Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

U kunt het type bericht op persoonlijke voorkeur instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan de gehele gemeente betreffen of juist uw postcodegebied.

U kunt zich, via de door u ontvangen e-mails, ook altijd weer afmelden voor deze service. Uiteraard kunt u ook nog altijd deze pagina raadplegen waar alle officiële bekendmakingen van deze gemeente gepubliceerd worden.

Ter inzage legging en nadere informatie


Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

 

DatumBekendmaking
21 feb 2018Verleende omgevingsvergunning bouw woning, Dotterbloem 17 (kavel NT02), 6245TN Eijsden
21 feb 2018Verleende omgevingsvergunning bouw woning, Korenbloem 25, 6245 TD Eijsden
20 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning 2 dakkapellen, J.P. Sweelinckstraat 14, 6245GV Eijsden
20 feb 2018Verleende omgevingsvergunning realiseren schuilgelegenheid, Rijksweg te Cadier en Keer (kadastraal perceel, sectie M, no. 180)
20 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning dakkapel, Julianalaan 46, 6269CP Margraten
20 feb 2018Besluit omgevingsvergunningvrij project kappen beukenboom, Pater Kustersweg 11, 6267 NL Cadier en Keer
20 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning tuinkamer, 12e Septemberlaan 7, 6255BA Noorbeek
20 feb 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Zoerbeemden 17, 6245LR Eijsden
20 feb 2018Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapel bijgebouw, De Munckhof 9, 6265 BH Sint Geertruid
20 feb 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Veilingweg sectie G num. 329, 6247EP Gronsveld
20 feb 2018Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Linderweg ongenummerd te Eckelrade
19 feb 2018Verleende omgevingsvergunning plaatsen erfafscheiding, Doctor Poelsstraat 12, 6269 BT Margraten
19 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw 2 op- en overslaghallen, Gronsvelderweg/Oude Zeepweg te Gronsveld
19 feb 2018Verleende omgevingsvergunning aanbrengen rolluiken en ingang voor mindervaliden, Sprinkstraat 4 6269AP Margraten
19 feb 2018Verleende omgevingsvergunning legalisatie verbouwing, Overbroek 4, 6247EN Gronsveld
14 feb 2018Verkeersbesluit Bunderhoevestraat Margraten
14 feb 2018Verleende omgevingsvergunning plaatsen 2 dakkapellen, Bemelerweg 89, 6267AL Cadier en Keer
14 feb 2018Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, stemmen bij volmacht, gemeente Eijsden-Margraten
12 feb 2018Rectificatie Nadere regels peuterprogramma en vve-programma 2018 bij de “Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017”
12 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw 19 woningen, Rijksweg te Cadier en Keer
12 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vervangen dakkapel, Wilhelminastraat 10, 6245AW Eijsden
12 feb 2018Verleende omgevingsvergunning uitbreiding woning, Klein Welsden 9, 6269 NS Margraten
 9 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding woning, Bemelerweg 19, 6267AL Cadier en Keer
 8 feb 2018Verleende omgevingsvergunning legalisatie verbouwing, Overbroek 40, 6247EN Gronsveld
 8 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vestigen Bed and Breakfast, Pley 6, 6255AG Noorbeek
 7 feb 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Brouwersstraat 7, 6269BP Margraten
 7 feb 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Veilingweg 29, 6247 EP Gronsveld
 7 feb 2018Rectificatie kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning gebruik woning als vakantiewoning, Duivenstraat 13 6261 NV Mheer
 7 feb 2018Verleende omgevingsvergunning bouw woning en overkapping, Schey 11 6255 NL Noorbeek
 6 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding harmoniezaal, Bredeweg 25, 6262NX Banholt
 6 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding woning, Shomonstraat 1, 6269 GC Margraten
 6 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouw winkel tot kantoor, Raadhuisplein 9 , 6267CW Cadier en Keer
 5 feb 2018Verleende omgevingsvergunning legalisatie verbouwing, Gronsvelderweg 23, 6247ER Gronsveld
 5 feb 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Catharinastraat 2 6245 LB Eijsden
 5 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanbouw bijkeuken, Meester Claessensstraat 10, 6247 CB Gronsveld
 5 feb 2018Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg 1 februari 2018
 2 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verkleinen keukenraam, Prins Bernhardstraat 6 6245BH Eijsden
 2 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning dakkapel, De Munckhof 9, 6265 BH Sint Geertruid
 2 feb 2018Verleende omgevingsvergunning schoonheidssalon, Prins Hendrikstraat 42 6245 EE Eijsden
 1 feb 2018Sloopmelding saneren asbest, Veldekestraat 26, 6269 EE Margraten
 1 feb 2018Aanwijzingsbesluit Kieswet gemeente Eijsden-Margraten
 1 feb 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning erfafscheiding, Doctor Poelsstraat 12, 6269 BT Margraten
 1 feb 2018Besluit omgevingsvergunningvrij project kappen boom, Groenerein 13, 6267 BJ Cadier en Keer
 1 feb 2018Aanwijzingsbesluit functionarissen waardedocumenten gemeente Eijsden-Margraten
 1 feb 2018Melding Activiteitenbesluit Einderweg 17, 6267 NS Cadier en Keer
31 jan 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning gebruik woning als vakantiewoning, Duivenstraat 13 6261 NV Mheer
31 jan 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning archeologisch onderzoek Vuursteenmijn Rijckholt (Savelsbos)
31 jan 2018Verleende omgevingsvergunning verbouwen schuur tot woning, Bergenhuizen 17 6255NJ Noorbeek
31 jan 2018Verleende omgevingsvergunning verbreden in-uitrit en kappen houtopstand, Rondelenstraat perceel MGT02-T-451-452 te Mheer
31 jan 2018Verkiezing Gemeenteraad 2018, zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering, gemeente Eijsden-Margraten
31 jan 2018Verkiezing Gemeenteraad 2018, ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten, gemeente Eijsden-Margraten
31 jan 2018Verkiezing Gemeenteraad 2018, ter inzagelegging kandidatenlijsten, gemeente Eijsden-Margraten
31 jan 2018Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten, stemmen bij volmacht
31 jan 2018Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten en het referendum Wiv, inlichtingen betreffende de registratie als kiezer
31 jan 2018Verkiezing Gemeenteraad 2018, ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten, gemeente Eijsden-Margraten
31 jan 2018Verkiezing Gemeenteraad 2018, zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing, gemeente Eijsden-Margraten
31 jan 2018Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten en het referendum Wiv, verplichting werkgever
31 jan 2018Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten en het referendum Wiv, adressen stemlokalen
31 jan 2018Vaststelling Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
30 jan 2018Verleende evenementenvergunning Boetezitting Eijsden
30 jan 2018Verleende evenementenvergunning carnavalszitting Mesch
29 jan 2018Verleende omgevingsvergunning bouw woning, De Laathof 7, 6265BJ Sint Geertruid
29 jan 2018Verleende omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfsruimte, Pasveld 5, 6269 NJ Margraten
29 jan 2018Permanente ontheffing verbod stoken open vuur Terhorst 5, 6262NA Banholt
26 jan 2018Verleende omgevingsvergunning renoveren woning met nieuwe aanbouw, Oude Akerstraat 58 6268NE Bemelen
26 jan 2018Verleende omgevingsvergunning legaliseren ventilatieroosters, Bat 9, 6245 BM Eijsden
26 jan 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Boterbloem kavels NH01 en NH02, 6245TA Eijsden
26 jan 2018Verleende omgevingsvergunning plaatsen poortje, Jonge Hagen 7, 6261NM Mheer
25 jan 2018Aanleg van twee zebrapaden aan de Stationsstraat en Oosterbroekweg gemeente Eijsden-Margraten
25 jan 2018Verleende omgevingsvergunning wijzigen gevel en plaatsen buitentrap, Moerslag 26A 6265 NC Sint Geertruid
25 jan 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vergroten woning, Oude Akerstraat 36, 6268 ND Bemelen
24 jan 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Groenerein 13 6267 BJ Cadier en Keer
24 jan 2018Nota Bodembeheer Eijsden-Margraten 2017
24 jan 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen Beukenboom, Pater Kustersweg 11, 6267 NL Cadier en Keer
24 jan 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verplaatsen inrit, Oude Akerstraat 54, 6268 NE Bemelen
23 jan 2018Sloopmelding sanering asbest, Schoolstraat 14, 6265 AS Sint Geertruid
22 jan 2018Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg januari 2018
22 jan 2018Besluit aanwijzing yoezichthouders RUD Zuid-Limburg 2018
22 jan 2018Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van BsGW houdende regels omtrent Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
19 jan 2018Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik groepsaccommodatie, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
19 jan 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning herbouwen bedrijfspand, Termaar 51A 6269 AG Margraten
19 jan 2018Sloopmelding 10 m² asbestgolfplaten, Rijksweg 52, 6247 AJ Gronsveld
18 jan 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning dakkapel, Steenuil 52, 6245 RH Eijsden
18 jan 2018Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vergroten woning, Groot Welsden 116, 6269 EW Margraten
18 jan 2018Besluit omgevingsvergunningvrij project kappen 2 Essen, Mozartstraat 17, 6245 GX Eijsden
18 jan 2018Sloopmelding dak terrasoverkapping, De Gelimment 34, 6261 PH Mheer
17 jan 2018Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Mandaatbesluit heffing- en invorderingsambtenaar BsGW 2018' Gennep
17 jan 2018Verleende omgevingsvergunning wijzigen bestemming naar brandopslag, Brandwegske 4 6247EH Gronsveld
17 jan 2018Verleende omgevingsvergunning vernieuwen dak garage, Aan de Fremme 24A 6269 BE Margraten
17 jan 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning plaatsen boogkassen en regenkappen, Keerderweg (perceel EDN00-F-417) te Gronsveld
16 jan 2018Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2018
16 jan 2018Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Eijsden-Margraten 2018
15 jan 2018Sloopmelding serre en garagedak, Eindstraat 13, 6265 AC Sint Geertruid
15 jan 2018Sloopmelding Sint Blasiushof 23, 6267 EL Cadier en Keer
15 jan 2018Sloopmelding asbestdakgolfplaten, Rijksweg 231A, 6245 LZ Eijsden
15 jan 2018Verleende omgevingsvergunning verbouw woning tot huisartsenpraktijk, Burgemeester Wolfsstraat 3, 6265AA Sint Geertruid
12 jan 2018Sloopmelding dakbeplating, Joseph Partounsstraat 8, 6245 KN Eijsden
12 jan 2018Verleende omgevingsvergunning aanbrengen (raam)kozijn, Dorpsstraat 46, 6261 NJ Mheer
12 jan 2018Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kapelkesstraat 9A 6245AG Eijsden
12 jan 2018Sloopmelding dakbeplating, Dorpsstraat 83, 6251 NC Eckelrade

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Maandag: 9.00 - 17.00 uur
  • Meer contactgegevens