Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

U kunt het type bericht op persoonlijke voorkeur instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan de gehele gemeente betreffen of juist uw postcodegebied.

U kunt zich, via de door u ontvangen e-mails, ook altijd weer afmelden voor deze service. Uiteraard kunt u ook nog altijd deze pagina raadplegen waar alle officiële bekendmakingen van deze gemeente gepubliceerd worden.

Ter inzage legging en nadere informatie


Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

 

DatumBekendmaking
23 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen, Kasteellaan 13, 6245SB Eijsden
23 apr 2018Melding Activiteitenbesluit Bruisterbosch 14, 6265 NK te Sint Geertruid
23 apr 2018Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen , opschorting PL (M.R. Behrnous)
23 apr 2018Sloopmelding verwijderen van asbesthoudende materialen, Groenstraat 4, 6245SC te Eijsden
23 apr 2018Sloopmelding verwijderen van asbesthoudende dakbedekking, Limburgerstraat 142, 6267CH Cadier en Keer
23 apr 2018Verleende omgevingsvergunning achterhuis als vakantiehuis, St. Martinusstraat 11, 6245GD Eijsden
19 apr 2018Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van veertien woningen, Bloesemgaard, kavels 741 t/m 754, 6269HA Margraten
19 apr 2018Sloopmelding Blankenberg 1 te Cadier en Keer
19 apr 2018Verleende omgevingsvergunning vervangen dakkapel Wilhelminastraat 10, 6245AW Eijsden
19 apr 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen bedrijfshal Veilingweg 37A, 6247EP te Gronsveld
19 apr 2018Sloopmelding Rijksweg 15 A, 6269AA Margraten
19 apr 2018Sloopmelding Holstraat 2, 6269AW Margraten
19 apr 2018Sloopmelding Julianaweg 29, 6265AH Sint Geertruid
19 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 9, 6267 AC Cadier en Keer
19 apr 2018Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminastraat 1, 6245 AT Eijsden
19 apr 2018Sloopmelding Waterrijk 3, 6247CL Gronsveld
18 apr 2018Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning milieurevisievergunning, Gronsvelderweg 1, 6247ER Gronsveld
18 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Klompenstraat 25, 6251 NE Eckelrade
18 apr 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende aanwijzing controleur toeristenbelasting Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar controleur toeristenbelasting.
18 apr 2018Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning milieurevisievergunning, Gronsvelderweg 1, 6247ER Gronsveld
18 apr 2018Melding Activiteitenbesluit Termaar 51A, 6269 AG Margraten
18 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen overkappingen, Kampweg 37B, 6247 AR Gronsveld
18 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen perenboom 't Meeldert 9, 6267 DD Cadier en Keer
17 apr 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Gronsvelderweg 1/Oude Zeepweg te Gronsveld
17 apr 2018Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Bemelerweg 19, 6267AL Cadier en Keer
17 apr 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Termaar 51A 6269 AG Margraten
17 apr 2018Verleende omgevingsvergunning aanbouw eerste verdieping Hoogstraat 31, 6245 LT Oost-Maarland/Eijsden
16 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning het wijzigen van de bestemming, Diepstraat 6 6245 BL Eijsden
16 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Vroelenstraat 10, 6255AL Noorbeek
16 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw loods, Vroelen 27 A, 6255NC Noorbeek
16 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen logo op dak, Burgemeester Frans Cortenraadstraat 12 6247 NZ Gronsveld
16 apr 2018Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Weg achter Scheulder
16 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning renoveren/verbouwen woning, Pastoor Brouwersstraat 9, 6269BP Margraten
16 apr 2018Verleende omgevingsvergunning vestigen paardenhouderij, Oude Akerstraat 51, 6268 NC Bemelen
13 apr 2018Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Bemelerweg 19, 6267AL Cadier en Keer
13 apr 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent huisvesting voor onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eijsden-Margraten 2015
12 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden woning, Herkenrade 19, 6265NG Sint Geertruid
12 apr 2018Melding Activiteitenbesluit Diepstraat 6, 6245 BL Eijsden
11 apr 2018Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure vestigen paardenhouderij, Oude Akerstraat 51, 6268 NC Bemelen
11 apr 2018Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure vestigen paardenhouderij, Oude Akerstraat 51, 6268 NC Bemelen
11 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vergroten garage, Limburgerstraat 28, 6267CE Cadier en Keer
11 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden huisartspraktijk, Burgemeester Beckersweg 81, 6261NZ Mheer
11 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning, St. Rémy 19, 6245RC Eijsden
11 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding woning, St. Rémy 17, 6245RC Eijsden
10 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vergroten luifel, Muurbloem 15, 6245TM Eijsden
10 apr 2018Verleende omgevingsvergunning het bouwen van een woning, Prinses Amalialaan 19 (kavel B10) 6269HB Margraten
10 apr 2018Sloopmelding saneren asbestdaken caravanstalling, Kapelkesstraat 27 (achter 19 en 21), 6245AH Eijsden
10 apr 2018Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent cultureel erfgoed Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021 Gemeente Eijsden-Margraten
10 apr 2018Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project Limburgerstraat 171 6267CD Cadier en Keer
10 apr 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Einderweg 17 6267 NS Cadier en Keer
10 apr 2018Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project (....)
10 apr 2018Verleende omgevingsvergunning plaatsen boogkassen en waterbassin, Keerderweg te Gronsveld
10 apr 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Groot Welsden 116, 6269 EW Margraten
10 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning buitenschoolse kinderopvang, Wilhelminastraat 1, 6245AT Eijsden
10 apr 2018Verleende omgevingsvergunning uitbreiden Harmoniezaal, Bredeweg 25, 6262NX Banholt
10 apr 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning bouwen 19 woningen Rijksweg te Cadier en Keer
10 apr 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen aan achterkant woning, 12e Septemberlaan 7, 6255BA Noorbeek
10 apr 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent subsidies cultureel erfgoed Subsidieverordening Cultureel Erfgoed
10 apr 2018Verleende omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen, Sint Jozefstraat 67, 6245LL Eijsden
10 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwe aanbouw en overkapping, Emmastraat 86, 6245HZ Eijsden
 9 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen woonunit achter kerkhof in Oost-Maarland/Eijsden
 5 apr 2018Regeling dienstreizen en verblijfskosten RUD Zuid-Limburg
 4 apr 2018Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 4 apr 2018Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
 3 apr 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning maken inrit, Dorpsstraat 7 6261 NH Mheer
 3 apr 2018Verleende omgevingsvergunning bouw woning, Prinses Amalialaan 17 (kavel B9), 6269 HB te Margraten
 3 apr 2018Melding Activiteitenbesluit Bredeweg 25, 6262 NX Banholt
 3 apr 2018Verleende omgevingsvergunning bouw loods, Zoerbeemden 17, 6245LR Eijsden
29 mrt 2018Sloopmelding saneren asbest, Termaar 14, 6269AH Margraten
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijziging van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar
28 mrt 2018Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure uitbreiding paardenbedrijf, Grotestraat 5 Banholt
28 mrt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning renovatie/verbouw vakwerkwoning, Eindstraat 25, 6265AD Sint Geertruid
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar
28 mrt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbreding inrit, Verdistraat 11, 6245GL Eijsden
28 mrt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning gebruik achterhuis als vakantiewoning, St. Martinusstraat 11, 6245GD Eijsden
28 mrt 2018Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure uitbreiding paardenbedrijf, Grotestraat 5 Banholt
27 mrt 2018Sloopmelding asbestplaten in tuin, Boomkensstraat 27 Eijsden
27 mrt 2018Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Vroelen ongenummerd te Noorbeek
27 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning aanbouw bijkeuken, Meester Claessensstraat 10, 6247 CB Gronsveld
27 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning vernieuwen schuur, Rijckholterweg 8A, 6245LS Eijsden
27 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning vestigen bed en breakfast, Pley 6, 6255AG Noorbeek
27 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Rode Kastanjelaan 8, 6245JT Eijsden
27 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen woning, Prinses Amalialaan 21 (kavel B11), 6269HB Margraten
26 mrt 2018Sloopmelding asbestsanering, Kriekenstraat 1, 6245EA Eijsden
26 mrt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik buitenschoolse opvang, Wilhelminastraat 1, 6245AT Eijsden
22 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning autostallingsgarage, Veilingweg 29, 6247 EP Gronsveld
22 mrt 2018Melding Activiteitenbesluit Mgr. Willigersstraat 2, 6247 AZ Gronsveld
22 mrt 2018Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Libekerstraat 1, 6265AM Sint Geertruid
22 mrt 2018Melding Activiteitenbesluit Klokkestraat 15, 6245 KL Eijsden
21 mrt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning zonnepanelen, Duivenstraat 12, 6261NT Mheer
16 mrt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen notenboom, Limburgerstraat 171, 6267CD Cadier en Keer
16 mrt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen inrichting, Ir. Rocourstraat 28, 6245AD Eijsden
16 mrt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik B&B, Dominikanenhof 1, 6247DA Gronsveld
15 mrt 2018Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik basisschool, Burgemeester Beckersweg 45, 6261NX Mheer
15 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning veranderen terrasoverkapping, Pastoor Brouwersstraat 7, 6269BP Margraten
15 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning vernieuwen dak etc., Catharinastraat 2 6245 LB Eijsden
15 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning veranderen woning, Julianalaan 35, 6269CL Margraten
14 mrt 2018Sloopmelding harmoniezaal, Bredeweg 25, 6262NX Banholt

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten