Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

OmgevingsAlert-App

Makkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je buurt? Willen weten dat er een grote verbouwing in je straat aankomt? Welke evenementen er in de omgeving plaatsvinden? Waar bomen gekapt worden in jouw buurt?
Met de gratis OmgevingsAlert-app zie je in één oogopslag waar in jouw buurt vergunningaanvragen lopen.
 

De App is beschikbaar voor Android en IOS.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

DatumBekendmaking
15 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik, Klompenstraat 1, 6251 NE Eckelrade
15 nov 2019Besluit uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP)
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning verbouwen schuurt tot 2 woningen Bruisterbosch 27 A en 27 B , 6265 NK Sint Geertruid
15 nov 2019Sloopmelding dakgolfplaten van garage, Platanenlaan 12, 6245 JP Eijsden
15 nov 2019Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie Personen (BRP)
14 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen woning, Sint Antoniusbank 42 C, 6268 NP Bemelen
13 nov 2019Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)
13 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke woonunit, Bruisterbosch 33, 6265 NK Sint Geertruid
12 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wijziging bestemming, Dorpsstraat 9 A, 6261 NH Mheer
12 nov 2019Verleende omgevingsvergunning bouw schuilstal, Voerenweg perceel EDN00-F-569 in Gronsveld
12 nov 2019Melding Activiteitenbesluit milieubeheer veranderen inrichting, Heerkuil 1, 6265 NB Sint Geertruid
12 nov 2019Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning eenvoudige procedure, ......
11 nov 2019Verleende omgevingsvergunning bouw overkapping, Burg. Jos. Duijsensstr 12, 6245 KJ Mesch- Eijsden
11 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning en bouw carport, Groenerein 59, 6267 BK Cadier en Keer
 8 nov 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Scheulderdorpsstraat 64, 64 C en 64 D, 6307 PC Scheulder
 8 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legalisatie terras, Dorpstraat 33, 6265 AK (Julianaweg) Sint Geertruid
 7 nov 2019Verleende omgevingsvergunning vestigen schoonheidssalon, Teunisbloem 17, 6245 TK Eijsden
 7 nov 2019Besluit buiten behandeling laten aanvraag opsplitsen bedrijfsgebouw, Aan de Fremme 41, 6269 BK Margraten
 7 nov 2019Verleende omgevingsvergunning bouw recreatiewoning, Gasthuis 3-120, 6268 NN Bemelen
 7 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Het Stenen Muurtje 10, 6245 EX Eijsden
 7 nov 2019Verleende omgevingsvergunning wijzigen gevelbekleding, Kapelweg 23, 6267 BT Cadier en Keer
 6 nov 2019Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik, Rijckholterweg 8, 6245 LS Eijsden
 6 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleggen in-/uitritten, Lijster 22 en 24, 6245 RL Eijsden
 6 nov 2019Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot en schoorsteenbuis, Heirstraat 4, 6267 BA Cadier en Keer
 6 nov 2019Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent verbod gebruik vuurwerk (Aanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling)
 6 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw recreatiewoning, Gasthuis 3 (kavel 97), 6268 NN Bemelen
 6 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen walnotenboom, Kloppenbergweg perceel EDN00-H-531 te Eijsden
 6 nov 2019Geweigerde omgevingsvergunning legalisatie egaliseren en verharden grondstrook, Dalestraat 46 6262 NN Banholt
 6 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw bedrijfsloods, Ingberweg 3, 6269 NG Margraten
 6 nov 2019Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik, Rijckholterweg 8, 6245 LS Eijsden
 4 nov 2019Verleende omgevingsvergunning vergroten woning, Limburgerstraat 42, 6267 CE Cadier en Keer
 4 nov 2019Verleende omgevingsvergunning verbouw woning, Emmastraat 4 A, 6245 HV Eijsden
 1 nov 2019Intrekken aanvraag omgevingsvergunning verbreden inrit, Muurbloem 15, 6245 TM Eijsden
 1 nov 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden tuinhuis, Meschermolen 1, 6245 KD Eijsden
31 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen dak, Prinses Beatrixplein 2, 6245 CC Eijsden
30 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanbouw serre, Rijksweg 81 A, 6269 AB Margraten
30 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen woning in vakantiewoning, Bruisterbosch 17, 6265 NK Sint Geertruid
30 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning, Beatrixstraat 9, 6267 BD Cadier en Keer
30 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen overkapping, Aan de Veldkoul 10, 6265 BE Sint Geertruid
29 okt 2019Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik appartementen, Bergenhuizen 13D, 13E en 13F, 6255 NJ Noorbeek
29 okt 2019Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik appartementen, Bergenhuizen 13D, 13E en 13F, 6255 NJ Noorbeek
29 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen luifel, Bat 9, 6245 BM Eijsden
29 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vestigen schoonheidssalon en nieuwe inrit, Voerenweg 15, 6247 EK Gronsveld
28 okt 2019Sloopmelding asbest dakplaten, Beezepool 44, 6245 JK Eijsden
28 okt 2019Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Voerenweg te Gronsveld
28 okt 2019Verleende omgevingsvergunning restauratie daken, Sint Jozefstraat 62, 6245LP Eijsden
28 okt 2019Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik 5 vakantieappartementen, Stationsplein 6, 6245 AE Eijsden
28 okt 2019Verleende omgevingsvergunning tijdelijke depotopslag bestratingsmateriaal, Stiegel 13, 6245 EV Eijsden
28 okt 2019Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Kampweg 37 B te Gronsveld
28 okt 2019Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Dorpsstraat 32, 6261 NJ Mheer
25 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanpassing voor brandveilig gebruik kinderdagverblijf, Rijckholterweg 8, 6245 LS Eijsden
25 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wand bij buitenzwembad, Groenerein 14, 6267 BL Cadier en Keer
25 okt 2019Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Dorpsstraat 54, 6252 ND Eckelrade
24 okt 2019Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg november 2019
24 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legalisatie 2 appartementen, Oosterbroekweg 4, 6247 BN Gronsveld
24 okt 2019Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Romboutsweg te Gronsveld
22 okt 2019Verleende omgevingsvergunning inrichting weiland tot tuin, Rijksweg 179, 6247 AE Gronsveld
22 okt 2019Verleende omgevingsvergunning bouwen 2 woningen, Lijster 22 en 24, 6245 RL Eijsden
22 okt 2019Verleende omgevingsvergunning vestiging lunchroom/patisserie/chocolaterie, Amerikaplein 8, 6269 DA te Margraten
22 okt 2019Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen 1 Kastanjeboom, Blankenberg nabij 3, 6267 NN Cadier en Keer
22 okt 2019Melding Activiteitenbesluit milieubeheer beëindiging bedrijfsmatige activiteiten, Oude Akerstraat 24 te Bemelen
21 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legalisatie kapsalon, Gele Helmbloem 18, 6245 TE Eijsden
18 okt 2019Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Vieversgrubweg te Bemelen
18 okt 2019Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Klein Welsden 9, 6269 NS Margraten
18 okt 2019Verleende omgevingsvergunning vergroten woning Schoolstraat 17, 6245 CE Eijsden
18 okt 2019Intrekken aanvraag omgevingsvergunning maken nieuwe inrit De Laathof 7, 6265 BJ Sint Geertruid
17 okt 2019Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Klompenstraat 17, 6251 NE Eckelrade
17 okt 2019Sloopmelding gedeeltelijke sloop bergingen, In Gen Bauwerkoel 5, 6269 NC Margraten
16 okt 2019Verleende omgevingsvergunning bouwen 23 woningen Veldje 56, 57, 58 en 59 Veldjesstraat 2, 4, 6 en 8 Wilhelminastraat 39 en 41 Mgr. Nolensstraat 2, 4 en 6 te Eijsden
16 okt 2019Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Bat 9, 6245BM Eijsden
16 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw recreatiewoning kavel 120, Gasthuis 3, 6268 NN Bemelen
15 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen Kastanjeboom, Blankenberg nabij 3, 6267 NN Cadier en Keer
15 okt 2019Sloopmelding vloer en gedeelte zijgevel, Sprinkstraat 21, 6269 AM Margraten
15 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vestigen schoonheidssalon, Teunisbloem 17, 6245 TK Eijsden
15 okt 2019Sloopmelding verwijderen asbest dakgolfplaten, Beezepool 44, 6245 JK Eijsden
15 okt 2019Sloopmelding opruimen asbesthoudend materiaal, Prins Hendrikstraat 36, 6245 EE Eijsden
14 okt 2019VB tractorsluis Gronsvelderweg te Gronsveld
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning vervangen woonwagen Capucijnenstraat 21, 6245 HX Eijsden
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning aanleggen amfibieënpoel Koelebosweg perceel MGT02-F-312 te Bemelen
11 okt 2019Bekendmaking Wet Registratie Personen (BRP)
11 okt 2019Besluit buiten behandeling laten aanvraag Dorpsstraat 3, 6245 LG Oost-Maarland/Eijsden
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning aanleggen bergbezinkleiding Burgemeester Wolfsstraat / Bukel te Sint Geertruid
11 okt 2019Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen blauwspar Rijksweg 1A, 6267 AC Cadier en Keer
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning bouwen woning Hoogstraat 37, 6245 LT Eijsden
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning kappen 6 berken Bruisterbosch 18, 6265 NK Sint Geertruid
11 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbreden inrit, Muurbloem 15, 6245 TM Eijsden
10 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg kavelpad, Blankenberg percelen MGT02-L-26 en 84 te Cadier en Keer
 9 okt 2019Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning vestiging tandheelkundig centrum met bovenwoning, Rijksweg 2, 6267AG Cadier en Keer
 9 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning, Dotterbloem kavel NT03 te Eijsden
 9 okt 2019Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning vestiging tandheelkundig centrum met bovenwoning, Rijksweg 2, 6267AG Cadier en Keer
 9 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen keuken en kelder, Bat 9, 6245 BM Eijsden
 9 okt 2019Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)
 9 okt 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen gevelbekleding voorgevel, Kapelweg 23, 6267 BT Cadier en Keer
 7 okt 2019Verleende omgevingsvergunning verbreden inrit, Margrietstraat 1, 6269 BV Margraten
 7 okt 2019Besluit buiten behandeling laten aanvraag legalisatie terras, Dorpstraat 33, 6265 AK (Julianaweg) Sint Geertruid
 7 okt 2019Verleende omgevingsvergunning kappen 26 Populieren, Gasthuis (perceel MGT02-F-520) tegenover huisnr. 51 te Bemelen
 7 okt 2019Verleende omgevingsvergunning tweede oprit, Muurbloem 6, 6245 TM Eijsden
 7 okt 2019Verleende omgevingsvergunning amfibieënpoel, Achterweg perceel MGT02-G-254 te Cadier en Keer
 7 okt 2019Verleende omgevingsvergunning bouw woning, Dotterbloem 6 (kavel NU03) te Eijsden
 7 okt 2019Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Margrietstraat 23, 6245 CL te Eijsden

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten