Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

OmgevingsAlert-App

Makkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je buurt? Willen weten dat er een grote verbouwing in je straat aankomt? Welke evenementen er in de omgeving plaatsvinden? Waar bomen gekapt worden in jouw buurt?
Met de gratis OmgevingsAlert-app zie je in één oogopslag waar in jouw buurt vergunningaanvragen lopen.
 

De App is beschikbaar voor Android en IOS.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

DatumBekendmaking
17 jan 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning kappen 8 Populieren, Onderstraat perceel MGT02-X-309 te Noorbeek
17 jan 2020Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
17 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw 2 recreatiewoningen 69 en 100, Gasthuis 3, 6268 NN Bemelen
17 jan 2020Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Nieuwe Hofstraat 13, 6265 AG Sint Geertruid
17 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw recreatiewoning 107, Gasthuis 3, 6268 NN Bemelen
16 jan 2020Aanwijzingsbesluit Parkeren grote voertuigen
16 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg stroomkabel, Vroelen 34, 6255 NC Noorbeek
16 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen 7 bomen, Burg. van Laarstraat te Gronsveld
16 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen 2 Essen, begraafplaats Voerenweg te Gronsveld
15 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legaliseren aanpassen hekwerken, Oude Akerstraat 51, 6268 NC Bemelen
15 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen pand, Raadhuisplein 9, 6267 CW Cadier en Keer
15 jan 2020Ingekomen, hernieuwde aanvraag omgevingsvergunning kappen 5 Essen, Leisendelweg te Eckelrade
14 jan 2020Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen Rode Beuk, Roskuil 2, 6265 NJ Sint Geertruid
14 jan 2020Verleende omgevingsvergunning veranderen dak woning, Prinses Beatrixplein 2, 6245 CC Eijsden
14 jan 2020Verleende omgevingsvergunning bouw nieuw buitenzwembad, Honthem 1, 6269 NP Margraten
13 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen 8 Populieren, Onderstraat perceel MGT02-X-309 te Noorbeek
10 jan 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, De Kaap te Sint Geertruid
10 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen Rode Beuk, Roskuil 2, 6265 NJ Sint Geertruid
10 jan 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Kampweg 23, 6247 AR Gronsveld
 9 jan 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning hobbyruimte, Veldekestraat 8, 6269 EE Margraten
 9 jan 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning bijbouw, Pastoor Pendersstraat 1, 6262 PB Banholt
 9 jan 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning veranderen woning, Sint Antoniusbank 42 C, 6268 NP Bemelen
 9 jan 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Pastoor Engelenstraat 5, 6262 PD Banholt
 9 jan 2020Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen M.A.W. Op den Oordt
 9 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legalisatie afwijkingen verleende vergunning, Pater Kustersweg 18, 6267 NL Cadier en Keer
 8 jan 2020Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Aan de Fremme 21, 6269 BK Margraten
 8 jan 2020Ontwerpbestemmingsplan Heiweg 7 Sint Geertruid
 8 jan 2020Ontwerpbestemmingsplan Recreatielandgoed “De Kleine Peul”
 8 jan 2020Besluit buiten behandeling laten aanvraag kappen boom, Het Stenen Muurtje 10, 6245 EX Eijsden
 8 jan 2020Sloopmelding asbest, Rijksweg 2, 6267 AG Cadier en Keer
 8 jan 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik, Dominikanenhof 1, 6247 DA en Rijksweg 186, 6247 AN te Gronsveld.
 8 jan 2020Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Aan de Fremme 21, 6269 BK Margraten
 8 jan 2020Sloopmelding asbest en bijgebouwen gedeeltelijk, Dorpsstraat 48 - 48A 6267 AB Cadier en Keer
 8 jan 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Dalestraat 35, 6262 NP Banholt
 6 jan 2020Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Klompenstraat 1, 6251 NE Eckelrade
 6 jan 2020Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Lemoen 12A, 6245 PH Eijsden
 3 jan 2020Verleende omgevingsvergunning St. Rémy 42, 6245 RC Eijsden
 3 jan 2020Verleende omgevingsvergunning, Groenerein 59, 6267 BK Cadier en Keer
 3 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen gebruik woning, Rijksweg 143 A 6247 AD Gronsveld
 3 jan 2020Verleende omgevingsvergunning kappen van een boom Groot welsden 11, 6269 ET Margraten
 3 jan 2020Verleende omgevingsvergunning, Beezepool 44, 6245 JK Eijsden
 3 jan 2020Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik Rijckholterweg 8, 6245 LS Eijsden
 3 jan 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de heffing en invordering van gemeentewege te verlenen diensten, onder in of op de openbare weg (Verordening diensten openbare weg Eijsden-Margraten 2020)
 3 jan 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen (Verordening onroerende zaakbelastingen Eijsden - Margraten 2020)
 3 jan 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Eijsden-Margraten 2020)
 2 jan 2020Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project plaatsen grondkerende betonelementen, Pasveld 1, 6269 NJ Margraten
 2 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Pastoor Engelenstraat 5, 6262 PD Banholt
 2 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren bijbouw, Pastoor Pendersstraat 1, 6262 PB Banholt
 2 jan 2020Verleende omgevingsvergunning dakkapel, Kapelkesstraat 8, 6245 AJ Eijsden
 2 jan 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen, Limburgerstraat 99, 6267 CC Cadier en Keer
 2 jan 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Bed & Breakfast, Diepstraat 44, 6245 BL Eijsden
31 dec 2019Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminastraat 63, 6245 AV Eijsden
31 dec 2019Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Gele Helmbloem 18, 6245 TE Eijsden
31 dec 2019Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Dorpstraat 11, 6255 AM Noorbeek
30 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding kampeerplaatsen, Gasthuis 1 (perceel MGT02-E-207), 6268 NN Bemelen
30 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw bedrijfspand met kantoor, Overbroek in Gronsveld
30 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen Essen, Leisendelweg perceel MGT02-N-479 te Eckelrade
30 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legalisatie overkapping zwembad, Honthem 15, 6269 NP Margraten
30 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen brandweerkazerne, An Mhaerebaom 3, 6261 PE Mheer
30 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning exploitatie sportschool, Rabauw 2, 6269 BX Margraten
30 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen Populieren, Onderstraat te Noorbeek
27 dec 2019Verleende omgevingsvergunning vestigen schoonheidssalon, Kruisweg 1, 6247 DZ Gronsveld
27 dec 2019Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent Uitvoeringsbeleid externe veiligheid
24 dec 2019Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik appartementen, Bergenhuizen 13D, 13E en 13F, 6255 NJ Noorbeek
24 dec 2019Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik appartementen, Bergenhuizen 13D, 13E en 13F, 6255 NJ Noorbeek
24 dec 2019Verleende omgevingsvergunning terrasexploitatie, Dorpstraat 33, 6265 AK Sint Geertruid
24 dec 2019Besluit van de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent cameratoezicht bedrijventerrein
24 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg amfibieënpoel, achter Dorpsstraat perceel MGT02-V-303 te Mheer
24 dec 2019Intrekken aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden tuinhuisje, Meschermolen 1, 6245 KD Eijsden
23 dec 2019Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
20 dec 2019Verleende omgevingsvergunning aanleggen 2 in-/uitritten, Lijster 22 en 24, 6245 RL Eijsden
20 dec 2019Intrekken aanvraag omgevingsvergunning maken erker, St. Rémy 42, 6245 RC Eijsden
20 dec 2019Straatnaambesluit Keerhoessteeg
20 dec 2019Verleende omgevingsvergunning bouw woning, Dotterbloem 15, 6245 TN Eijsden
18 dec 2019Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning bouw nieuwe woning, Groot Welsden 1, 6269 ET Margraten
18 dec 2019Verleende omgevingsvergunning tandheelkundig centrum met bovenwoning, Rijksweg 2, 6267AG te Cadier en Keer
18 dec 2019Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning bouw nieuwe woning, Groot Welsden 1, 6269 ET Margraten
18 dec 2019Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Eckelraderweg te Eckelrade
18 dec 2019Verleende omgevingsvergunning tandheelkundig centrum met bovenwoning, Rijksweg 2, 6267AG te Cadier en Keer
18 dec 2019Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Scheggelderweg te Gronsveld
18 dec 2019Verleende omgevingsvergunning bouwen 2 op- en overslaghallen, Oude Zeepweg 5 en 7, 6247 BM Gronsveld
17 dec 2019Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Tiendstraat 22, 6265 AP Sint Geertruid
17 dec 2019Besluit intrekking verleende omgevingsvergunning bedrijfswoning en loods, Bredeweg 29, 6262 NX Banholt
17 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vergroten dakkapel, President Kennedystraat 36, 6269 CC Margraten
16 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning, Dotterbloem kavel NU02 te Eijsden
16 dec 2019Verleende omgevingsvergunning wijzigen bestemming Wonen, Dorpsstraat 9 A, 6261 NH Mheer
16 dec 2019Verleende omgevingsvergunning revitalisering oefenhuis, Holstraat 35, 6269 AW Margraten
16 dec 2019Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
16 dec 2019Verleende omgevingsvergunning verbreden oprit, Julianalaan 43, 6269 CL Margraten
16 dec 2019Sloopmelding garage en gedeelte aanbouw, Nieuwe Hofstraat 13, 6265 AG Sint Geertruid
16 dec 2019Sloopmelding gedeelte pand Rijksweg 2, 6267 AG Cadier en Keer
16 dec 2019Melding brandveilig gebruik McDonald's, Burgemeester Frans Cortenraadstr. 12 A, 6247 NZ Gronsveld
16 dec 2019Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project plaatsen zonnepanelen, Limburgerstraat 101, 6267 CC Cadier en Keer
16 dec 2019Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Dorpstraat 11, 6255 AM Noorbeek
16 dec 2019Melding brandveilig gebruik Eetcafé Aon't Bat (wijziging keuken/kelder) Bat 9, 6245 BM Eijsden
16 dec 2019Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen 2 op- en overslaghallen, Oude Zeepweg 5 en 7, 6247 BM Gronsveld
16 dec 2019Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project tijdelijke bouwkeet, naast Diepstraat 77 te Eijsden
16 dec 2019Verleende omgevingsvergunning veranderen gevelreclames, Burgemeester Frans Cortenraadstraat 12 A, 6247 NZ Gronsveld
13 dec 2019Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de camping ten behoeve van 7 extra kampeermiddelen en het gebruiken van de ontbijtruimte voor horecadoeleinden, Moerslag 32, 6265 NC te Sint Geertruid
13 dec 2019Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning, 12e Septemberlaan kavel 2 in Noorbeek

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten