Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

Let op!

Informatiebericht voor inwoners 25 jaar en ouder

Indien u 25 jaar of ouder bent en een actief account in Mijnoverheid.nl heeft, dan ontvangt u binnenkort een welkomstmail. In deze e-mail staat een mededeling dat u automatisch bent aangesloten op de dienst 'Berichten over uw buurt'. Overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen bieden op deze manier gemakkelijk en snel inzicht in ontwikkelingen rondom uw woonomgeving.

De dienst 'Berichten over uw buurt' via MijnOverheid.nl houdt u via e-mail op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed zijn op uw directe woonomgeving, zoals het kappen van een boom, plaatsing van een dakkapel, verbouwing van een woning en/of het organiseren van een evenement. Zo kunt u makkelijk kennis nemen en eventueel reageren op de ontwikkelingen in uw buurt.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
29 dec 2022 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Eijsden-Margraten
29 dec 2022 Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen Eijsden-Margraten 2023
29 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Eijsden-Margraten 2023
29 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Eijsden-Margraten 2023
29 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Eijsden-Margraten 2023
29 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting Eijsden-Margraten 2023
29 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Eijsden-Margraten 2023
29 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van leges Eijsden-Margraten 2023
19 dec 2022 Verordening Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 2022
1 dec 2022 Regels archeologie Eijsden-Margraten 2022 (als bedoeld in artikel 21 van de Erfgoedverordening 2022)
1 dec 2022 Erfgoedverordening Eijsden-Margraten 2022

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
30 jan 2023 Verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg in kieskring Maastricht
30 jan 2023 Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Limburg
30 jan 2023 Verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg in kieskring Maastricht
30 jan 2023 Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Limburg
30 jan 2023 Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Limburg
30 jan 2023 Verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg in kieskring Maastricht

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
20 jan 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Mheerderweg 3, 6262ND Banholt
19 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kapelkesstraat 70B, 6245 AK Eijsden (kadastraal perceel: EDN00 L 413)
21 dec 2022 Kennisgeving afhandeling melding, 12e Septemberlaan 12, 6255BA Noorbeek
19 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Keunestraat 10, 6267CR Cadier en Keer
19 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, MGT02 G 128
7 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Lindenlaan 4, 6245JS Eijsden
7 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Onderste Bernauerw­eg 1
7 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Grijzegraaf 16, 6245KG Eijsden
7 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Terhorst 4, 6262NB Banholt
6 dec 2022 Voornemen aanwijzen panden tot gemeentelijk monument
22 nov 2022 Kennisgeving huisnummerbesluit, Putstraat 31A, 6245 LD Eijsden
17 nov 2022 Kennisgeving ontvangst melding, {Dalestraat 34, 6262NM Banholt}
17 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Voerenstraat 11, 6255PB Noorbeek

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
19 dec 2022 Besluit Alcoholvergunning d'n Druimer, Rijksweg 258, 6245 LX Eijsden

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
30 jan 2023 Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) gemeente Eijsden-Margraten
19 dec 2022 Beleidsnota Schuldhulpverlening Eijsden-Margraten 2022-2025
30 nov 2022 Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Eijsden-Margraten
18 nov 2022 Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio 2023

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
6 feb 2023 Bevestiging van intrekking aanvraag Sint Antoniusbank 32, 6268NP Bemelen
6 feb 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Rijksweg 73, 6269AB Margraten
6 feb 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Dorpsstraat 1, 6251NA Eckelrade
6 feb 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Schoolstraat 27, 6245CE Eijsden
6 feb 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Eindstraat 1, 6265AC Sint Geertruid
6 feb 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Einderweg 17, 6267NS Cadier en Keer
3 feb 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-054908, Meschermolen 1, 6245KD Eijsden
3 feb 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Buitenend 8, 6265BA Sint Geertruid
2 feb 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Grotestraat 4, 6262NZ Banholt
1 feb 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-059635, Dorpstraat 26, 6265AL Sint Geertruid
1 feb 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Torenstraat 23, 6267ER Cadier en Keer
1 feb 2023 Kennisgeving besluit 2022-045906, Hoogcruts 7A, 6255NS Noorbeek
1 feb 2023 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Groot Welsden 72, 6269EW Margraten
31 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Keenkestraat 3, 6247EJ Gronsveld
31 jan 2023 Kennisgeving huisnummerbesluit, Kerkstraat 16, 16B en 16C 6245CB Eijsden
30 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Wilhelminastraat 30, 6245AW Eijsden
30 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Schoolstraat 27, 6245CE Eijsden
30 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Rijksweg 3A, 6267AC Cadier en Keer
27 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Eijkerweg 103, 6269GG Margraten
27 jan 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Bruisterbosch 33, 6265NK Sint Geertruid
27 jan 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Harmonieweg 4, 6247BV Gronsveld
26 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, gelegen aan de Dorpstraat te Noorbeek (MGT02-Y-467)
25 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Kapelweg 13, 6267BT Cadier en Keer
25 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Rijksweg 74, 6267AH Cadier en Keer
25 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Libeek 27, 6265NE Sint Geertruid
24 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Pius XII straat 5, 6247AW Gronsveld
23 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Keuleman 2, 6245PA Eijsden
23 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Dalestraat 24, 6262NM Banholt
23 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Bovenstraat 21, 6255AT Noorbeek
23 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Julianalaan 38, 6269CP Margraten
23 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Bovenstraat 21, 6255AT Noorbeek
23 jan 2023 Kennisgeving huisnummerbesluit, De Laathof 22, 6265BJ Sint Geertruid (perceel MGT02-N-732 en MGT02-N-740)
23 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Bruisterbosch 31, 6265NK Sint Geertruid
23 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Concordiastraat 36, 6269GB Margraten
23 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, De Laathof kadastraal perceel MGT02-N-732 en MGT02-N-740 te Sint Geertruid
20 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Veilingweg 33, 6247EP Gronsveld
20 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Burgemeester Wolfsstraat 26, 6265AA Sint Geertruid
20 jan 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Kerkstraat 3, 6245 CA Eijsden
20 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Schey 8, 6255NL Noorbeek
20 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Groot Welsden 46, 6269EV Margraten
20 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Limburgerstraat 37, 6267CA Cadier en Keer
20 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Schey 8D, 6255NL Noorbeek
20 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Hoenderstraat 2B, 6269BS Margraten
19 jan 2023 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Kampweg 37B, 6247AR Gronsveld
19 jan 2023 Kennisgeving huisnummerbesluit, Voerenweg 19-21 in Rijckholt
19 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kapelkesstraat 70B, 6245 AK Eijsden (kadastraal perceel: EDN00 L 413)
18 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Sint Jozefstraat 40, 6245LN Eijsden
18 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Groene Specht 26, 6245RK Eijsden
18 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, perceel MGT02-N-489 gelegen achter de Dorpsstraat in Eckelrade
18 jan 2023 Intrekking aanvraag beschikking perceel EDN00 H 818 naast Rijksweg 221, 6245LZ Eijsden
18 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, perceel CDR00-C-4440, gelegen nabij Fommestraat 3, te Cadier en Keer
18 jan 2023 Kennisgeving ontvangst melding, Marathon 6, 6245EZ Eijsden
18 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, percelen MGT02-H-205 en MGT02-H-240, gelegen aan de Kenkersweg te Margraten
13 jan 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-064051, Bloesemgaard 29, 6269HA Margraten
13 jan 2023 Kennisgeving huisnummerbesluit, Bruisterbosch 4A en 4B, 6265NK Sint Geertruid
13 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Mheerderweg 69, 6262 NE Banholt
13 jan 2023 Kennisgeving besluit 2021-024893, Bruisterbosch 4, 6265NK Sint Geertruid
12 jan 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-055266, Eijkerweg 103, 6269GG Margraten
12 jan 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-060969, perceel EDN00 H 818 naast Rijksweg 221, 6245LZ Eijsden
12 jan 2023 Kennisgeving besluit 2022-020063, Mheerderweg 65, 6262NE Banholt
11 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Limburgerstraat 37A, 6267CA Cadier en Keer
10 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Laathovenlaan 12, 6269DJ Margraten
9 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Sprinkstraat 36, 6269AP Margraten
9 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Einderweg 17, 6267NS Cadier en Keer
9 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, percelen MGT02 T 22 en 23 (weilanden achter Duivenstraat en Rondelenstraat)
6 jan 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-002384, Kloppenbergweg perceel EDN00 H 484 te Eijsden
6 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 157A, 6247AE Gronsveld
5 jan 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-051039, Schey 8, 6255NL Noorbeek
5 jan 2023 Kennisgeving besluit 2022-028911, MGT02 R 49
4 jan 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-032898, Gen Höf 14, 6269ND Margraten
4 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Mheerelindje 8, 6255NG Noorbeek
4 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Termaar 46, 6269AJ Margraten
4 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Andreasstraat 7, 6269BW Margraten
4 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Oude Akerstraat 22B en 22C, 6268ND Bemelen
4 jan 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-060303, Limburgerstraat 37, 6267CA Cadier en Keer
4 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Catharinastraat 9, 9A en 9B 6245LB Eijsden
4 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Oude Akerstraat 22B en 22C, 6268ND Bemelen
4 jan 2023 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Duivenstraat 33, 6261NV Mheer
3 jan 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-042010, Hoenderstraat 2B, 6269BS Margraten
3 jan 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-061350, J.S. Bachstraat 6, 6245HA Eijsden
2 jan 2023 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Moerslag 9, 6265NC Sint Geertruid
2 jan 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2022-061691, Kerkstraat 5, 6245CA Eijsden
30 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Blankenberg 3, 6267 NN Cadier en Keer
29 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Joseph Partounsstraat 8, 6245KN Eijsden
29 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen, (kavel 136 MGT02-E-436)
29 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen (kavel 109 MGT02-E-526)
29 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Diepstraat 79, 6245BK Eijsden
29 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen (kavel 134 MGT02-E-425)
29 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Hoogcruts 10, 6255NS Noorbeek
29 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Rijksweg 81A, 6269 AB Margraten
28 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kerkstraat 98, 6267EG Cadier en Keer
28 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Schilberg 28, 6255NR Noorbeek
28 dec 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 87 te Cadier en Keer
28 dec 2022 Kennisgeving besluit 2021-024802, Groot Welsderweg Margraten
28 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kampweg 37B, 6247AR Gronsveld
28 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Diepstraat 14, 6245BL Eijsden
28 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-053887, Langstraat 3F, 6245KK Eijsden
27 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Mgr. Willigersstraat 10, 6247AZ Gronsveld
27 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Dalestraat 24, 6262NM Banholt
27 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, M.L. Kingstraat 3, 6245GG Eijsden
23 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Veldleeuwerik 18, 6245RJ Eijsden
23 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Veilingweg 39, 6247EP Gronsveld
22 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-059165, Rijksweg 120A, 6269AD Margraten
22 dec 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Ingberweg 5, 6269NG Margraten
22 dec 2022 Kennisgeving huisnummerbesluit, Herkenrade 3, 6265NG Sint Geertruid
21 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Keenkestraat 3, 6247EJ Gronsveld
21 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Einderweg 17, 6267 NS CADIER EN KEER
20 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Voerenweg 19, 6247EK Gronsveld
20 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kasteellaan 1, 6245SB Eijsden
20 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Voerenweg 19, 6247EK Gronsveld
19 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Laathovenlaan 12, 6269DJ Margraten
15 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-025260, Bruisterbosch 31, 6265NK Sint Geertruid
15 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Grotestraat 5, 6262NZ Banholt
14 dec 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Hoogcruts 7A, 6255NS Noorbeek
14 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Groot Welsden 27, 6269ET Margraten
14 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 64, 6269AD Margraten
12 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-054909, Duivenstraat 33, 6261NV Mheer
12 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Wienickerstraat 3, 6261NB Mheer
12 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-048029, De Laathof kadastraal perceel MGT02-N-732 en MGT02-N-740 te Sint Geertruid
8 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-050548, Diepstraat 26H, 6245BL Eijsden
8 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-048207, Andreasstraat 7, 6269BW Margraten
8 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Pius XII straat 5, 6247AW Gronsveld
8 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-049596, Europapark 1, 6247AX Gronsveld
8 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 4, 6269AC Margraten
8 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-048076, EDN00 L 413
8 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gulperstraat 4, 6255NX Noorbeek
8 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Overbroek 14, 6247EN Gronsveld
8 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Burgemeester Frans Cortenraadstraat 12A, 6247NZ Gronsveld
8 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Verdistraat 15, 6245GL Eijsden
8 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Dorpsstraat 33A, 6267 AA Cadier en Keer
7 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Bovenstraat 21, 6255AT Noorbeek
7 dec 2022 Kennisgeving intrekken aanvraag, Beatrixstraat 51, 6267BE Cadier en Keer
7 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, CDR00 B 1990
7 dec 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Zoerbeemden 23, 6245 LR Eijsden
6 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-051624, Schilberg 28, 6255NR Noorbeek
6 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Dalestraat 24, 6262NM Banholt
6 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Sterre der Zeestraat 17, 6269AK Margraten
5 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Concordiastraat 36, 6269GB Margraten
5 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Termaar 95, 6269AG Margraten
5 dec 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Emmastraat 4, 6245HV Eijsden
2 dec 2022 Kennisgeving besluit 2022-001140, Provincialeweg 30, 6255NV Noorbeek
2 dec 2022 Huisnummerbesluit Langstraat 3 en 3H, 6245 KK Eijsden
2 dec 2022 Kennisgeving huisnummer, Kapelkesstraat 70E, 6245AK Eijsden
2 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Burgemeester Beckersweg 83, 6261NZ Mheer
1 dec 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Meschermolen 1, 6245KD Eijsden
1 dec 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit, Mheerelindje 2A, 6255NG Noorbeek
29 nov 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-042018, Sprinkstraat 25, 6269AM Margraten
29 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Keunestraat 10, 6267CR Cadier en Keer
29 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, perceel aan de Muggenweg Eijsden EDN00 D 4612
29 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Groenerein 54, 6267BN Cadier en Keer
28 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Eindstraat 32, 6265AD Sint Geertruid
25 nov 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-045761, Mgr. Willigersstraat 10, 6247AZ Gronsveld
25 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 231B, 6245LZ Eijsden
25 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Klumpkesstraat 14, 6245GP Eijsden
24 nov 2022 Bevestiging intrekking aanvraag van Caldenborghstraat 29, 6247CE Gronsveld
24 nov 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-050751, Gulperstraat 4, 6255NX Noorbeek
24 nov 2022 Bevestiging intrekken aanvraag op perceel MGT02 F 342 Vieversgrubweg
23 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Grotestraat 5, 6262NZ Banholt
23 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Rijksweg 157A, 6247AE Gronsveld
23 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Catharinastraat 9, 6245LB Eijsden
23 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Pater Kustersweg 6, 6267NL Cadier en Keer
22 nov 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-052011, Dorpsstraat 14, 6245LH Eijsden
22 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Rijksweg 81A, 6269AB Margraten
22 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Putstraat 31, 6245LD Eijsden
21 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Bloesemgaard 29, 6269HA Margraten
21 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Kampweg 37B, 6247AR Gronsveld
17 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, M.L. Kingstraat 3, 6245GG Eijsden
16 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Groot Welsden 46, 6269EV Margraten
16 nov 2022 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Mheerderweg 65, 6262NE Banholt
15 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Veldleeuwerik 18, 6245RJ Eijsden
15 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Verdistraat 15, 6245GL Eijsden
15 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, tijdelijk plaatsen van een infobus bij de St Martinuskerk Breusterhof in Eijsden
15 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Bemelerweg 8, 6267AM Cadier en Keer
15 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Vroenhof 1A, 6245BZ Eijsden
14 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Heiligerweg MGT02 H 132 Margraten
14 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Raadhuisstraat 3A, 6245 ER Eijsden.
14 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Raadhuisstraat 3, 6245ER Eijsden
11 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, van Caldenborghstraat 29, 6247CE Gronsveld
11 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kerkstraat 102, 6267EG Cadier en Keer
11 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kasteellaan 1, 6245SB Eijsden
10 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Kerkstraat 3-5, 6245CA Eijsden
10 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 105 (woning) en Rijksweg 105 B (recreatiewoning), 6247 AC Gronsveld
10 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 105, 6247AC Gronsveld
10 nov 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Mgr. Willigersstraat 14, 6247 AZ Gronsveld
9 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Beatrixstraat 51, 6267BE Cadier en Keer
9 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, J.S. Bachstraat 6, 6245HA Eijsden
9 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rijksweg 184, 6247AN Gronsveld
9 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Perceel MGT02-A-5404 (Sebastiaanstraat te Margraten)
9 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Pater Kustersweg 8, 6267NL Cadier en Keer
8 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Burgemeester Ronckersplein 3, 6269AL Margraten
8 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Groenerein 49, 6267BK Cadier en Keer
8 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Burgemeester Ronckersplein 3A, 6269AL Margraten
8 nov 2022 Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Jacques Lebel 9, 6245PD Eijsden
7 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Limburgerstraat 37, 37A, 37B, 6267CA Cadier en Keer
7 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, perceel EDN00 H 818 naast Rijksweg 221, 6245LZ Eijsden
7 nov 2022 Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Veilingweg 23, 6247EP Gronsveld

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
21 dec 2022 Ontwerpbestemmingsplan Groot Welsden 94 Margraten
16 nov 2022 Rectificatie vastgesteld Bestemmingsplan Waterrijk 3 Gronsveld

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking
28 dec 2022 uitschrijving basisregistratie personen
7 dec 2022 uitschrijving basisregistratie personen
23 nov 2022 uitschrijving basisregistratie personen
23 nov 2022 uitschrijving basisregistratie personen
15 nov 2022 uitschrijving basisregistratie personen

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
9 dec 2022 Verkeersbesluit bushaltes Tromputte, Aan de Fremme (richting centrum), Scheuldersteeg, Gemeentehuis, Van Schaluynhofstraat, Bruisterbosch, Banholt-Bergstraat december 2022
1 dec 2022 Verzamelverkeersbesluit laadpalen november 2022

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten