Overzicht

College van burgemeester en wethouders

Dagelijks bestuur van de gemeente Eijsden-Margraten: wie zijn de burgemeester en de wethouders en wat doen ze? Besluitenlijsten, coalitieakkoord en contact met het college

Gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad: samenstelling, taken, vergaderingen, mogelijkheden voor inspraak, raadsgriffie en meer

Jaarverslag vergunningen toezicht en handhaving

Regelgeving en openbare bekendmakingen

Bekendmakingen van de gemeente.

Verbonden partijen

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verbonden partijen waarin de gemeente Eijsden-Margraten participeert.

Werken bij de gemeente

Wilt u werken bij onze gemeente? Hier vindt u een overzicht van de vacatures en stageplekken