkelcentrum Eijsden (geanonimiseerd) (PDF, 978.1 kB)

2310 20230523 Art. 36 Vervolgvragen Bovenstraat Noorbeek (geanonimiseerd) (PDF, 80.4 kB)

2311 20230704 Art. 36 vragen F. Boon - Bovenstraat Noorbeek (geanonimiseerd) (PDF, 491.1 kB)

Jaar 2022

01 20220404 ODE mevr. Koene en mevr. Janssen - Ar. 36 vragen bouw Termaar 56 (geanonimiseerd) (PDF, 245.7 kB)

01a 20220602 Antwoord vragen ODE over activiteiten Termaar 56 (geanonimiseerd) (PDF, 699.4 kB)

02 20220509 ODE mevr. Janssen - Particulier vakantieverhuur (geanonimiseerd) (PDF, 160.6 kB)

02a 20220509 ODE mevr. Janssen - Bijlage Particulier vakantieverhuur (geanonimiseerd) (PDF, 567.3 kB)

02b 20220713 Antwoord vragen mevr. Janssen Particuliere vakantieverhuur (geanonimiseerd) (PDF, 366.5 kB)

03 20220517 ODE mevr. Koene - Strategische grondaankopen (geanonimiseerd) (PDF, 99.4 kB)

03a 20220705 ODE H.Koene- Artikel 36 beantwoording strategische grondaankopen (geanonimiseerd) (PDF, 276.3 kB)

04 20220530 S.Quellhorst- Pretherrie helikoptervluchten (geanonimiseerd) (PDF, 336.9 kB)

04a 20220721 Antwoord vragen S.Quellhorst Pretherrie helikoptervluchten (geanonimiseerd) (PDF, 557.8 kB)

05 20220601 F.Boon- Art.36 vraag Dobbelsteinhoeve (geanonimiseerd) (PDF, 343.3 kB)

05a 20220630 F.Boon- Beantwoording artikel 36 vragen Dobbelsteinhoeve Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 875.1 kB)

06 20220607 F.Boon - Art 36 Art 36 vraag Limburgs Mooiste 2022 (geanonimiseerd) (PDF, 315.9 kB)

06a 20220824 F.Boon- Beantwoording college art.36 vraag Limburgs Mooiste 2022 (geanonimiseerd) (PDF, 351.1 kB)

07 20220623 H. Koene - Art 36 vragen landelijk stikstofbeleid vertaald naar Eijsden-Margraten (kopie 1) (PDF, 127.5 kB)

07a 20220721 Antwoord vragen H. Koene Landelijk stikstofbeleid vertaald naar Eijsden-Margraten (PDF, 80.1 kB)

08 20220704 R. Hermans - Art_36 Vragen_Subsidie Verenigt U (geanonimiseerd) (PDF, 155.5 kB)

08a 20220831 Antwoord college R. Hermans - Art_36 Vragen Subsidie Verenigt U (geanonimiseerd) (PDF, 263.1 kB)

09 20220704 R. Hermans - Art_36 Bergenhuizenweg (geanonimiseerd) (PDF, 152.8 kB)

09a 20221214 Antwoord college R. Hermans - Art_36 vragen Bergenhuizenweg (PDF, 73.3 kB)

10 20220707 H.Koene- Art. 36 Vervolgvraag artikel 36 dd 17 mei 2022 op de website ged op 31 mei 2022 1 miljoen grondaankoop (geanonimiseerd) (PDF, 359.0 kB)

10 20220707 H.Koene- Bijlage miljoen natuur en landschap (geanonimiseerd) (PDF, 92.0 kB)

10a20220907 antwoord college- H.Koene Art. 36 vragen strategische grondaankopen (geanonimiseerd) (PDF, 822.0 kB)

11 20220708 F. Boon - Artikel 36 vervolg vraag inzake Hoeve Dobbelsteyn (geanonimiseerd) (PDF, 185.4 kB)

11a 20220726 antwoord vragen Boon Dobbelsteynhoeve Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 317.3 kB)

12 20220708 F. Boon - Art 36 vraag Caltex station (geanonimiseerd) (PDF, 517.7 kB)

12a 20220726 F.Boon- Beantwoording college art.36 vraag Caltex station (geanonimiseerd) (PDF, 585.5 kB)

13 20220706 R. Hermans - Art_36 Cadeautje carnavalsverenigingen (geanonimiseerd) (PDF, 108.7 kB)

13a 20220831 antwoord college - R. Hermans - Art_36 vraag Cadeautje carnavalsverenigingen (geanonimiseerd) (PDF, 263.1 kB)

14 20220713 H. Koene - artikel 36 vragen afhandeling integriteitsonderzoek (geanonimiseerd) (PDF, 350.9 kB)

14a 20221021 Antwoord college op art 36 vragen H. Koene - Afhandeling integriteitsonderzoek (geanonimiseerd) (PDF, 327.4 kB)

15 20220725 H. Koene - Artikel 36 vragen o.a. Poort van het heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 2.8 MB)

15a 20220725 H. Koene - Bijlage 2020-03-17-verslag-terugkoppeling-gebiedsvisie-def (geanonimiseerd) (PDF, 470.2 kB)

15b 202000825 Bijlage Amendement Verkoop technische school Cadier en Keer (geanonimiseerd) (PDF, 1.3 MB)

15c 20220725 Bijlage Presentatie Poort van het Heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 9.4 MB)

15d 20220728 H.Koene- Verdagen termijn artikel 36 vragen Poort van het Heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 146.1 kB)

15e 20221021 Antwoord college op artikel 36 vragen H. Koene - o.a. Poort van het heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 2.7 MB)

16 20220726 W. Blezer - Art 36 vragen Holstraat en brandweer Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 202.3 kB)

16a 20220914 Antwoord college- W. Blezer Art.36 vragen PRO-fractie inzake de Holstraat (geanonimiseerd) (PDF, 291.0 kB)

17 20220811 S. Quellhorst - Art. 36vragen asielzoekers en vluchtelingen (geanonimiseerd) (PDF, 485.5 kB)

17a 20220901 Antwoord college - S. Quellhorst Art. 36 vragen asielzoekers en vluchtelingen (geanonimiseerd) (PDF, 719.2 kB)

18 20220904 F. Boon - Landschappelijke ontwikkelingen buitengebied (geanonimiseerd) (PDF, 264.9 kB)

18a 20221013 Antwoord collegeart 36 vragen F. Boon - Landschappelijke ontwikkelingen buitengebied (geanonimiseerd) (PDF, 1006.0 kB)

19 20221010 Koene-Jansen - Art. 36 vragen mountainbikeroutes en vergunning (geanonimiseerd) (PDF, 318.4 kB)

19a 20221010 Antwoord college - Koene-Jansen - Art. 36 vragen mountainbikeroutes en vergunning (PDF, 219.4 kB)

20 20221011 H. Koene - Vervolg art 36 vragen Besteding 1 mjn strategische ruilgronden ten behoeve van natuur (PDF, 295.4 kB)

20a 20221214 Antwoord Besteding 1 miljoen strategische ruilgronden (PDF, 379.0 kB)

21 20221024 H. Koene -Artikel 36 vragen gemeentelijk kwaliteitsmenu en daaraan gekoppeld gemeentelijk kwaliteitsfonds (PDF, 83.3 kB)

21a 20221214 Antwoord college vragen kwaliteitsmenu en landschapsfonds .DOCX (PDF, 570.6 kB)

22 209221107 H. Koene Vervolgvragen artikel 36 vragen opvolging adviezen Necker van Naem (geanonimiseerd) (PDF, 422.7 kB)

22a 209221107 Antwoord college -H. Koene Vervolgvragen artikel 36 vragen opvolging adviezen Necker van Naem (PDF, 73.6 kB)

23 20221128 M. Janssen - Vervolg art 36 vragen Oranje Boys complex (PDF, 105.6 kB)

24 20221205 ODE mevr. Koene - Vervolgvragen Middenterras en Poort va het Heuvelland (PDF, 267.3 kB)

25 20221208 mevr. Koene srt. 36 vraag - vraag n.a.v. rapport Necker van Naem (kopie 1) (PDF, 152.5 kB)