Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

OmgevingsAlert-App

Makkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je buurt? Willen weten dat er een grote verbouwing in je straat aankomt? Welke evenementen er in de omgeving plaatsvinden? Waar bomen gekapt worden in jouw buurt?
Met de gratis OmgevingsAlert-app zie je in één oogopslag waar in jouw buurt vergunningaanvragen lopen.
 

De App is beschikbaar voor Android en IOS.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

DatumBekendmaking
16 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Veldjesstraat 7, 6245 BB Eijsden
16 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning dakkapel, Mheerderweg 27, 6262 ND Banholt
16 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen, Bemelerweg 38, 6267 AN Cadier en Keer
16 jul 2020Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent peuteropvang en voorschoolse educatie (Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Eijsden-Margraten 2020)
15 jul 2020Nieuwe publicatie vastgesteld bestemmingsplan Heiweg 7 Sint Geertruid
15 jul 2020Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
15 jul 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 14 juli 2020)
14 jul 2020Verleende omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfswoning, Oude Akerstraat 51, 6268 NC Bemelen
14 jul 2020Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakopbouw/dakkapel, Kapelweg 87, 6267 BV Cadier en Keer
14 jul 2020Bevestiging intrekking aanvraag omgevingsvergunning Dorpstraat 4, 6265 AL Sint Geertruid
14 jul 2020Verleende omgevingsvergunning aanbrengen van buitengevelisolatie, Rijksweg 2, 6267 AG Cadier en Keer
13 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verwijderen draagmuur, J.S. Bachstraat 14, 6245 AH Eijsden
13 jul 2020Kennisgeving melding Activiteitenbesluit milieubeheer Bellefleur 8, 6269 BD Margraten
13 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleggen amfibieënpoel De Wyjert Gronsveld
 9 jul 2020Besluit aanwijzen stemlokalen verkiezingen
 9 jul 2020Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand
 9 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen woning, Voerenweg 34, 6247 EK Gronsveld
 9 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wijzigen bestemming groen, Michiels van Kessenichstraat 7, 6261 PD Mheer
 9 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Rijksweg 18C, 6267 AG Cadier en Keer
 8 jul 2020Vastgesteld bestemmingsplan Heiweg 7 Sint Geertruid
 8 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden bestaand terras, Haegerhofstraat 45H, 6269 DP Margraten
 7 jul 2020Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)
 7 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, St. Rémy 28, 6245 RC Eijsden
 7 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wijzigen gebruiksfunctie, Rijksweg 100, 6267 AH Cadier en Keer
 7 jul 2020Kennisgeving melding Activiteitenbesluit milieubeheer Ingberweg 3, 6269NG Margraten
 7 jul 2020Verleende omgevingsvergunning legalisatie dakkapel, Rijksweg 18B, 6267 AG Cadier en Keer
 7 jul 2020Kennisgeving stopzetting beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Moerslag 1, 6265 NC Sint Geertruid
 7 jul 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer, Rijksweg 229, 6245 LZ Eijsden
 7 jul 2020Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Oude Akerstraat 51, 6268 NC te Bemelen
 7 jul 2020Sloopmelding, Prinses Beatrixplein 2, 6245 CC Eijsden
 7 jul 2020Verleende omgevingsvergunning uitvoeren groot onderhoud, Gasthuis 79, 6268 NN Bemelen
 7 jul 2020Verleende omgevingsvergunning tuinhuis met overkapping, Burg. Wijnandsstraat 46, 6245 HC Eijsden
 7 jul 2020Verleende omgevingsvergunning wijzigen eerder verleende vergunning, Oude Akerstraat 24, 6268 ND Bemelen
 6 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legaliseren inrichting, Rijksweg 141c, 6247 AD Gronsveld
 6 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbreden inrit, Groenerein 21, 6267 BJ Cadier en Keer
 6 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning het realiseren van een buitenschoolse opvang, Pisartlaan 1, 6245 SK Eijsden
 1 jul 2020Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure legalisatie handelsreclame, Burg. Frans Cortenraadstraat 12A, 6247 NZ Gronsveld
 1 jul 2020Verleende omgevingsvergunning renoveren/vergroten woning, In Gen Bauwerkoel 5, 6269 NC Margraten
 1 jul 2020Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure legalisatie handelsreclame, Burg. Frans Cortenraadstraat 12A, 6247 NZ Gronsveld
 1 jul 2020Verleende omgevingsvergunning verbreden van de in-/uitrit, Kapelweg 23, 6267 BT Cadier en Keer
 1 jul 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Voerenweg 19, 6247 EK Gronsveld
 1 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren Set-back, Gele Helmbloem 10, 6245 TE Eijsden
 1 jul 2020Sloopmelding 18 m² asbesthoudende platen , Termaar 93, 6269 AG Margraten
 1 jul 2020Verleende omgevingsvergunning Jonge Hagen 13, 6261 NM Mheer
 1 jul 2020Melding Activiteitenbesluit milieubeheer perceel H384 en H377, Eijsden
 1 jul 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanpassen vergunning dakterras, Bat 9, 6245 BM Eijsden
 1 jul 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg1 juli 2020)
30 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning ondergrondse garage, Sint Jozefstraat 114, 6245 LP Eijsden
29 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wijziging eerder verleende vergunning, Honthem 52A, 6269 NR Margraten
29 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Dorpstraat 4, 6265 AL Sint Geertruid
29 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Scheuldersteeg 29, 6269 BG Margraten
26 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning woningscheidende wand en dakkapel, Papendel 30, 6267 GA Cadier en Keer
26 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning dakkapel, Steenuil 11, 6245 RH Eijsden
25 jun 2020Vastgesteld bestemmingsplan Eindstraat 35 Sint Geertruid
25 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen airco-unit, Raadhuisstraat 8, 6245 ER Eijsden
25 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbredn oprit, Torenstraat 2, 6267 ES Cadier en Keer
24 jun 2020Verleende omgevingsvergunning legalisatie 2 airco's, Zeepweg 35, 6247 ES Gronsveld
24 jun 2020Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project bouwen open stal, Bergenhuizen 25, 6255 NJ Noorbeek
24 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen twee recreatiewoningen, Gasthuis 3, kavels 129 en 138 te Bemelen
24 jun 2020Sloopmelding bijgebouw, Catharinastraat 6, 6245 LB Eijsden
23 jun 2020Verleende omgevingsvergunning realiseren 4 Bed & Breakfastkamers, Dorpstraat 27, 6265 AK Sint Geertruid
23 jun 2020Sloopmelding asbest dakgolfplaten, Dorpsstraat 25, 6261 NH Mheer
23 jun 2020Sloopmelding gedeeltelijke sloop woning, Dorpsstraat 46, 6267 AB Cadier en Keer
22 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning, 12e Septemberlaan kavel 3 te Noorbeek
22 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning, 12e Septemberlaan kavel 4 te Noorbeek
22 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning gebruik vakantiewoning/workshops Dorpsstraat 44, 6252 ND Eckelrade
22 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning geven workshops, Gasthuis 75, 6268 NN Bemelen
22 jun 2020Ingekomen hernieuwde aanvraag omgevingsvergunning aanleg in-/uitrit, Termaar perceel MGT02-B-2844 te Margraten
19 jun 2020Verleende omgevingsvergunning exploitatie sportschool, Rabauw 2, 6269 BX Margraten
19 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 141 te Bemelen
19 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 140 te Bemelen
19 jun 2020Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Oosterbroekweg 19 6247 BN Gronsveld
19 jun 2020Verleende omgevingsvergunning bouw woning, Dorpsstraat 11, 6267 AA Cadier en Keer
18 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning toevoeging bestemming "Praktijk", Stationsplein 8, 6245 AE Eijsden
18 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning toevoeging schuur aan woonbestemming, Dorpsstraat 126, 6252 NG Eckelrade
18 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg nieuwe oprit en tuin, Kerkstraat 71, 6267 EB Cadier en Keer
18 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsing zonnepanelen, Dorpstraat 3 A, 6265 AK Sint Geertruid
17 jun 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Platanenlaan 16, 6245 JP Eijsden
17 jun 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor uitbreiding kampeerterrein met 5 kampeerplaatsen, Gasthuis 1, 6268 NN Bemelen
17 jun 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor uitbreiding kampeerterrein met 5 kampeerplaatsen, Gasthuis 1, 6268 NN Bemelen
17 jun 2020Sloopmelding verwijderen asbestplaten, Bredeweg perceel MHE00-A-4688 te Banholt
15 jun 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 15 juni 2020)
12 jun 2020Verleende omgevingsvergunning bouw schuilstal, Voerenweg perceel EDN00-F-539 te Gronsveld
12 jun 2020Verleende omgevingsvergunning bouw schuilstal, Kütersteenweg / Teleginsterweg MGT02-W-419 te Noorbeek
12 jun 2020Verleende omgevingsvergunning plaatsen speelhuis, Waterrijk 3, 6247 CL Gronsveld
11 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/renoveren woning, Klompenstraat 25, 6251 NE Eckelrade
10 jun 2020Verleende omgevingsvergunning bouw nieuwe woning, Prins Hendrikstraat 36, 6245 EE Eijsden
10 jun 2020Verleende omgevingsvergunning verbouwen woning, Schey 3, 6255 NL Noorbeek
10 jun 2020Vastgesteld bestemmingsplan Hoeve Klompenstraat 23-25 Eckelrade
10 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning, 12e Septemberlaan 18, 6255 BA Noorbeek
10 jun 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning verhuren e-bikes, Hoogcruts 10, 6255 NS Noorbeek
10 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wijziging eerder verleende vergunning, Oude Akerstraat 24, 6268 ND Bemelen
10 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanbrengen buitengevelisolatie, Rijksweg 2, 6267 AG Cadier en Keer
10 jun 2020Vastgesteld bestemmingsplan Hoeve Klompenstraat 23-25 Eckelrade
 8 jun 2020Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Bovenstraat 38, 6255 AV te Noorbeek
 8 jun 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Mheerderweg 38, 6262 NC Banholt
 8 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouw woning, Dorpsstraat 46 , 6267 AB Cadier en Keer
 5 jun 2020Verleende omgevingsvergunning verplaatsing 2 airco-units, Honthem 15, 6269 NP Margraten
 5 jun 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning groot onderhoud Van Tienhovenmolen, Gasthuis 79, 6268 NN Bemelen
 5 jun 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Dorpsstraat 48 A, 6267 AB Cadier en Keer

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten