Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

Let op!

Informatiebericht voor inwoners 25 jaar en ouder

Indien u 25 jaar of ouder bent en een actief account in Mijnoverheid.nl heeft, dan ontvangt u binnenkort een welkomstmail. In deze e-mail staat een mededeling dat u automatisch bent aangesloten op de dienst 'Berichten over uw buurt'. Overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen bieden op deze manier gemakkelijk en snel inzicht in ontwikkelingen rondom uw woonomgeving.

De dienst 'Berichten over uw buurt' via MijnOverheid.nl houdt u via e-mail op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed zijn op uw directe woonomgeving, zoals het kappen van een boom, plaatsing van een dakkapel, verbouwing van een woning en/of het organiseren van een evenement. Zo kunt u makkelijk kennis nemen en eventueel reageren op de ontwikkelingen in uw buurt.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
22 mei 2023 Subsidieregeling Energie Noodfonds Eijsden-Margraten 2022-2023
9 mrt 2023 Verordening Stimuleringslening zakelijk

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
2 jun 2023 Intrekking aanwijzingsbesluit ex artikel 151b van de Gemeentewet en artikel 2:76 van de Algemene plaatselijke verordening Eijsden-Margraten 2015 voor de gemeente Eijsden-Margraten
25 mei 2023 Aanwijzingsbesluit ex artikel 151b van de Gemeentewet en artikel 2:76 van de Algemene plaatselijke verordening Eijsden-Margraten 2015 voor de gemeente Eijsden-Margraten.
11 apr 2023 Rectificatie: Intrekking beleidsnotitie spuitzones chemische bestrijdingsmiddelen bij ruimtelijke ontwikkelingen
5 apr 2023 Intrekking beleidsnotitie spuitzones chemische bestrijdingsmiddelen bij ruimtelijke ontwikkelingen
13 mrt 2023 Besluit van de Burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten met regels omtrent verklaring van geen bedenkingen schutterijen en jonkheden

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
31 mei 2023 Kennisgeving ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet Geluidhinderr, karreweg weg, Sint Geertruid
25 apr 2023 Default Publicatiesjabloon
21 apr 2023 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Spoorstraat perceel EDN00 H 46 te Eijsden
31 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Jonge Hagen 23, 6261NM Mheer
28 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Brigidastraat 4, 6255AW Noorbeek

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
5 jun 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Rondelenstraat 1A, 6261NP Mheer
25 mei 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Eindstraat 32, 6265AD Sint Geertruid
24 mei 2023 Kennisgeving ontvangst melding, EDN00 D 6150 (Kapelkesstraat 8B Eijsden)
19 mei 2023 Ontwerp Nota bodembeheer
10 mei 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Breusterstraat 13, 6245EG Eijsden
28 apr 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Scheuldersteeg 28, 6269BG Margraten
28 apr 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Sprinkstraat 40, 6269AP Margraten
28 apr 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Provincialeweg 30, 6255NV Noorbeek
28 apr 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Dorpstraat 18, 6265AL Sint Geertruid
28 apr 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Rijksweg 157a, 6247AE Gronsveld
26 apr 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Ingberweg 5, 6269NG Margraten
26 apr 2023 Kennisgeving Besluit lozen buiten inrichtingen, MGT02 X 377 (Boyeweg 4 Noorbeek)
24 apr 2023 Kennisgeving afhandeling melding, Gronsvelderweg 2, 6247ER Gronsveld

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
9 mei 2023 Besluit Alcoholvergunning Buitengoed De Reünie, Catharinastraat 9B, 6245 LB Eijsden
16 mrt 2023 Weigering permanente ontheffing stoken vuur in open lucht percelen EDN00, sectie H, nummer 358 en nummer 359 (Voerenweg Gronsveld).

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
2 jun 2023 Verleende evenementenvergunning Beppie & Frans viere fees, Oosterweg 5, 6245 LC Eijsden
9 mei 2023 Verleende evenementenvergunning Groéselt Zoonder Grens, Burgemeester Van Laarstraat 1, 6247 EV Gronsveld
9 mei 2023 Verleende evenementenvergunning Schuttersweekende Mheer

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
8 jun 2023 Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000048, Julianastraat 12, 6247CD Gronsveld
8 jun 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-012787, Rijksweg 2, 6269AC Margraten
8 jun 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Trichterweg 12, 6245ET Eijsden
8 jun 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-016046, Langsteeg 2, 6265 NA Sint Geertruid
8 jun 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Bourgogne 6, 6245KP Eijsden
8 jun 2023 Besluit buiten behandelingstelling verzoek maatwerkvoorschriften Rijksweg 258, 6245 LX Eijsden
7 jun 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Sprinkstraat 40, 6269AP Margraten
7 jun 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kapelweg 4, 6267BW Cadier en Keer
7 jun 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Waterrijk 3, 6247CL Gronsveld
6 jun 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-015760, Sterre der Zeestraat 1, 6269AK Margraten
6 jun 2023 Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000035, Moerslag 32, 6265NC Sint Geertruid
6 jun 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Andreasstraat 9, 6269BW Margraten
5 jun 2023 Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000029, Sint Laurentiusstraat 5, 5A en 5B, 6268NJ Bemelen
2 jun 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg 124, 6247AL Gronsveld
2 jun 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Achter Lotsheuf (perceel MGT02-T-790)
2 jun 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Dotterbloem 10, 6245TN Eijsden
1 jun 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-013891, Breusterstraat 27, 6245EH Eijsden
1 jun 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, GVD01 B 4100 (Kampweg 37 Gronsveld)
1 jun 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Bloesemgaard 29, 6269HA Margraten
31 mei 2023 Kennisgeving huisnummerbesluit, Sebastiaanstraat 16 B, 6269 GE Margraten
31 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Stationsstraat 23, 23 A , 6247BJ Gronsveld en Harmonieweg 4, 6247BV Gronsveld
31 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, De Koningswinkel 12, 6269BR Margraten
31 mei 2023 Kennisgeving huisnummerbesluit, Stationsstraat 23, 23 A, 6247BJ Gronsveld
31 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Sebastiaanstraat 16 B, 6269 GE Margraten
30 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kapelweg 87, 6267BV Cadier en Keer
30 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, St. Rémy 26, 6245RC Eijsden
30 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Bruisterbosch 13, 6265NK Sint Geertruid
26 mei 2023 Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000024, Burgemeester Frans Cortenraadstraat 4, 6247NZ Gronsveld
26 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Pasveld, ongenummerd Margraten, perceel MGT02-K-350
26 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Julianalaan 63, 6269CM Margraten
24 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Diepstraat 2, 6245BL Eijsden
24 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Graaf de Geloeslaan 8, 6245AS Eijsden
24 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Sint Jozefstraat 62, 6245LP Eijsden
22 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Trichterweg 44, 6245ET Eijsden
22 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 42, 6252ND Eckelrade
19 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Prins Hendrikstraat 34, 6245EE Eijsden
19 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 16A, 6267AG Cadier en Keer
19 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Burgemeester Smeetsstraat 8, 6247CP Gronsveld
19 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Gloriët 18, 6247BB Gronsveld
19 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Torenstraat 23, 6267 ER Cadier en Keer
19 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Sleutelbloem 25, 6245TJ Eijsden
17 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Stationsstraat 17, 6247BJ Gronsveld
17 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Brandwegske 4, 6247EH Gronsveld
17 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Dotterbloem 12, 6245TN Eijsden
17 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Voerenweg 2, 6247EK Gronsveld
16 mei 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-015474, Achter Lotsheuf 7, 6262PE Banholt (kavel 2, perceel MGT02-T-787)
16 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Korenbloem 21, 6245TD Eijsden
15 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dorpstraat 14, 6255AN Noorbeek
15 mei 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-071534, percelen MGT02 T 22 en 23 (weilanden achter Duivenstraat en Rondelenstraat)
15 mei 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-019737, Herkenrade 3A, 6265NG Sint Geertruid
15 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Schey 2, 6255NL Noorbeek
15 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Pater Kustersweg 18, 6267NL Cadier en Keer
12 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Korpendu 11, 6269BA Margraten
12 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 3A, 6267AC Cadier en Keer
12 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Catharinastraat 9, 9A en 9B, 6245LB Eijsden
12 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Grotestraat 5, 6262NZ Banholt
12 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 138, 6251ND Eckelrade
12 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Prins Bernhardstraat 31, 6267CM Cadier en Keer
11 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Dorpsstraat 1, 6251 NA Eckelrade
10 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Groene Specht 9, 6245RK Eijsden
8 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Platanenlaan 12, 6245JP Eijsden
8 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Oosterweg 5, 6245LC Eijsden
8 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Wilhelminastraat 30, 6245AW Eijsden
8 mei 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Loverixplein 8, 6262NW Banholt
4 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Termaar 65, 6269AG Margraten
4 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Herkenrade 17, 6265NG Sint Geertruid
4 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Limburgerstraat 149, 6267CD Cadier en Keer
4 mei 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-017571, Gen Höf Margraten MGT02 K 39
3 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Diepstraat 18, 6245BL Eijsden
3 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Klein Heugdeweg 6, 6255AJ Noorbeek
3 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Sleutelbloem 25, 6245TJ Eijsden
2 mei 2023 Kennisgeving ingetrokken aanvraag, Vroelen 38, 40, 40A, 40B en 40C, 6255NC Noorbeek
1 mei 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg 132, 6247AL Gronsveld
28 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-015903, Voerenweg 2, 6247EK Gronsveld
28 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gasthuis 3-146, 6268NN Bemelen (Kavel 146)
28 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gasthuis 3-148, 6268NN Bemelen (Kavel 148)
28 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Dorpstraat 6, 6265 AL Sint Geertruid
28 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gasthuis 3-147, 6268NN Bemelen (Kavel 147)
26 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 42, 6252ND Eckelrade
26 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg 3, 6269AA Margraten
26 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Albert Strahlestraat 1 t/m 11 te CADIER EN KEER (perceel CDR00-A-4824)
25 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Grijzegraaf 25, 6245KG Eijsden
25 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Langstraat 3, 6245KK Eijsden
24 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-015398, Van Schaluynhofstraat 4, 6269DD Margraten
21 apr 2023 Kennisgeving ingetrokken aanvraag, Spauwenstraat 4A, 6245BW Eijsden
21 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminastraat 73, 6245AV Eijsden
21 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Burgemeester Frans Cortenraadstraat 12A, 6247NZ Gronsveld
21 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, President Kennedystraat 39, 6269 CB Margraten
21 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, De Munckhof 1, 6265 BH Sint Geertruid
20 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg 120A, 6269AD Margraten
20 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Korenbloem 21, 6245TD Eijsden
20 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Prins Hendrikstraat 17, 6245ED Eijsden
20 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Andreasstraat 9, 6269BW Margraten
19 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kapelkesstraat 9A, 6245AG Eijsden
19 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Heiweg 9, 6265NL Sint Geertruid
19 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Vogelzang 14, 6245BS Eijsden
19 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg 4, 6269AC Margraten
19 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg 4, 6269AC Margraten
19 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg 4, 6269AC Margraten
19 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Prins Bernhardstraat 31, 6267CM Cadier en Keer
18 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-012285, Dorpstraat 6, 6265 AL Sint Geertruid
17 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dotterbloem 10, 6245TN Eijsden
17 apr 2023 Kennisgeving besluit op het verbouwen van 2 bedrijfswoningen met café tot 2 reguliere woningen en verbouwen van schuur tot 3 woningen, Kerkpad 2; 4 en 6, 6269 AV Margraten en Pastoor Brouwersstraat 16 en 18, 6269 BP Margraten
14 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Julianastraat 12, 6247CD Gronsveld
14 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-014342, Bruisterbosch 13, 6265NK Sint Geertruid
14 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Sint Jozefstraat 62, 6245LP Eijsden
14 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-014304, Dorpsstraat 15, 6267AA Cadier en Keer
14 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-014438, Scheuldersteeg 34, 6269BG Margraten
14 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Vroelen 38, 40, 40A, 40B en 40C, 6255NC Noorbeek
13 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Bourgogne 6, 6245KP Eijsden
13 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester Frans Cortenraadstraat 4, 6247NZ Gronsveld
13 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Groene Specht 9, 6245RK Eijsden
13 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Voerstraat 2, 6245AA Eijsden
13 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kasteelstraat 20, 6247EA Gronsveld
13 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Moerslag 32, 6265NC Sint Geertruid
13 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Herkenrade 17A, 6265NG Sint Geertruid
13 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag, Joseph Partounsstraat 8, 6245KN Eijsden
13 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester Smeetsstr 8, 6247CP Gronsveld
13 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Sint Laurentiusstraat 5, 5A en 5B, 6268NJ Bemelen
5 apr 2023 Kennisgeving besluit 2022-041989, Bovenstraat 21, 6255AT Noorbeek
5 apr 2023 Kennisgeving besluit 2022-063354, Bovenstraat 21A, 6255AT Noorbeek
5 apr 2023 Kennisgeving huisnummerbesluit, Bovenstraat 21, 6255AT Noorbeek
5 apr 2023 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 79A en 79B, 6247AC Gronsveld
4 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-060347, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
4 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-060348, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
4 apr 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Julianalaan 63, 6269CM Margraten
4 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-067825, Burgemeester Frans Cortenraadstraat 12A, 6247NZ Gronsveld
4 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-060346, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
4 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Provincialeweg 5A, 6255NV Noorbeek
4 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Groene Specht 16, 6245RK Eijsden
4 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Korenbloem 11, 6245TD Eijsden
4 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Prins Hendrikstraat 4, 6245EE Eijsden
3 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-011168, Dorpsstraat 1, 6251NA Eckelrade
3 apr 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-071478, Catharinastraat 9, 6245LB Eijsden
3 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Prins Bernhardstraat 5, 6245BG Eijsden
3 apr 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Aan de Fremme 62B, 6269 BE Margraten
3 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, perceel MGT02 M 179 gelegen aan de Rijksweg te Cadier en Keer
3 apr 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Gasthuis 3, 6268 NN Bemelen (Kavel 146, 147 en 148)
3 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Breusterstraat 27, 6245EH Eijsden
3 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kerkplein 26, 6245KH Eijsden
3 apr 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kapelweg 13, 6267BT Cadier en Keer
31 mrt 2023 Bevestiging intrekking aanvraag beschikking, Gen Höf 14, 6269ND Margraten
31 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rijckholterweg 14, 6245LS Eijsden
30 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Bemelerweg 77, 6267AL Cadier en Keer
29 mrt 2023 Kennisgeving besluit 2022-040396, Groot Welsden 72, 6269EW Margraten
29 mrt 2023 Kennisgeving huisnummerbesluit, Groot Welsden 72, 6269EW Margraten
29 mrt 2023 Bevestiging van intrekking aanvraag beschikking, Vieversgrubweg MGT02 F 342
28 mrt 2023 Bevestiging besluit tot intrekking aanvraag beschikking, Rijksweg 73, 6269AB Margraten
28 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Bergenhuizen 12, 6255NK Noorbeek
28 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Sleutelbloem 3, 6245TJ Eijsden
27 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Prins Hendrikstraat 4, 6245EE Eijsden
27 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Hoenderstraat 1, 6269BS Margraten
27 mrt 2023 Kennisgeving huisnummerbesluit, Mheerderweg Noord Banholt kavel 17
27 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Koekoeksbloem 69, 6245TB Eijsden
27 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Achter Lotsheuf 12, 6262 PE Banholt
27 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, De Munckhof 1, 6265BH Sint Geertruid
24 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Meschermolen 1, 6245KD Eijsden
24 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Herkenrade 3A, 6265NG Sint Geertruid
23 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Korenbloem 11, 6245TD Eijsden
23 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Albert Strahlestraat te CADIER EN KEER (perceel CDR00-A-4824)
22 mrt 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-010068, Wilhelminastraat 30, 6245AW Eijsden
22 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Catharinastraat 9B, 6245LB Eijsden
21 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, De Koningswinkel 12, 6269BR Margraten
21 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Europapark 1, 6247AX Gronsveld
21 mrt 2023 Kennisgeving huisnummerbesluit, Europapark 1 t/m 12, 6247 AX Gronsveld
20 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Provincialeweg 5A, 6255NV Noorbeek
20 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, MGT02 Y 467
20 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Groene Specht 30, 6245RK Eijsden
20 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Dorpstraat 26, 6265AL Sint Geertruid
17 mrt 2023 Bevestiging intrekking aanvraag beschikking, Groot Welsden 27, 6269ET Margraten
16 mrt 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-009519, Kapelweg 13, 6267BT Cadier en Keer
16 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Langsteeg 2, 6265 NA Sint Geertruid
16 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Rijksweg 258, 6245LX Eijsden
16 mrt 2023 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Graaf de Geloeslaan 8, 6245AS Eijsden
15 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Groene Specht 16, 6245RK Eijsden
15 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, perceel CDR00 C 4440
15 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Burgemeester Wolfsstraat 26, 6265AA Sint Geertruid
15 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Keuleman 2, 6245PA Eijsden
14 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, MGT02 H 205
14 mrt 2023 Bevestiging besluit tot intrekking aanvraag beschikking brandveilig gebruik bouwdeel D, Voerenweg 21 en 21K1 tm 21K18, 6247EK Gronsveld
14 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Vieversgrubweg MGT02 F 342
14 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, MGT02 K 39
14 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Groene Specht 26, 6245RK Eijsden
14 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Sint Jozefstraat 40, 6245LN Eijsden
14 mrt 2023 Kennisgeving vergunningvrij, Libeek 27, 6265NE Sint Geertruid
13 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Prins Hendrikstraat 6, 6245EE Eijsden
13 mrt 2023 Bevestiging intrekking aanvraag, Wienickerstraat 3, 6261NB Mheer
10 mrt 2023 Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), uitgebreide voorbereidingsprocedure
9 mrt 2023 Kennisgeving besluit 2022-043636, Kampweg 37B, 6247AR Gronsveld
9 mrt 2023 Kennisgeving besluit Z-HZ_WABO-2021-000862, Rijksweg 87 te Cadier en Keer
8 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Schey 2, 6255NL Noorbeek
8 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Sleutelbloem 8, 6245TJ Eijsden
8 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Prins Bernhardstraat 5, 6245BG Eijsden
8 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Groene Specht 30, 6245RK Eijsden
8 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, President Kennedystraat 39, 6269CB Margraten
8 mrt 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Koekoeksbloem 69, 6245TB Eijsden
8 mrt 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, MGT02 N 489

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
5 jun 2023 Uitvoeringsprogramma 2023 VVTH+ beschrijving Infographic
9 mei 2023 Jaarverslag 2022 VVTH+ managementsamenvatting

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
31 mei 2023 Ontwerp wijzigingsplan Karreweg fase 3 Sint Geertruid
24 mei 2023 Publicatie ontwerp Bestemmingsplan Heerderweg 7 Cadier en Keer
5 apr 2023 Bestemmingsplan Groot Welsden 94 Margraten

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking
9 mei 2023 uitschrijving basisregistratie personen
15 mrt 2023 uitschrijving basisregistratie personen

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
7 jun 2023 Verkeersbesluit geslotenverklaring zwaar verkeer Oost-Maarland

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten