Coronavirus: Voor meer informatie over de aangepaste dienstverlening in het Gemeentehuis en Servicepunt Eijsden klik hier

Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

OmgevingsAlert-App

Makkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je buurt? Willen weten dat er een grote verbouwing in je straat aankomt? Welke evenementen er in de omgeving plaatsvinden? Waar bomen gekapt worden in jouw buurt?
Met de gratis OmgevingsAlert-app zie je in één oogopslag waar in jouw buurt vergunningaanvragen lopen.
 

De App is beschikbaar voor Android en IOS.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

DatumBekendmaking
 3 apr 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Rector van den Boornstraat 2 A, 6247 EW Gronsveld
 3 apr 2020Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent beleid voor Jeugdhulp in Zuid-Limburg
 3 apr 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitdunning groenstrook, Bernhardlaan/Pres. Kennedystraat 40 te Margraten
 3 apr 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitdunnen groenstrook, Brigidastraat (sportcomplex) te Noorbeek
 3 apr 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen, Bemelerweg te Cadier en Keer (toegangsweg sportvelden)
 3 apr 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vestigen kinderdagverblijf, Breusterstraat 27, 6245 EH Eijsden
 3 apr 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning legalisatie veranderingen, Raadhuisplein 9, 6267 CW Cadier en Keer
 3 apr 2020Sloopmelding asbesthoudende dakplaten loods, Stallestraat 21, 6261 NC Mheer
 3 apr 2020Verleende omgevingsvergunning veranderen garagedak, Veldjesstraat 7, 6245 BB Eijsden
 3 apr 2020Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Dorpstraat 29 A, 6265 AK Sint Geertruid
 2 apr 2020Verleende omgevingsvergunning aanplanting bos Swalmdal, Savelsbos Zuid en Noord (Moerslag en Eckelraderweg) te Sint Geertruid
 2 apr 2020Verleende omgevingsvergunning kappen boom, Boyeweg 3, 6255 AD Noorbeek
 2 apr 2020Verleende omgevingsvergunning bouwen woning, Haegerhofstraat 65, 6269 DP Margraten
 2 apr 2020Verleende omgevingsvergunning ongefaseerde aanvraag OBM risico en bouwen monomestvergister, Rijksweg 229, 6245 LZ Eijsden
 2 apr 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen, Withuis 4 A, 6245 KB Eijsden
 2 apr 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitdunnen groenstroken, De Gelimment te Mheer
 2 apr 2020Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Gasthuis1, 6268 NN Bemelen
 2 apr 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020)
31 mrt 2020Voornemen ambtshalve uitschrijvingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)
31 mrt 2020Sloopmelding woning met garage, Prins Hendrikstraat 36, 6245 EE Eijsden
31 mrt 2020Sloopmelding stal, Honthem 52 A, 6269 NR Margraten
31 mrt 2020Sloopmelding asbestsanering, Prins Hendrikstraat 36, 6245 EE Eijsden
30 mrt 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 27 maart 2020)
30 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/renoveren woning, Klompenstraat 25, 6251 NE Eckelrade
27 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning legalisatie 2 airco-units, Dalestraat 42, 6262 NN Banholt
27 mrt 2020Aanwijsbesluit toezichthouder, gemeente Eijsden-Margraten
26 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw schuilstal, Voerenweg perceel EDN00-F-539 te Gronsveld
26 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik woning, Blankenberg 1, 6267 NN Cadier en Keer
25 mrt 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure realiseren 5 logiesverblijven, Heerkuil 1, 6265 NB Sint Geertruid
25 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw nieuwe woning, Prins Hendrikstraat 36, 6245 EE Eijsden
25 mrt 2020Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
25 mrt 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure realiseren 5 logiesverblijven, Heerkuil 1, 6265 NB Sint Geertruid
25 mrt 2020Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
25 mrt 2020Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent gemeentelijk milieubeleidsplan 2019-2022 “Samen naar een milieubewuste, fijne leefomgeving"
25 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning dakkapellen, Rijksweg 220, 6247 AP Gronsveld
25 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning, Dorpsstraat perceel EDN00-B-1979 te Cadier en Keer
25 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw keermuur, Op de Duif 10, 6269 HC Margraten
24 mrt 2020Sloopmelding asbesthoudende dakplaten, Grotestraat 5, 6262 NZ Banholt
24 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vernieuwen dak woning, Emmastraat 9, 6245 HS Eijsden
24 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning kappen 24 populieren, Gasthuisdelleweg perceel MGT02-E-178 te Bemelen
24 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning veranderen interieur Protestantse kerk, Wilhelminastraat 1, 6245 AT Eijsden
24 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning terrasoverkapping, dakkapel en nieuw raam, Trichterweg 46, 6245 ET Eijsden
23 mrt 2020Besluit buiten behandeling laten aanvraag uitbreiden productieloods, Rijksweg 73, 6269 AB Margraten
23 mrt 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Duivenstraat 6, 6261 NT Mheer
23 mrt 2020Sloopmelding gedeelte woning, schuur en stallen, Klein Welsden 37, 6269 NS Margraten
23 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden woning, Doctor Poelsstraat 1, 6269 BT Margraten
23 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning kappen 9 bomen, Onderstraat perceel MGT02-X-90 Noorbeek
20 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren 5 huurappartementen, Rijksweg 11, 6267 AC Cadier en Keer
20 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning doorbreken muur, Bergenhuizen 25, 6255 NJ Noorbeek
19 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning bouw woning, Sint Lambertusstraat 15, 6261 PG Mheer
19 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning bouw recreatiewoning, Gasthuis 3 103, 6268 NN Bemelen
19 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning verbreden dakkapel, Fommestraat 4, 6267 CT Cadier en Keer
19 mrt 2020Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Veiligheidsregio Zuid-Limburg)
18 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vervangen lichtreclame, Kerkstraat 4, 6245 CB Eijsden
18 mrt 2020Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
18 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanbouw serre, Rijksweg 20, 6267 AG Cadier en Keer
18 mrt 2020Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
18 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning oprichten monomestvergister, Rijksweg 229, 6245 LZ Eijsden
13 mrt 2020Sloopmelding bijgebouwen, Honthem 33, 6269 NP Margraten
13 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
13 mrt 2020Sloopmelding garage, Prins Bernhardstraat 17, 6245 BG Eijsden
13 mrt 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Mheerderweg 34, 6262 NC Banholt
13 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning aanleg amfibieënpoel, Voerenstraat perceel MGT02-W-58 te Noorbeek
13 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning verlenging tijdelijke vergunning plaatsen 4 zorgwoonunits, Pater Kustersweg 15A t/m 15D, 6267 NL Cadier en Keer
13 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning aanleg amfibieënpoel, Weegsken perceel EDN00-F-605 te Gronsveld
13 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Tiendstraat 8, 6265 AP Sint Geertruid
13 mrt 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Ursulinenstraat 44, 6245 CJ Eijsden
13 mrt 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Kerkplein 20, 6245 KH Eijsden
12 mrt 2020Sloopmelding asbest dakgolfplaten van schuur, Broekstraat 43, 6247 BP Gronsveld
12 mrt 2020Sloopmelding binnenmuur, Julianastraat 23, 6247 CD Gronsveld
11 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning intern verbouwen woning, Trichterweg 44, 6245 ET Eijsden
11 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik, Dominikanenhof 1, 6247 DA en Rijksweg 186, 6247 AN Gronsveld
 9 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleggen in-/uitrit, Termaar perceel MGT02-B-2844 te Margraten
 9 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfsgebouw, Veilingweg 31, 6247 EP Gronsveld
 9 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/restaureren woning, Moerslag 1, 6265 NC Sint Geertruid
 6 mrt 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Bruisterboschweg te Sint Geertruid
 6 mrt 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Broenshemweg te Margraten
 6 mrt 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Hardevoesweg te Noorbeek
 6 mrt 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Groenstraat te Banholt
 5 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning dakkapellen, Korenveldje 9, 6245 DX en Veldje 59, 6245 CW Eijsden
 4 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning doorbreken dragende muur, Julianastraat 23, 6247 CD Gronsveld
 4 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanplant bos Swalmdal, Savelsbos Zuid en Noord (Moerslag en Eckelraderweg) te Sint Geertruid
 4 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg in-/uitrit, Rijksweg 1A, 6267 AC Cadier en Keer
 3 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning buitenunit airco, Burg. Wijnandsstraat 46, 6245 HC Eijsden
 3 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, De Laathof 35, 6265 BJ Sint Geertruid
 3 mrt 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure aanleg zonnepark, Kapelkesstraat te Eijsden
 3 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning legalisatie afwijkingen verleende vergunning, Pater Kustersweg 18, 6267 NL Cadier en Keer
 3 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning kappen 9 bomen, Burg. van Laarstraat te Gronsveld
 3 mrt 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure aanleg zonnepark, Kapelkesstraat te Eijsden
 3 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning kappen 2 Essen, begraafplaats Voerenweg te Gronsveld
 3 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning verbouwen restaurant, Stationsstraat 77, 6247 BK Gronsveld
 3 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legaliseren aanpassen gevel en aanbrengen verdiepinsvloeren tbv berging, Oude Akerstraat 51, 6268 NC Bemelen
 3 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning legaliseren erfafscheidingen, Oude Akerstraat 51, 6268 NC Bemelen
 3 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning kappen 8 Populieren, Onderstraat te Noorbeek
 3 mrt 2020Besluit buiten behandeling laten aanvraag veranderen eerder vergund plan, Termaar 51, 6269 AG Margraten
 3 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning nieuw raam, Burg. Wijnandsstraat 46, 6245 HC Eijsden
 3 mrt 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Groenerein 59, 6267 BK Cadier en Keer
 3 mrt 2020Sloopmelding verwijderen beglazingskit, Schepenbank 16, 6268 NV Bemelen
 3 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning vernieuwen dak woning, Mheerderweg 47, 6262 NE Banholt
 2 mrt 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen garagedak, Veldjesstraat 7, 6245 BB Eijsden

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten