Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

Overzicht van openbare bekendmakingen
DatumBekendmaking
29 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Bovenstraat 21, 6255AT Noorbeek
28 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Rijksweg 190, 6247AN Gronsveld
28 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Pastoor Oliviersstraat 8, 6247CA Gronsveld
28 jul 2021Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
28 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Groene Specht 24, 6245RK Eijsden
28 jul 2021Vastgesteld bestemmingsplan Pastoor Kikkenweg ong. te Cadier en Keer
28 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Bruisterbosch 31, 6265NK Sint Geertruid
28 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Stationsstraat 33, 6247BJ Gronsveld
27 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Presentpeer 5, 6245RD Eijsden
27 jul 2021Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruiken van groepsaccommodatie Dobbelsteinhoeve Rijksweg 2A (voorheen 6-8), 6269 AC Margraten
27 jul 2021Verleende omgevingsvergunning , Hendrik van Gelderstraat 9, 6269 CD Margraten
27 jul 2021Kennisgeving termijnverlenging 2021-009597, Sprinkstraat Margraten
27 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Dorpstraat 1, 6265AK Sint Geertruid
27 jul 2021Verleende omgevingsvergunning , Kramsvogel 42, 6245 RE Eijsden
26 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Reutjesstraat 2, 6268NS Bemelen
26 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
26 jul 2021Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent gedragsaanwijzing voor woonoverlast
23 jul 2021Kennisgeving termijnverlenging 2021-005372, Gloriët 4, 6247BB Gronsveld
22 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Oosterbroekweg 9, 6247BN Gronsveld
22 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Van Schaluynhofstraat 4, 6269DD Margraten
21 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Bakkerboschweg / Bemelerweg Cadier en Keer
21 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, de Reep 2, 6245MC Eijsden
21 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Limburgerstraat 149, 6267CD Cadier en Keer
21 jul 2021Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure realiseren Islamitische begraafplaats, Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
20 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Gasthuis 73A, 6268NN Bemelen
20 jul 2021Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent woonoverlast
20 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, NBK03 A 532 Vroelen Noorbeek
20 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Gasthuis 73A, 6268NN Bemelen
20 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gasthuis 3 1, 6268NN Bemelen
19 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Provincialeweg 5A, 6255NV Noorbeek
19 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Termaar 60, 6269AJ Margraten
19 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Scheulderdorpsstraat 36, 6307PC Scheulder
19 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Sprinkstraat Margraten
19 jul 2021Ontwerp bestemmingsplan Europapark Gronsveld
16 jul 2021Veiligheidsregio Zuid-Limburg – Noodverordening gemeenten Eijsden - Margraten
16 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Steegstraat 10, 6261NK Mheer
16 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Rijksweg 229, 6245LZ Eijsden
16 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Wesch 2, 6255NH Noorbeek
16 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Groot Welsden 30, 6269EV Margraten
16 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Groot Welsden 30, 6269EV Margraten
15 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Bat 9, 6245BM Eijsden
15 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Hoenderstraat 21, 6269BS Margraten
14 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Oosterweg 5, 6245LC Eijsden
14 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gasthuis 3 1, 6268NN Bemelen
14 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gasthuis 3 1, 6268NN Bemelen
14 jul 2021Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
14 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Provincialeweg 5A, 6255NV Noorbeek
14 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Voerenweg 12, 6247EK Gronsveld
14 jul 2021Ontwerp bestemmingsplan Europapark Gronsveld
14 jul 2021Kennisgeving termijnverlenging 2021-003911, Dorpstraat 19, 6265AK Sint Geertruid
14 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gasthuis 3 1, 6268NN Bemelen
14 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Eckelraderweg eckelrade
13 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Dorpsstraat 75, 6251NC Eckelrade
13 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Groenerein 48, 6267BN Cadier en Keer
13 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Burg. Wijnandsstraat 47, 6245PT Eijsden
13 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Ingberweg 5, 6269NG Margraten
13 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Caestertstraat 2, 6245AM Eijsden
12 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Termaar 60, 6269AJ Margraten
12 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Honthem 22, 6269NR Margraten
12 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Pley 8, 6255AG Noorbeek
 9 jul 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen airco-unit, Kramsvogel 15, 6245 RE Eijsden
 9 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Sint Gerlachusstraat 47, 6262NH Banholt
 9 jul 2021Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning,, Julianastraat 33, 6247 CD Gronsveld
 9 jul 2021Verleende omgevingsvergunning aanleggen van een in-/ uitrit, Pastoor Engelenstraat 1, 6262 PD Banholt
 8 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Termaar 104, 6269AJ Margraten
 8 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Burg. Van Laarstraat 1, 6247EV Gronsveld
 8 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Prins Bernhardstraat 5, 6245BG Eijsden
 8 jul 2021Verleende omgevingsvergunning verbouwen stal tot woonruimte, Groot Welsden 44, 6269 EV Margraten
 8 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, hoek Dorpsstraat/Kusterssteeg te Cadier en Keer
 7 jul 2021Kennisgeving termijnverlenging 2021-003961, Dorpsstraat 75, 6251NC Eckelrade
 7 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Julianastraat 15, 6267CJ Cadier en Keer
 7 jul 2021Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Rijksweg 6 - 6A en 8, 6269 AC Margraten
 7 jul 2021Kennisgeving Wet geluidhinder uitgebreide voorbereidingsprocedure Rijksweg 2 en 4, 6269 AC Margraten
 6 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Heiweg (15) / Schaapsweideweg MGT02-S-260
 6 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Oude Akerstraat 55, 6268NC Bemelen
 6 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rabauw 2, 6269BX Margraten
 5 jul 2021Kennisgeving ontvangst melding, Voerenweg 20, 6247EK Gronsveld
 5 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Kapelkesstraat 78, 6245AK Eijsden
 5 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Lammerdel 2, 6269NN Margraten
 5 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
 5 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Burg. Wijnandsstraat 70, 6245PV Eijsden
 5 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Sprinkstraat Margraten
 5 jul 2021Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Joseph Partounsstraat 6, 6245KN Eijsden
 5 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Kennedylaan 16A, 6245EM Eijsden
 5 jul 2021Kennisgeving termijnverlenging 2021-004719, Vroelen 27A, 6255NC Noorbeek
 5 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Zoerbeemden 4, 6245LR Eijsden
 5 jul 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Limburgerstraat 9, 6267CA Cadier en Keer
 2 jul 2021Verleende omgevingsvergunning verbouwen/restaureren van het Rijksmonumentale pand tot woning met kantoorruimten, Vroelenstraat 11, 6255 AL Noorbeek
 1 jul 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen buitenunit warmtepomp op plat dak, Sleutelbloem 26, 6245 TJ Eijsden
30 jun 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Rabauw 2, 6269BX Margraten
30 jun 2021Besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder realiseren 7 appartementen, Kampweg 39, 39A t/m 39F, Gronsveld
30 jun 2021Kennisgeving ontvangst melding, Rijksweg 2, 6247AH Gronsveld
30 jun 2021Kennisgeving ontvangst melding, Hoenderstraat 11, 6269BS Margraten
30 jun 2021Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
30 jun 2021Kennisgeving ontvangst melding, huiskavel van Heiweg 9 te Sint Geertruid
30 jun 2021Kennisgeving ontvangst melding, Julianastraat 31, 6267CJ Cadier en Keer
30 jun 2021Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning Eindstraat 31, 6265 AD Sint Geertruid
30 jun 2021Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
30 jun 2021Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning verbouwen, uitbreiden en restaureren van Kasteel Oost en de kasteelboerderij, Kasteellaan 1, 6245 SB Eijsden
29 jun 2021Kennisgeving ontvangst melding, Libeek 27, 6265NE Sint Geertruid

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten