Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

OmgevingsAlert-App

Makkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je buurt? Willen weten dat er een grote verbouwing in je straat aankomt? Welke evenementen er in de omgeving plaatsvinden? Waar bomen gekapt worden in jouw buurt?
Met de gratis OmgevingsAlert-app zie je in één oogopslag waar in jouw buurt vergunningaanvragen lopen.
 

De App is beschikbaar voor Android en IOS.

Afbeelding1

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

DatumBekendmaking
10 dec 2018Verleende omgevingsvergunning verleggen oprit, Bergenhuizen 27, 6255 NJ Noorbeek
10 dec 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw bedrijfspand, Korpendu perceel MGT02-H-770 in Margraten
 7 dec 2018Kenmerk: Z/18/095376
 7 dec 2018Verleende evenementenvergunning Rabo Mescher Bergloop Mesch
 7 dec 2018Sloopmelding dakgolfplaten 2 schuurtjes, Honthem 25, 6269 NP Margraten
 6 dec 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapel Kramsvogel 37, 6245 RE Eijsden
 6 dec 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Hoogcruts 9, 6255 NS Noorbeek
 6 dec 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen bedrijfspand Rijksweg 87, 6269 AB Margraten
 6 dec 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de heffing en invordering van hondenbelasting Verordening hondenbelasting Eijsden-Margraten 2019
 6 dec 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffen en reinigingsrechten Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Eijsden-Margraten 2019
 6 dec 2018Verleende omgevingsvergunning wijzigen en bouwen van woningen Albert Strahlestraat 13 t/m 27 te Cadier en Keer
 6 dec 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Gasthuis 4, 6268 NN Bemelen
 6 dec 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen woning Korenbloem 29 (kavel NO15) 6245 TD Eijsden
 5 dec 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw overkapping, Kramsvogel 31, 6245 RE Eijsden
 5 dec 2018Sloopmelding asbestplaten van schuurtje, Kampweg 41, 6247 AR Gronsveld
 5 dec 2018Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Honthem 63, 6269 NP Margraten
 3 dec 2018Verleende omgevingsvergunning verplaatsen waterloop Moerslag 1, 6265 NC Sint Geertruid
 3 dec 2018Verleende omgevingsvergunning aanbrengen gevelisolatie aan woning, Rijksweg 92, 6267 AH Cadier en Keer
 3 dec 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwe inrit, grondkeermuur en poort, Dorpsstraat 7, 6261 NH Mheer
 3 dec 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Oude Akerstraat (tussen 40 en 44) te Bemelen
30 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden woning, Dorpsstraat 27, 6261 NH Mheer
30 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning herinrichting woonwagenstandplaatsen, Capucijnenstraat 5 - 7, 6245 HX Eijsden
29 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen woning Rijksweg 173, 6247 AE Gronsveld
29 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legalisatie buitenunit airco, Wilhelminastraat 47, 6245 AV Eijsden
29 nov 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen woningen Boomkensstraat 97 t/m 115 (oneven), 6245 JD te Eijsden
29 nov 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen van vrijstaande woning, Dotterbloem 19, 6245 TN Eijsden
29 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning toegangshek, berging en muur, Dalestraat 59, 6262 NP Banholt
28 nov 2018Bekendmaking Wet Basisregstratie Personen, opschorting PL (M. Polhošová)
28 nov 2018Bekendmaking Wet Basisregstratie Personen, opschorting PL (I. Rodov)
28 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen voorgevel woning, Hoogstraat 19, 6245 LT Eijsden
28 nov 2018Kennisgeving melding Activiteitenbesluit milieubeheer Bergenhuizen 25 Noorbeek
27 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) houdende regels omtrent mandaat
26 nov 2018Verleende omgevingsvergunning diverse wijzigingen op verleende vergunning Hoenderstraat 1, 6269 BS Margraten
26 nov 2018Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van gemeente Eijsden-Margraten 2018
26 nov 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent leszwemmen Verordening leszwemmen gemeente Eijsden-Margraten 2018
26 nov 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen vrijstaande woning Muurbloem kavel NR01 te Eijsden
26 nov 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Duivenstraat 4, 4A en 4B, 6261 NT Mheer
26 nov 2018Verleende omgevingsvergunning kappen van bomen Burgemeester Ronckersplein 5, 6269 AL Margraten
23 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw schuurtje, Papenweg 4, 6261 NE Mheer
23 nov 2018Sloopmelding asbesthoudende dakbedekking, Schansweg 2, 6245 SM Eijsden
23 nov 2018Sloopmelding asbesthoudende dakgolfplaten van schuur, Sint Jozefstraat 58, 6245 LP Eijsden
22 nov 2018Verkeersbesluit zebrapaden Holstraat en Eijkerstraat te Margraten
22 nov 2018Verkeersbesluit bushaltes Bergemotte Margraten en Stationsplein Eijsden
22 nov 2018Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Hoogstraat 19, 6245 LT Eijsden
22 nov 2018Sloopmelding dak schuurtje, Kampweg perceel EDN00-F-1032 in Gronsveld
22 nov 2018Verleende omgevingsvergunning aanpassen woning Rijksweg 3A, 6267 AC Cadier en Keer
22 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleggen amfibieënpoel Grasland, Margraten
21 nov 2018Ontwerp Bestemmingsplan Poelveld, kavels oostzijde
21 nov 2018Eerste wijziging van de CAR-UWO RUD Zuid-Limburg
21 nov 2018Bekendmaking Wet Basisregstratie Personen, opschorting PL (Y. Lang)
20 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vergroten overkapping, Kampweg 37 B, 6247 AR Gronsveld
20 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning 2 levensloopbestendige appartementen, Scheuldersteeg ongenummerd (achter Eijkerstraat 36) in Margraten
19 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wijzigen achtergevel woning, Stallestraat 32, 6261 ND Mheer
19 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwe in-/uitrit, Rijksweg 8, 6267 AG Cadier en Keer
19 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning isoleren van woning Stiegel 4, 6245 EV Eijsden
19 nov 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen van 5 woningen Boomkensstraat/Groene Specht kavels ZE32 en ZH21 te Eijsden
19 nov 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen opslagloods Heiweg 5, 6245 SG Eijsden
16 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning recreatiebedrijf, Honthem 63, 6269 NP Margraten
16 nov 2018Sloopmelding bijgebouwtje, Kerkstraat 12, 6245 CB Eijsden
16 nov 2018Sloopmelding asbest leien, Stiegel 4, 6245 EV Eijsden
16 nov 2018Besluit drank- en horecavergunning De Appelgaard, Van Schaluynhofstraat 4, 6269 DD Margraten
16 nov 2018Besluit drank- en horecavergunning De Bron, Breusterhof 45, 6245 EL Eijsden
15 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling Bedrijfsvoering
15 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling Heffen
15 nov 2018Verleende omgevingsvergunning ranovatie dakkapel voorzijde Burg. Wijnandsstraat 82, 6245 PV Eijsden
15 nov 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag Muurbloem kavel NR01 te Eijsden
15 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling Innen
15 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling Informatie, Processen en Automatisering
15 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning tuinkamer en terrasoverkapping, Kerkuil 15, 6245 RN Eijsden
15 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden schapenhouderij, Honthem 63, 6269 NP Margraten
14 nov 2018Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementencomplex van 15 huurwoningen, aan het Veldje te Eijsden
14 nov 2018Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw appartementencomplex 15 huurwoningen, Veldje te Eijsden
14 nov 2018Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw appartementencomplex 15 huurwoningen, Veldje te Eijsden
14 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen nieuwe woonwagen, Dobbelsteynstraat 5, 6269 AX Margraten
14 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verhogen nok en plaatsen 2 dakkapellen, Stiegel 15, 6245 EV Eijsden
14 nov 2018Bekendmaking Wet Basisregstratie Personen, opschorting PL (C. Benzing)
12 nov 2018Sloopmelding de Steeg 6, 6268 NK Bemelen
12 nov 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen van woning Boterbloem 20, 6245 TA Eijsden
12 nov 2018Verleende omgevingsvergunning maken verdiepingsvloer en uitbreiden loods Veilingweg 39, 6247 EP Gronsveld
12 nov 2018Verleende omgevingsvergunning veranderen eerder vergunde woning Loverixplein 12, 6262 NW Banholt
 9 nov 2018Sloopmelding gedeelte pand, Duivenstraat 4, 4A en 4B, 6261 NT Mheer
 8 nov 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen erafscheiding Klompenstraat 6, 6251 NE Eckelrade
 8 nov 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 3A, 6267 AC Cadier en Keer
 8 nov 2018Verleende omgevingsvergunning vernieuwe kapconstructie en plaatsen nieuwe kozijnen Sint Jozefstraat 87, 6245 LM Eijsden
 8 nov 2018Verleende omgevingsvergunning bouwen zomerhuis Zwarteweg 1, 6268 PX te Bemelen
 8 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen 2 bomen, Burgemeester Ronckersplein te Margraten
 7 nov 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent bouwen Bouwverordening gemeente Eijsden-Margraten 2018
 6 nov 2018Verleende omgevingsvergunning overkapping, Haegerhofstraat 45J, 6269 DP Margraten
 5 nov 2018Melding Activiteitenbesluit Heiweg 5, 6245 SG Eijsden
 5 nov 2018Melding Activiteitenbesluit Industrieweg 15, 6245HW Eijsden
 5 nov 2018Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Groenerein 34, 6267 BM Cadier en Keer
 5 nov 2018Verleende omgevingsvergunning legalisatie dakkapel, Van Schaluynhofstraat 21, 6269 DC Margraten
 5 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woning, De Laathof kavel G76 in Sint Geertruid
 5 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning, Limburgerstraat 63G, 6267 CB Cadier en Keer
 2 nov 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen berghok, Oude Akerstraat 19, 6268 NB Bemelen
31 okt 2018Ontwerbestemmingsplan Grenscorrectie Nederland - België
30 okt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning rasters plaatsen Bemelerberg
30 okt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen woonwagen Dobbelsteynstraat 3, 6269 AX Margraten
30 okt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Bossen Bemelerberg
30 okt 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen en rookgasafvoer Diepstraat 73, 6245 BK Eijsden

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Deze ochtend: 9.00 - 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten