Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

OmgevingsAllert-App

Makkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je buurt? Willen weten dat er een grote verbouwing in je straat aankomt? Welke evenementen er in de omgeving plaatsvinden? Waar bomen gekapt worden in jouw buurt?
Met de gratis OmgevingsAlert-app zie je in één oogopslag waar in jouw buurt vergunningaanvragen lopen.
 

De App is beschikbaar voor Android en IOS.

Afbeelding1

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

DatumBekendmaking
16 aug 2018Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent subsidies maatschappelijke accommodaties Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties (in eigendom van vereniging of stichting) gemeente Eijsden-Margraten 2018
16 aug 2018Sloopmelding asbestverwijdering, Burgemeester Lambertstraat 7, 6245 HG Eijsden
16 aug 2018Melding Activiteitenbesluit oprichten dakdekkersbedrijf Limburgerstraat 8A, 6267 CE Cadier en Keer
16 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw opslagloods, Heiweg 5, 6245 SG Eijsden
16 aug 2018Melding Activiteitenbesluit legaliseren veranderen inrichting, Bruisterbosch 30, 6265 NK Sint Geertruid
16 aug 2018Sloopmelding verwijderen asbestbuizen uit kelder, Kerkstraat 98, 6267 EG Cadier en Keer
15 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanbouw tuinkamer, Spauwenstraat 19, 6245 BW Eijsden
15 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen, Rijksweg 81, 6247AC Gronsveld
13 aug 2018Verleende omgevingsvergunning kappen van een boom, Provincialeweg N598 Noorbeek
13 aug 2018Verleende omgevingsvergunning verbouwen garage tot verblijfsruimte, Aan het beeldje 21, 6247 JA Gronsveld
13 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning paardenhouderij bij rundveehouderij, Bruisterbosch 14, 6265 NK Sint Geertruid
13 aug 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning gebruik inrit voor ambulance, Breusterstraat 29, 6245EH Eijsden
 9 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wijziging reeds verleende vergunning, Termaar 51A, 6269 AG Margraten
 8 aug 2018Aanwijzing locaties voor aanplakzuilen ex artikel 2:42 APV
 8 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legalisatie verdiepingsvloer en uitbreiden loods, Veilingweg 39, 6247 EP Gronsveld
 8 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen zomerhuis, Zwarteweg perceel MGT02-F-59 te Bemelen
 7 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Emmastraat 16, 6245 HV Eijsden
 7 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen, Bemelerweg 77, 6267 AL Cadier en Keer
 6 aug 2018Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Putstraat Eckelrade
 3 aug 2018Besluit van de directeur van BsGW houdende regels omtrent het aanstellen van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar
 2 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen winkelpand Breusterstraat 29, 6245 EH Eijsden
 2 aug 2018Verleende omgevingsvergunning nieuwbouw woning, Muurbloem 17, 6245 TM ( kavel NQ05) te Eijsden
 2 aug 2018Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project Vuursteenmijn Rijckholt (Savelsbos)
 2 aug 2018Sloopmelding eterniet dakbeschot garage, Bernhardlaan 2, 6269 CZ Margraten
 2 aug 2018Verleende omgevingsvergunning verbreden inrit, Verdistraat 11, 6245GL Eijsden
 2 aug 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning bouw woning, Muurbloem kavel NP02 in Eijsden
 1 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning, Kampweg 12, 6247AT Gronsveld
 1 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleggen ondergrondse leidingen, Eijkerweg 110, 6269GG Margraten
 1 aug 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen schuilgelegenheid vee, Rijksweg/Eckelraderweg te Cadier en Keer
30 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning loods/OBM, Vroelen 27A, 6255 NC Noorbeek
30 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning overkapping, Haegerhofstraat 45J, 6269 DP Margraten
30 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning Miséricorde te Eckelrade
27 jul 2018Bevestiging intrekking aanvraag omgevingsvergunning 't Greuntsje 3, 6247 EC Gronsveld
27 jul 2018Verleende evenementenvergunning Weidfeest Eckelrade
27 jul 2018Bevestiging intrekking aanvraag omgevingsvergunning Keerberg 58, 6267 DA Cadier en Keer
27 jul 2018Verleende omgevingsvergunning legaliseren kelder Bergenhuizen 17, 6255 NJ Noorbeek
27 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding woonhuis Limburgerstraat 171, 6267 CD Cadier en Keer
27 jul 2018Verleende omgevingsvergunning uitbreiden/verbouwen woning Termaar 32, 6269 AH Margraten
27 jul 2018Sloopmelding asbest golfplaten Bemelerweg 17, 6267 AL Cadier en Keer
27 jul 2018Bevestiging intrekking aanvraag omgevingsvergunning Mheerderweg 8, 6262 NC Banholt
26 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbouw en aanbouw Sprinkstraat 59, 6269 AN Margraten
26 jul 2018Sloopmelding 2 paardenstallen Boyeweg 1A, 6255 AD Noorbeek
25 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woning Limburgerstraat 105-107, 6267 CC Cadier en Keer
25 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouw bedrijfswoning Klein Welsden 29, 6269 NS Margraten
25 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuwe entree en luifel Aan de Fremme 46, 6269 BE Margraten
25 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfswoning, Keerestraat 7, 6251 NJ Eckelrade
25 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning woningaanpassing Rijksweg 3A, 6267 AC Cadier en Keer
24 jul 2018Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaar RUD Zuid-Limburg 24 juli 2018
23 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning Boterbloem 20, 6245 TA Eijsden
23 jul 2018Wijziging Verordening op de raadscommissies, gemeente Eijsden-Margraten
20 jul 2018Verleende evenementenvergunning KVW Cadier en Keer
19 jul 2018Verleende evenementenvergunning Atze Party Eckelrade
19 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen garage met kelder Julianalaan 35, 6269 CL Margraten
19 jul 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de raadscommissies Verordening op de raadscommissies Eijsden-Margraten 2014
18 jul 2018Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure uitbreiden kinderdagverblijf, Gronsvelder Kerkplein 2, 6247 CM Gronsveld
18 jul 2018Verleende evenementenvergunning Midsummer
18 jul 2018Verleende evenementenvergunning Kermis Terlinden
18 jul 2018Verleende evenementenvergunning KVW Scheulder
18 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
18 jul 2018Verleende omgevingsvergunning renoveren en verbouwen vakwerkwoning Eindstraat 25, 6265 AD Sint Geertruid
18 jul 2018Verleende omgevingsvergunning plaatsen logo op dak Burgemeester Frans Cortenraadstraat 12, 6247 NZ Gronsveld
18 jul 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Duivenstraat 13 A, 6261 NV Mheer
18 jul 2018Sloopmelding garage met berging en een aangebouwde veranda, Termaar 32, 6269 AH Margraten
16 jul 2018Verleende evenementenvergunning KVW Cadier en Keer
16 jul 2018Markttoets Beleidsregel experiment huisvesting vergunninghouders gemeente Eijsden-Margraten
16 jul 2018Melding Activiteitenbesluit Aan de Fremme 35, 6269 BK Margraten
16 jul 2018Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning en garage, Brandwegske 14, 6247 EH Gronsveld
16 jul 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Bellefleur 5, 6245 PJ Eijsden
16 jul 2018Melding Activiteitenbesluit Lammerdel 2, 6269 NN Margraten
16 jul 2018Verleende evenementenvergunning KVW Margraten
13 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wijziging verleende vergunning, Hoenderstraat 1, 6269 BS Margraten
13 jul 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Aan de Fremme 35, 6269 BK Margraten
13 jul 2018Rectificatie kennisgeving verlenging datum beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Verdistraat 11, 6245 GL Eijsden
13 jul 2018Rectificatie kennisgeving verlenging datum beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Diepstraat 73A, 6245 BK Eijsden
13 jul 2018Rectificatie kennisgeving verlenging datum beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Brandwegske 14, 6247 EH te Gronsveld
13 jul 2018Rectificatie kennisgeving verlenging datum beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Groot Welsden 19, 6269 ET Margraten
13 jul 2018Rectificatie kennisgeving verlenging datum beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Boyeweg 1 A, 6255 AD Noorbeek
13 jul 2018Sloopmelding asbest, St. Martinusstraat 47, 6245 GD Eijsden
13 jul 2018Sloopmelding asbest, Gasthuis 51, 6268 NN Bemelen
13 jul 2018Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (Vroelen 27A, 6255 NC Noorbeek)
12 jul 2018Verleende omgevingsvergunning plaatsen reclamebanner Klein Welsden 8, 6269 NS Margraten
12 jul 2018Verleende omgevingsvergunning renoveren dak Breusterstraat 42, 6245 EK Eijsden
12 jul 2018Verleende omgevingsvergunning verbouwen Hoeve Klompenstraat 25, 6251 NE Eckelrade
12 jul 2018Sloopmelding In de Molt 94, 6269 EJ Margraten
12 jul 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen garage en carport Oude Akerstraat 21, 6268 NB Bemelen
12 jul 2018Verleende omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen Hoenderstraat 15, 6269 BS Margraten
12 jul 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Bredeweg 29, 6262 NX Banholt
12 jul 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Keerberg 58, 6267 DA Cadier en Keer
11 jul 2018Bekendmaking Wet Basisregstratie Personen, opschorting PL (Y. Demmou)
10 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanbrengen gevelschildering, Mheerderweg 8, 6262 NC Banholt
10 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen terrasoverkapping, Keerberg 12, 6267 DA Cadier en Keer
 9 jul 2018Melding Activiteitenbesluit uitgraven en bouwen kelder Bergenhuizen 17, 6255 NJ Noorbeek
 9 jul 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Brandwegske 14, 6247EH te Gronsveld
 9 jul 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Boyeweg 1 A, 6255 AD Noorbeek
 9 jul 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Groot Welsden 19, 6269ET Margraten
 9 jul 2018Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Vroenhof 10, 6245BZ Eijsden
 9 jul 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Diepstraat 73A 6245BK Eijsden
 6 jul 2018Sloopmelding saneren asbestdakplaten, Klein Welsden 31, 6269 NS Margraten
 6 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouw woning en aanbouw berging, Kersenwei 7, 6268 NZ Bemelen
 5 jul 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw 10 woningen, Boomkensstraat kavels ZM8, ZM9, ZL1 en ZJ13 t/m ZJ16 in Eijsden

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (tijdelijk gesloten)

Receptie KCC Margraten