Vragen van de raad

Schriftelijke vragen aan het college

Raadsleden kunnen het college schriftelijk vragen stellen. Onderstaand de vragen van raadsleden en de door het college gegeven antwoorden. 

Raadsperiode 2018-2022

01 20190102 H. Koene Artikel 36 vragen Feestverlichting Noorbeek (PDF, 170.3 kB)

01a 20200220 Antwoord college op vragen H. Koene Sfeerverlichting Noorbeek (PDF, 1.4 MB)

02 20190108 Fr. Boon - Art. 36 vragen kunstwerk Hans Lemmen (PDF, 115.9 kB)

02a 20200212 Antwoord college op vragen F. Boon - Kunstwerk Lemmen (PDF, 698.1 kB)

03 20200128 R. Hermans - Art. 36 vragen - Oud gemeentelager Garage Meertens (PDF, 101.6 kB)

03a 20200220 Antwoord artikel 36 vragen gebruik voormalig gemeentelager (PDF, 675.1 kB)

04 20200213 L. Damzo Artikel 36 vragen over afgesloten Gronsvelderweg (PDF, 121.3 kB)

04a 20200312Antwoord art 36 L. Damzo -Gronsvelderweg (PDF, 1007.4 kB)

05 20200228 H. Koene - Art36 vragen de Kwaliteits Commissie Limburg (PDF, 168.6 kB)

05a 20200408 Antwoordbrief artikel 36 vragen Geroen Links m.b.t. Kwaliteits Commissie Limburg (PDF, 3.1 MB)

06 20200302 Koene Boon Blezer Artikel 36 vragen over voorgenomen uittreden EM uit SZMH (PDF, 441.0 kB)

06a 20200325 Antwoordbrief art. 36 vragen voorgenomen uittreding SZMH (PDF, 1.2 MB)

07 20200309 W. Blezer - Art 36 vragen huisvesting asielzoekers (PDF, 111.8 kB)

07a 20200325 Antwoord college vragen W. Blezer Huisvesting asielzoekers (PDF, 2.9 MB)

08 20200316 J. Weling - Art. 36 vragen ozb ondernemers (PDF, 132.8 kB)

08a 20200409 J. Weling Antwoordbrief art. 36 vragen Uitstel OZB (PDF, 1.3 MB)

09 20200316 F. Boon - Art. 36 vragen Rubberkorrels (PDF, 429.3 kB)

09a 20200414 Antwoord art. 36 vraag F Boon inzake inzake maatregelen om bodemvervuiling tegen te gaan van rubber korrels buiten de velden (PDF, 1.5 MB)

10 20200414 M. Janssen - art 36 vragen Raadsbesluit BOA nieuwe stijl (PDF, 118.6 kB)

10a 20200514 Antwoord art 36 vragen Janssen - Boa nieuwe stijl (PDF, 2.9 MB)

11 20200414 M. Janssen - Art. 36 vragen pijplijn gebouwen buitengebied (PDF, 7.7 kB)

11a 22009230 AntwoordM. Janssen - art. 36 vragen gebouwen buitengebied (PDF, 1.4 MB)

12 20200428 art. 36 vragen Debie-Ritzen - Na de Corona (PDF, 124.7 kB)

12a 20200917 antwoord art. 36 vraag Debie - Ritzen - Coronamaatregelen (PDF, 2.5 MB)

13 20200430 GroenLinks PvdA D66 Art 36 sportende jeugd BMR SNC (PDF, 447.3 kB)

13a 20200520 Antwoord Koene, Blezer en Boon - Art. 36 - sportende jeugd BMR SNC (PDF, 3.2 MB)

14 20200506 L. Damzo - Artikel 36 vragen over het LEADE1 (PDF, 116.2 kB)

14a 20200608 Antwoord college vragen L. Damzo LEADER (PDF, 1.5 MB)

15 20200511 M. Janssen - Art. 36 vragen nav RIB Marx-Meertens (PDF, 8.5 kB)

15a 20200604 Antwoord M Janssen-Rutten nav Marx-Meertens (PDF, 1.7 MB)

16 20200511 R. Hermans - art. 36 vragen Jacht (PDF, 102.7 kB)

16a 20201014 R. Hermans - antwoord art. 36 vraag inzake jacht en jachtvergunningen (PDF, 1.5 MB)

17 20200511 W. Blezer artikel 36 vragen Camion (PDF, 183.5 kB)

17a 20200603 Antwoord W.Blezer inzake Camion (PDF, 3.5 MB)

18 20200526 H. Koene J. Weling Artikel 36 vragen actuele status terrein Pater Kustersweg (PDF, 192.1 kB)

18a 20200618 Rectificatie antwoord art. 36 vragen inzake LTS (PDF, 1.2 MB)

19 20200527 P. Hendriks - art 36 vragen verkeersonveiligheid Kenkersweg Oude Heerweg (PDF, 11.9 kB)

19a 20200618 Antwoord art. 36 P. Hendriks vraag inzake verkeersonveilighied Kenkersweg Oude Heerweg (PDF, 3.8 MB)

20 20200902 Reactie Franklin Boon op art 36 vraag Klein Heugdeweg 2 te Noorbeek (PDF, 119.2 kB)

20a 20200828 Antwoord art. 36 vraag F. Boon - Klein Heugdeweg Noorbeek (PDF, 3.9 MB)

21 20200608 F. Erkamp - art. 36 vraag Bouw Tillie (PDF, 112.9 kB)

21a 20200810 F. Erkamp - Aanvullende vragen bouw Tillie (PDF, 823.5 kB)

21b 20220303- Beantwoording college art.36 vragen bouw Tillie (PDF, 51.5 kB)

22 20200629 Boon, Koene en Blezer - Artikel 36 vragen mbt perceel Stiegel 13 (PDF, 371.4 kB)

22a 20200828 Antwoord art 36 vraag Boon, Koene en Blezer - Artikel 36 vragen mbt perceel Stiegel 13 (PDF, 2.6 MB)

23 20200810 R. Janssen - Art. 36 vragen Combineren straatverlichting met oplaadpunten voor ele.._ (PDF, 465.0 kB)

23a 20200909 Antwoord art. 36 vraag R Janssen inzake combineren straatverlichting met oplaadpunten (PDF, 2.2 MB)

24 20200824 R. Hermans - art 36 vragen Blauwe_zone_Gronsveld_1 (PDF, 217.5 kB)

24a 20201126 Antwoord art. 36 vraag R. Hermans - inzake Blauwe_zone_Gronsveld_1 (PDF, 2.0 MB)

25 20200824 R. Hermans - art 36 Vragen oud_gemeentelager_Gronsveld (PDF, 215.6 kB)

25a 20200923 Antwoord R. Hermans gemeentelager Gronsveld (PDF, 1.4 MB)

26 20200827 M. Janssen - Art. 36 vragen Heiweg 11 (PDF, 211.7 kB)

26a 20210623 Antwoord vragen mevr. Janssen Heiweg (PDF, 167.7 kB)

27 20200922 F. Boon - art. 36 vragen BP Eckelrade Monumentenhuis (PDF, 450.1 kB)

27a 20201022 Antwoord vragen F. Boon BP Eckelrade Monumentenhuis (PDF, 1.6 MB)

29 20200928 Art 36 vragen M. Janssen EML kosten liberation (PDF, 223.7 kB)

29a 20201106 Antwoord Art 36 vragen M. Janssen EML kosten liberation (PDF, 1.4 MB)

30 20201005 P. Hendriks - Verkeerssituatie Bernhardlaan - Pres. Kennedystraat (PDF, 2.1 MB)

30a 20201116 Antwoord art 36 vraagverkeerssituatie Pres. Kennedystraat en Bernardlaan (PDF, 2.0 MB)

31 20201007 F. vd Weerdt Vragen ex artikel 36 Verkeersveiligheid Kampweg Gronsveld (PDF, 148.0 kB)

31a 20210205 Antwoord art. vragen F. vd Weerdt - Verkeersveiligheid Kampweg.DOC (PDF, 89.2 kB)

32 20201005 P. Hendriks art. 36 vraag - verkeersdrempels (PDF, 95.4 kB)

32a 20201116 P. Hendriks Antwoordbrief artikel 36 verkeersdrempels (PDF, 2.0 MB)

33 20201027 Hanneke Koene - Art. 36 vragen woningmarkt (PDF, 102.9 kB)

33a 20201126 antwoord art 36 ragen Hanneke Koene - Woningmarkt (PDF, 1.8 MB)

34 20201112 Lambert Damzo - Art 36 vragen winkelcentrum_Gronsveld (PDF, 223.5 kB)

34a 20201221 Antwoordbrief artikel 36 vragen L. Damzo inzake veiligheid Köbbesweg te Gronsveld (PDF, 2.0 MB)

35 20201130 P. Hendriks art. 36 vraag - Inrichting en onderhoud perceel inkom Bloesemgaard Heiligeweg Margraten (PDF, 30.4 kB)

35a 20201223 P. Hendriks antwoordbrief (PDF, 2.1 MB)

36 20201210 Art. 36 vraag M. Janssen - Biogas wordt Groen Gas door meer stikstof (PDF, 15.3 kB)

36a Antwoord artikel 36 vragen M. Janssen - Biogas wordt Groen Gas (PDF, 85.9 kB)

37 20201216 Art. 36 vraag F. Boon - Vraag om overzicht welke acties gest... (PDF, 25.1 kB)

37 20201216 Art. 36 vraag F. Boon - Vraag om overzicht welke acties gestort 2020 (PDF, 25.1 kB)

37a 20201216 Art. 36 vraag F. Boon - Vraag om overzicht welke acties ges... (PDF, 60.2 kB)

38 20210104 A. Opreij art. 36 vragen - Bouw skatepark Mheer (PDF, 249.6 kB)

38a 20210104 A. Opreij art. 36 vragen - Bouw skatepark Mheer (PDF, 57.3 kB)

38c 20210715 Antwoord college vragen A. Opreij - Bouw skatepark Mheer (PDF, 85.5 kB)

39 20210112 Art. 36 H. Koene Kunstproject school Noorbeek (PDF, 4.4 MB)

39a 20210212 Antwoord art. 36 vragen H. Koene Kunstproject school Noorbeek (PDF, 90.8 kB)

40 20210112 art. 36 J. Welling Vragen provincie inzake Sint Geertruiderweg Moerslag Bukel (PDF, 40.0 kB)

40a 20210205 Antwoord art 36 vragen J. Weling Fietspad de BukelDOC (PDF, 60.3 kB)

41 20210113 Artikel 36 vragen H. Koene over op grote schaal gerooide bomen in Noorbeek (PDF, 1.4 MB)

41a 20210916 Antwoord artikel 36 vraag H.Koene over op grote schaal gerooide bomen in Noorbeek (PDF, 1.4 MB)

42 20210118 Art 36 vragen R. Hermans - internetverbinding raadsleden (PDF, 231.7 kB)

42a 20210205 Antwoord art 36 vragen R. Hermans - Internetverbinding raadsleden.DOC (PDF, 105.8 kB)

43 20210119 Artikel 36 vragen M. Janssen AirB&BPart.Vak.verhuur (PDF, 48.1 kB)

43a 20210310 Antwoord vragen M. Janssen - Air BenB (PDF, 96.7 kB)

44 20210217 Vervolg Art. 36 vragen J. Weling - De Bukel (PDF, 120.7 kB)

44a 20210317 Antwoord vervolgvragen J. Weling - De Bukel (PDF, 87.1 kB)

45 20210218 H. Koene - Artikel 36 vragen verantwoord op weg (PDF, 221.2 kB)

45a 20210218 H. Koene - Artikel 36 vragen verantwoord op weg (PDF, 75.1 kB)

46 20210222 H. Koene - Vervolgvragen artikel 36voormalige basisschool Noorbeek (PDF, 3.3 MB)

46a 20210222 H. Koene - Vervolgvragen artikel 36voormalige basisschool Noorbeek (PDF, 104.5 kB)

47 20210308 M. Janssen-Rutten - Mountainbiken op voormalig stort (PDF, 11.0 kB)

47a 20210429 antwoord art 36 vragen M. Janssen-Rutten -Mountainbiken op voormalig stort (PDF, 2.1 MB)

48 20210309 Art. 36 vragen Henriks Oostenbach Geelen - Speelveldje Cadier en Keer_ (PDF, 21.2 kB)

48a Antwoord vragen Henriks Oostenbach Geelen - Speelveldje Cadier en Keer_ (PDF, 79.4 kB)

49 20210322 Art. 36 vragen H. Koene - Ondergrondse afvalcontainers (PDF, 313.3 kB)

50 20210322 Art. 36 vragen A. Opreij - Kap eik kerk (PDF, 123.6 kB)

50a 20210709 Antwoord college Art. 36 vragen A. Opreij - Kap eik kerk (PDF, 49.9 kB)

51a 20210504 Antwoord art. 36 vragen H. Koene - ondergrondse afvalcontainers (PDF, 2.2 MB)

52 20210323 Art. 36 vragen Ger Willems - Sub Vuursteenmijn (PDF, 121.8 kB)

52a 20210422 Antwoord vragen G. Willems over Vuursteenmijn Rijckholt (PDF, 67.1 kB)

53 20210406 Vervolg art 36 vragen M. Janssen - Piekbelaster (PDF, 18.4 kB)

53a 20210406 Antwoord v ervolg art 36 vragen M. Janssen - Biogas groengas Stikstof (PDF, 85.8 kB)

54 20210331 Art. 36 vragen H. Koene - proces t GreuntsjeMvM (PDF, 120.6 kB)

54a 20210514 antwoord vragen H. Koene - 't Greuntsje (PDF, 2.4 MB)

55 20210506 Art. 36 vragen dhr. Boon - SZMH (PDF, 227.6 kB)

55a 20210715 Antwoord college Art. 36 vragen dhr. Boon - SZMH (PDF, 71.3 kB)

56 20210525 Art. 36 vragen F. Boon - Giro 555 Vaccinaties (PDF, 121.8 kB)

56a 20210623 Beantwoording vraag Giro 555 dhr. Boon (PDF, 53.9 kB)

57 20210614 Art 36 vragen G. Willems - over de aanleg van het Dorpshart van Sint Geertruid (PDF, 108.8 kB)

57a 20210715 Antwoord college Art 36 vragen G. Willems - over de aanleg van het Dorpshart van Sint Geertruid (PDF, 83.4 kB)

58 20210616 Aart 36 F. Boon - klooster Rijckholt (PDF, 121.4 kB)

58a 20210705 Antwoord college - Art 36 F. Boon - klooster Rijckholt (PDF, 57.6 kB)

59 20210617 M. Janssen, F. Boon en H. Koene -Art.36 vragen Bomenkap (PDF, 140.2 kB)

59a 20210629 Antwoord art 36 vragen Boon Koene en M. Janssen - Bomenkap (PDF, 120.3 kB)

60 20210628 G. Willems - Artikel 36 vragen verkeerssituatie Bloesemgaard Margraten (PDF, 123.5 kB)

60a 20210923 Antwoord college - Art 36 vraag de heer Willems- Bloesemgaard (PDF, 89.8 kB)

61 20210816 J. Weling - Vragen art.36 grensoverschrijdende aanpak wateroverlast (PDF, 193.0 kB)

61a 20210909 J. Weling - Antwoord art.36 grensoverschrijdende aanpak wateroverlast (PDF, 65.4 kB)

62 20210909 M Janssen-Rutten -Vervolgvragen Particulier vakantieverhuur Air B&B (PDF, 250.4 kB)

62a 20211011 Antwoord college M. Janssen-Rutten- Vervolgvragen over Particulier vakantieverhuur Air B&B (PDF, 107.7 kB)

63 20210922 R. Janssen - Art. 36 vragen Klein erfgoed (PDF, 427.9 kB)

63a 20211021 Antwoord college - Art 36 vragen R.Janssen- klein cultureel erfgoed (PDF, 72.5 kB)

64 20111007 G. Willems - Art 36 vragen over geldmaat in Margraten (PDF, 135.4 kB)

64a 20211020 Antwoord college- Art 36 G. Willems - Geldautomaat Margraten (PDF, 71.5 kB)

65 20211011 G. Willems - Art. 36 vrgaen Lixhe Biomassacentrale (PDF, 129.4 kB)

65a 202111105 Antwoord college- Art. 36 vragen Lixhe Biomassacentrale (PDF, 2.3 MB)

66-20211018-j-nelissen-art-36-vragen-parkeren-eijsden (PDF, 217.0 kB)

66a 20211118 Antwoord College- Art.36 vragen parkeren Eijsden (PDF, 78.5 kB)

67 20211020 F. Boon - Art. 36 vragen onderhoud veldwegen en paden (PDF, 5.0 kB)

67a 20211123 Antwoord college- Art.36 vragen onderhoud veldwegen en paden (PDF, 70.1 kB)

68 20211122 G. Willems - art. 36 vragen Mergelafgraving (PDF, 110.8 kB)

68a 20211215 Antwoord college- Art.36 vragen Mergelafgravingen (PDF, 87.5 kB)

69 20211122 G. Willems - Bierset (PDF, 191.0 kB)

69a 20211222 Antwoorden college art 36 vragen Willems Bierset (PDF, 79.6 kB)

70 20211124 F. Boon - Afsluiten Bergenhuizenweg met tractorsaluis (PDF, 13.7 kB)

70a 20211215 Antwoord college- Art. 36 vragen afsluiten Bergenhuizenweg met tractorsluis (PDF, 78.9 kB)

71 211213 Weling, Weerts en Janssen-Rutten - Vragen ex art.36 BIBI huis (PDF, 126.6 kB)

71a 20220223 Antwoord college op vragen Bibihuis van Weling, Weerts en Janssen-Rutten (PDF, 89.3 kB)

72 20211221 H.Koene- Art.36 vragen bungalowpark Bemelen (PDF, 390.4 kB)

73 20220106 G. Willems - Vervolgvragen Biomassacentrale Lixhe (PDF, 394.9 kB)

73a 20220207 Beantwoording brief Art. 36 vragen G. Willems (PDF, 89.8 kB)

74 20220114 J. Weling - Art. 36 vragen Windturbines (PDF, 129.3 kB)

74a 20220222- Beantwoording Art.36 vragen Windturbines J. Weling (PDF, 70.1 kB)

75 20220118 Fractie Janssen-Rutten- Art.36 vragen Oranje Boys Complex (PDF, 109.3 kB)

75a 20220518 Fractie Janssen-Rutten- Beantwoording art.36 vragen inzake Oranje Boys Complex Kerkweg 2 (PDF, 83.9 kB)

Raadsperiode 2022-2026

01 20220404 ODE mevr. Koene en mevr. Janssen - Ar. 36 vragen bouw Termaar 56 (geanonimiseerd) (PDF, 245.7 kB)

01a 20220602 Antwoord vragen ODE over activiteiten Termaar 56 (geanonimiseerd) (PDF, 699.4 kB)

02 20220509 ODE mevr. Janssen - Particulier vakantieverhuur (geanonimiseerd) (PDF, 160.6 kB)

02a 20220509 ODE mevr. Janssen - Bijlage Particulier vakantieverhuur (geanonimiseerd) (PDF, 567.3 kB)

02b 20220713 Antwoord vragen mevr. Janssen Particuliere vakantieverhuur (geanonimiseerd) (PDF, 366.5 kB)

03 20220517 ODE mevr. Koene - Strategische grondaankopen (geanonimiseerd) (PDF, 99.4 kB)

03a 20220705 ODE H.Koene- Artikel 36 beantwoording strategische grondaankopen (geanonimiseerd) (PDF, 276.3 kB)

04 20220530 S.Quellhorst- Pretherrie helikoptervluchten (geanonimiseerd) (PDF, 336.9 kB)

04a 20220721 Antwoord vragen S.Quellhorst Pretherrie helikoptervluchten (geanonimiseerd) (PDF, 557.8 kB)

05 20220601 F.Boon- Art.36 vraag Dobbelsteinhoeve (geanonimiseerd) (PDF, 343.3 kB)

05a 20220630 F.Boon- Beantwoording artikel 36 vragen Dobbelsteinhoeve Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 875.1 kB)

06 20220607 F.Boon - Art 36 Art 36 vraag Limburgs Mooiste 2022 (geanonimiseerd) (PDF, 315.9 kB)

06a 20220824 F.Boon- Beantwoording college art.36 vraag Limburgs Mooiste 2022 (geanonimiseerd) (PDF, 351.1 kB)

07 20220623 H. Koene - Art 36 vragen landelijk stikstofbeleid vertaald naar Eijsden-Margraten (kopie 1) (PDF, 127.5 kB)

07a 20220721 Antwoord vragen H. Koene Landelijk stikstofbeleid vertaald naar Eijsden-Margraten (PDF, 80.1 kB)

08 20220704 R. Hermans - Art_36 Vragen_Subsidie Verenigt U (geanonimiseerd) (PDF, 155.5 kB)

08a 20220831 Antwoord college R. Hermans - Art_36 Vragen Subsidie Verenigt U (geanonimiseerd) (PDF, 263.1 kB)

09 20220704 R. Hermans - Art_36 Bergenhuizenweg (geanonimiseerd) (PDF, 152.8 kB)

10 20220707 H.Koene- Art. 36 Vervolgvraag artikel 36 dd 17 mei 2022 op de website ged op 31 mei 2022 1 miljoen grondaankoop (geanonimiseerd) (PDF, 359.0 kB)

10 20220707 H.Koene- Bijlage miljoen natuur en landschap (geanonimiseerd) (PDF, 92.0 kB)

10a20220907 antwoord college- H.Koene Art. 36 vragen strategische grondaankopen (geanonimiseerd) (PDF, 822.0 kB)

11 20220708 F. Boon - Artikel 36 vervolg vraag inzake Hoeve Dobbelsteyn (geanonimiseerd) (PDF, 185.4 kB)

11a 20220726 antwoord vragen Boon Dobbelsteynhoeve Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 317.3 kB)

12 20220708 F. Boon - Art 36 vraag Caltex station (geanonimiseerd) (PDF, 517.7 kB)

12a 20220726 F.Boon- Beantwoording college art.36 vraag Caltex station (geanonimiseerd) (PDF, 585.5 kB)

13 20220706 R. Hermans - Art_36 Cadeautje carnavalsverenigingen (geanonimiseerd) (PDF, 108.7 kB)

13a 20220831 antwoord college - R. Hermans - Art_36 vraag Cadeautje carnavalsverenigingen (geanonimiseerd) (PDF, 263.1 kB)

14 20220713 H. Koene - artikel 36 vragen afhandeling integriteitsonderzoek (geanonimiseerd) (PDF, 350.9 kB)

14a 20221021 Antwoord college op art 36 vragen H. Koene - Afhandeling integriteitsonderzoek (geanonimiseerd) (PDF, 327.4 kB)

15 20220725 H. Koene - Artikel 36 vragen o.a. Poort van het heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 2.8 MB)

15a 20220725 H. Koene - Bijlage 2020-03-17-verslag-terugkoppeling-gebiedsvisie-def (geanonimiseerd) (PDF, 470.2 kB)

15b 202000825 Bijlage Amendement Verkoop technische school Cadier en Keer (geanonimiseerd) (PDF, 1.3 MB)

15c 20220725 Bijlage Presentatie Poort van het Heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 9.4 MB)

15d 20220728 H.Koene- Verdagen termijn artikel 36 vragen Poort van het Heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 146.1 kB)

15e 20221021 Antwoord college op artikel 36 vragen H. Koene - o.a. Poort van het heuvelland (geanonimiseerd) (PDF, 2.7 MB)

16 20220726 W. Blezer - Art 36 vragen Holstraat en brandweer Margraten (geanonimiseerd) (PDF, 202.3 kB)

16a 20220914 Antwoord college- W. Blezer Art.36 vragen PRO-fractie inzake de Holstraat (geanonimiseerd) (PDF, 291.0 kB)

17 20220811 S. Quellhorst - Art. 36vragen asielzoekers en vluchtelingen (geanonimiseerd) (PDF, 485.5 kB)

17a 20220901 Antwoord college - S. Quellhorst Art. 36 vragen asielzoekers en vluchtelingen (geanonimiseerd) (PDF, 719.2 kB)

18 20220904 F. Boon - Landschappelijke ontwikkelingen buitengebied (geanonimiseerd) (PDF, 264.9 kB)

18a 20221013 Antwoord collegeart 36 vragen F. Boon - Landschappelijke ontwikkelingen buitengebied (geanonimiseerd) (PDF, 1006.0 kB)

19 20221010 Koene-Jansen - Art. 36 vragen mountainbikeroutes en vergunning (geanonimiseerd) (PDF, 318.4 kB)

20 20221011 H. Koene - Vervolg art 36 vragen Besteding 1 mjn strategische ruilgronden ten behoeve van natuur (geanonimiseerd) (PDF, 448.3 kB)

21 20221024 H. Koene -Artikel 36 vragen gemeentelijk kwaliteitsmenu en daaraan gekoppeld gemeentelijk kwaliteitsfonds (geanonimiseerd) (PDF, 150.9 kB)

22 209221107 H. Koene Vervolgvragen artikel 36 vragen opvolging adviezen Necker van Naem (geanonimiseerd) (PDF, 422.7 kB)