Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

Overzicht van openbare bekendmakingen
DatumBekendmaking
22 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wintertuin, Keenkestraat 7, 6247 EJ Gronsveld
22 jan 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen schuilstal, Weg van Rijckholt naar Eckelrade perceel EDN00-F-735 te Gronsveld
22 jan 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning parasols met heaters op het vlonderterras, Bat 9, 6245 BM Eijsden.
22 jan 2021Verleende omgevingsvergunning starten van kapsalon in garage, Torenstraat 18, 6267 ES Cadier en Keer
22 jan 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen veldschuurtje, Keerderweg perceel EDN00-F-420 te Gronsveld
22 jan 2021Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, VERPLICHTING WERKGEVER
22 jan 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een woning, Kapelkesstraat 70 D te Eijsden.
22 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouw stallen tot 2 woningen, Klompenstraat 23, 6251 NE Eckelrade
21 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw bezoekerscentrum, Amerikaanse Begraafplaats, 6269 NA Margraten
21 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning slopen stal, Groot Welsden 44, 6269 EV Margraten
20 jan 2021Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer
20 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 137 te Bemelen
20 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 132 te Bemelen
19 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren aanbouw en dakkapel, Boomkensstraat 16, 6245 JE Eijsden
19 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aansluiten inpandige garage aan bestaande garage en toevoegen luifel boven voordeur, Groenerein 18, 6267 BL Cadier en Keer
18 jan 2021Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de peuteropvang en de voorschoolse educatie (Beleidsregel Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Eijsden-Margraten 2021)
15 jan 2021Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik, Rijksweg 97, 6267 AE Cadier en Keer
15 jan 2021Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning verbouwen rechter gedeelte schuur tot woning met Bed & Breakfast, Blankenberg 3, 6267 NN Cadier en Keer
15 jan 2021Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Oosterweg 1A, 6245 LC Eijsden
14 jan 2021Aanwijzen stemlokalen t.b.v. verkiezingen
14 jan 2021Aanwijzen stemlokalen early voting, inleverpunten briefstemmen en aanwijzen locatie telling stemmen op 17 maart 2021
14 jan 2021Verleende omgevingsvergunning wijziging verbouwen schuur tot levensloopbestendige woning en appartement (gedeeltelijke legalisatie), Scheuldersteeg 31-33, 6269 BG Margraten
13 jan 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning bouwen 20 appartementen, Wilhelminastraat 63, 6245 AV Eijsden
13 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 124, 6268 NN Bemelen
13 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 128 , 6268 NN Bemelen
13 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 125 te Bemelen
13 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vervangen dakkapel, Burg. Beckersstraat 1, 6265 AW Sint Geertruid
13 jan 2021Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouwen agrarische bedrijfsloods, Ingberweg 3, 6269 NG Margraten
13 jan 2021Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouwen agrarische bedrijfsloods, Ingberweg 3, 6269 NG Margraten
12 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen en uitbreiden woonhuis, Eindstraat 35, 6265 AD Sint Geertruid
12 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren overkapping, Emmastraat 12, 6245 HV Eijsden
11 jan 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen ballenvanger, Bemelerweg 85, 6267 AL Cadier en Keer
11 jan 2021Kennisgeving Ontwerp Afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten
11 jan 2021Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik kinderdagverblijf, Breusterstraat 27, 6245 EH Eijsden
11 jan 2021Sloopmelding restanten vakantiewoning, Mostersberg 2, 6267 NG Cadier en Keer
 8 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbreden uitweg, Gloriët 14, 6247 BB Gronsveld
 8 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 131 Bemelen
 7 jan 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 102 te Bemelen
 7 jan 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 111 te Bemelen
 7 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning maken inrit en parkeerplaats, Broekstraat 36, 6247 BS Gronsveld
 7 jan 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 119 te Bemelen
 7 jan 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen schuilstal, Rijckholter Scheggelderweg perceel EDN00-F-584 te Gronsveld
 7 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen overkapping/veranda, Michiels van Kessenichstraat 7, 6261 PD Mheer
 7 jan 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 130 te Bemelen
 6 jan 2021Sloopmelding Bovenstraat 16, 6245 KR Eijsden
 6 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen veldschuurtje, Keerderweg ongenummerd, EDN00-F-420 te Gronsveld
 6 jan 2021Sloopmelding verwijderen asbest uit de woning, De Hoof 7, 6267 CS Cadier en Keer
 5 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen woning en plaatsen overkapping, Honthem 52, 6269 NR Margraten
 5 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een woning, Dotterbloem 12 te Eijsden
 5 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning het vergroten van het woonhuis met een uitbouw, Christinastraat 36, 6267 AT Cadier en Keer
 5 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen van de woning, Bovenstraat 16, 6245 KR Eijsden
 5 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een zomerhuis, Mostersberg 2, 6267 NG Cadier en Keer
 4 jan 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen nieuwe woonwagen, Capucijnenstraat 7, 6245 HX Eijsden
 4 jan 2021Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 4 jan 2021Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Sint Jozefstraat 6, 6245 LN Eijsden
 4 jan 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning realiseren levensloopbestendige woning, Rijksweg 198, 6247 AN Gronsveld
 4 jan 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen, Raadhuisstraat 4, 6245 ER Eijsden
 4 jan 2021Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Limburgerstraat 25 en 27, 6267 CA Cadier en Keer
 4 jan 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning vergroten sanitairgebouw, Oosterweg 1 - 1A, 6245 LC Eijsden
 4 jan 2021Sloopmelding hooi/stro-opslagschuur, Schey 12, 6255 NL Noorbeek
31 dec 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleggen buffers, Keerberg te Cadier en Keer
30 dec 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning wijzigen bestemming Groen, Michiels van Kessenichstraat 7, 6261 PD Mheer
30 dec 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw schuilstal, Weg van Rijckholt naar Eckelrade perceel EDN00-F-735 te Gronsveld
30 dec 2020Sloopmelding verwijderen asbesthoudende dakplaten, Klimmerseind 11, 6245 HH Eijsden
30 dec 2020Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen boom, Groenstraat 4, 6245 SC Eijsden
30 dec 2020Vaststelling Wijzigingsplan Schilberg 26-28 Noorbeek
30 dec 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning starten kapsalon, Torenstraat 18, 6267 ES Cadier en Keer
30 dec 2020Vaststelling Wijzigingsplan Schilberg 26-28 Noorbeek
30 dec 2020Sloopmelding verwijderen asbest, Sint Jozefstraat 6, 6245 LN Eijsden
29 dec 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legaliseren bijgebouw, de la Margellelaan 4, 6245 AR Eijsden
29 dec 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen van een boom, Vroelen perceel MGT02-X-533 te Noorbeek
29 dec 2020Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2020)
29 dec 2020Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent kosteloze huwelijksvoltrekkingen en kosteloze partnerschapsregistraties (Beleidsregels kosteloze huwelijksvoltrekkingen en kosteloze partnerschapsregistraties gemeente Eijsden-Margraten)
29 dec 2020Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag (Beleidsregels aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag gemeente Eijsden-Margraten 2020)
29 dec 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning het bouwen berging voor hooi-/stro-opslag Schey 12, 6255 NL Noorbeek
29 dec 2020Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent trouwlocaties (Beleidsregels aanwijzing van een (incidentele) trouwlocatie tot huis der gemeente voor het (eenmalig) voltrekken van een huwelijk gemeente Eijsden-Margraten 2020)
28 dec 2020Sloopmelding verwijderen asbest en het geheel slopen woning met bijgebouwen, Eindstraat 11 te Sint Geertruid
28 dec 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/vergroten 2 woningen, Terhorst 3 en 3 A, 6262 NA Banholt
24 dec 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen 5 patiowoningen, De Laathof te Sint Geertruid
24 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015)
24 dec 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Voerenweg 13A te Gronsveld
24 dec 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Eindstraat 31, 6265 AD te Sint Geertruid
24 dec 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen 5 patiowoningen, Mheerderweg Noord te Banholt
24 dec 2020Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen 6 bomen, Limburgerstraat 45, 6267 CA Cadier en Keer
24 dec 2020Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project veranderen carport, Korenbloem 33, 6245 TD Eijsden
24 dec 2020Verleende omgevingsvergunning wijzigen brandveiligheidsconcept van Karwei Bouwmarkt, Burg. Frans Cortenraadstraat 14, 6247 NZ Gronsveld
24 dec 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Pisartlaan 3, 6245 SK Eijsden
24 dec 2020Verleende omgevingsvergunning verwijderen asbest en vernieuwen dak, Klompestraat 5, 6255 AE Noorbeek
24 dec 2020Verleende omgevingsvergunning realiseren berging en legaliseren erfafscheiding en overkapping, De Bak 15, 6245 HP Eijsden
24 dec 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen woonhuis en schuren, Sprinkstraat 15, 6269 AM Margraten
24 dec 2020Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor kinderopvang, Pisartlaan 3, 6245 SK Eijsden
24 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Eijsden-Margraten 2021)
24 dec 2020Sloopmelding verwijderen asbesthoudend dakbeschot, Beukenlaan 8, 6245 JW Eijsden
24 dec 2020Verleende omgevingsvergunning kappen Canadese Populier, Bemelerweg 99, 6267 AL Cadier en Keer (bij entree golfbaan)
24 dec 2020Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’
24 dec 2020Verleende omgevingsvergunning vergroten woning, Doctor Poelsstraat 5, 6269 BT Margraten
24 dec 2020Verleende omgevingsvergunning vestigen Bed & Breakfast, Vroelen 31, 6255 NC Noorbeek
24 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen (Verordening onroerende zaakbelastingen Eijsden - Margraten 2021)
24 dec 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Vroelen 30A, 6255 NC te Noorbeek
24 dec 2020Verleende omgevingsvergunning uitbreiden loods, Rijksweg 73, 6269 AB Margraten

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten