Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

Overzicht van openbare bekendmakingen
DatumBekendmaking
30 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen Esboom, Rijksweg 23 A, 6267 AD Cadier en Keer
30 sep 2020Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure realiseren ontsluiting perceel en legaliseren bestaande (erf)verharding en bebouwing, Schey 3, 6255 NL Noorbeek
30 sep 2020Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen 2 Walnotenbomen, Groot Welsden 74, 6269 EW Margraten
30 sep 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapellen en nokverhoging, Witte Kastanjelaan 7, 6245 JR Eijsden
30 sep 2020Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure realiseren ontsluiting perceel en legaliseren bestaande (erf)verharding en bebouwing, Schey 3, 6255 NL Noorbeek
30 sep 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 30 september 2020’)
30 sep 2020Besluit van de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de illegale verkooppunten van hard- en softdrugs in woningen en lokalen (Damoclesbeleid Lokalen en Woningen 2020)
29 sep 2020Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
29 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen werktuigstalling, Linderweg 26, 6251 NG Eckelrade
28 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg oprit, De Uithof 1 A, 6265 BG Sint Geertruid
28 sep 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning medegebruik praktijkruimte als vakantiewoning en workshops, Dorpsstraat 44, 6252 ND Eckelrade
28 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleggen/opheffen landweg, tussen 't Greuntsje en Pannepad te Gronsveld
28 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding Bed & Breakfast, Rijksweg 97, 6267 AE Cadier en Keer
25 sep 2020Verleende omgevingsvergunning uitbreiding woning en verplaatsing schoonheidssalon, Steenuil 1, 6245 RH Eijsden
25 sep 2020Intrekking verleende omgevingsvergunning kappen bomen, Bemelerweg perceel CDR00-A-4735 te Cadier en Keer (toegangsweg sportvelden)
25 sep 2020Verleende omgevingsvergunning bouwen schuilstal, Voerenweg EDN00-F-537 en 538 te Gronsveld
25 sep 2020Sloopmelding asbest lijmlaag, Kriekenstraat 13, 6245 EA Eijsden
25 sep 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Steenuil 49, 6245 RH Eijsden
25 sep 2020Verleende omgevingsvergunning bouw schuilstal, aan de Voerenweg, te Gronsveld
25 sep 2020Verleende omgevingsvergunning verbouwen/renoveren van de woning, Klompenstraat 23 te Eckelrade
25 sep 2020Verleende omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden van de woning, Emmastraat 9, 6245 HS Eijsden
25 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik BSO, Pisartlaan 3, 6245 SK Eijsden
24 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw schuilstal, achter Dorpsstraat 98, 6252 NE Eckelrade
24 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen kinderspeeltoestel, Limburgerstraat perceel CDR00-A-4146 te Cadier en Keer
24 sep 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning verwijderen dakbeschot van bakhuisje, Dorpstraat 2, 6265 AL Sint Geertruid
24 sep 2020Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 3 airco-buitenunits, Muurbloem 15, 6245 TM Eijsden
23 sep 2020Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
23 sep 2020Verleende omgevingsvergunning slopen bestaande en bouwen nieuwe woning, Moerslag 1, 6265 NC Sint Geertruid
21 sep 2020Verleende omgevingsvergunning plaatsen twee airco-units, Raadhuisstraat 8, 6245 ER Eijsden
21 sep 2020Verleende omgevingsvergunning bouwen garage/berging, Steenuil 27, 6245 RH Eijsden
21 sep 2020Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Rijksweg 18 C, 6267 AG Cadier en Keer
18 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Bergenhuizen 27 B, 6255 NJ Noorbeek
17 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning, Doctor Poelsstraat 5, 6269 BT Margraten
17 sep 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Uit de Pateel te Eijsden
17 sep 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Molenweg 5, 6268 NG Bemelen
17 sep 2020Sloopmelding gedeeltelijke sloop woning, Reutjesstraat 4, 6268 NS Bemelen
17 sep 2020Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Kloppenbergweg, te Eijsden
16 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen inloopstal/veldschuur, Rijksweg/Voerenweg te Gronsveld (perceel EDN00-F0657)
16 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen ballenvanger, Bemelerweg 85, 6267 AL Cadier en Keer
15 sep 2020Sloopmelding verwijderen asbesthoudende platen , Pastoor Engelenstraat 31, 6262 PD Banholt
15 sep 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning legaliseren ondergrondse garage, Sint Jozefstraat 114, 6245 LP Eijsden
15 sep 2020Verleende omgevingsvergunning legalisatie tijdelijke bewoning, Voerenweg 19, 6245 EK Gronsveld
15 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen van de woning, Reutjesstraat 4, 6268 NS Bemelen
15 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden terras, Diepstraat 31, 6245 BJ Eijsden
14 sep 2020Sloopmelding losliggende plaat, Beezepool 115, 6245 JJ Eijsden
14 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen 2 bomen, Groot Welsden 74, 6269 EW Margraten
11 sep 2020Sloopmelding De Appelgaard, Van Schaluynhofstraat 4, 6269 DD Margraten
11 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen Bruine Beuk en inlandse Eik, Breusterhof en Cramignonstraat te Eijsden
11 sep 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Spoorstraat 8, 6245 LW Eijsden.
11 sep 2020Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel, Steenuil 26, 6245 RH Eijsden
11 sep 2020Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Sleutelbloem 4 A, 6245 TJ te Eijsden
10 sep 2020Ingekomen (hernieuwde) aanvraag omgevingsvergunning exploiteren B&B, Honthem 71, 6269 NP Margraten
10 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden woonzorgcentrum De Appelgaard, Van Schaluynhofstraat 4, 6269 DD Margraten
10 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woning, Bourgogne kavel 3 te Mesch/Eijsden
 9 sep 2020Verleende omgevingsvergunning wijziging uitbreiding woning/garage, Brandwegske 14, 6247 EH Gronsveld
 9 sep 2020Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen 2 dennenbomen, Irenestraat 42, 6267 AZ Cadier en Keer
 9 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen machineberging, Grotestraat 5, 6262 NZ Banholt
 9 sep 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning plaatsen erfafscheiding, Rijksweg 41, 6269 AB Margraten
 9 sep 2020Ontwerp Bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden
 9 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen carport tot garage en veranderen balustrade dakterras, Kapelweg 23, 6267 BT Cadier en Keer
 9 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kleinschalige horeca, Dorpstraat 6, 6265 AL Sint Geertruid
 9 sep 2020Ontwerp Bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden
 9 sep 2020Verleende omgevingsvergunning plaatsen tarra separator, Einderweg 17, 6267 NS Cadier en Keer
 9 sep 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning plaatsen overkapping en verharden toegangsweg Honthem ongenummerd (percelen MGT02-L-164 en 185) te Margraten
 8 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding dakterras, Haegerhofstraat 45K, 6269 DP Margraten
 7 sep 2020Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Groot Welsden 74, 6269 EW Margraten
 4 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik, Breusterstraat 27, 6245 Eijsden
 4 sep 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot van de woning Klein Welsden 9, 6269 NS Margraten
 4 sep 2020Verleende omgevingsvergunning vestigen kinderdagverblijf/naschoolse opvang, Breusterstraat 27, 6245 EH Eijsden
 4 sep 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning restaureren/verbouwen woning Groot Welsden 72, 6269 EW Margraten
 4 sep 2020Verleende omgevingsvergunning verbouwen woning met bijgebouw, Dorpsstraat 46 , 6267 AB Cadier en Keer
 4 sep 2020Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot van voormalig bakhuisje, Dorpstraat 2, 6265 AL Sint Geertruid
 4 sep 2020Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik, Blankenberg 1, 6267 NN Cadier en Keer
 4 sep 2020Sloopmelding asbesthoudende materialen, Beezepool 99, 6245 Eijsden
 3 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen, uitbreiden en restaureren van Kasteel Oost en de kasteelboerderij tot hotel, Kasteellaan 1, 6245 SB Eijsden
 3 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen 2 dennenbomen, Irenestraat 42, 6267 AZ Cadier en Keer
 3 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning weekmarkt op kerkplein nabij winkelcentrum "Breust" te Eijsden
 3 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg buitenzwembad, Moerslag 32, 6265 NC Sint Geertruid
 3 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vestigen kapsalon, Pastoor Pendersstraat 1, 6262 PB Banholt
 2 sep 2020Verleende omgevingsvergunning uitbeiding aantal kampeerplaatsen Gasthuis 1, 6268 NN Bemelen
 2 sep 2020Verleende omgevingsvergunning uitbeiding aantal kampeerplaatsen Gasthuis 1, 6268 NN Bemelen
 2 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen woonwagen, Capucijnenstraat 7, 6245 HX Eijsden
 2 sep 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning aanleg nieuwe oprit en tuin, Kerkstraat 71, 6267 EB Cadier en Keer
 2 sep 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure verbouwen/vergroten woning en bouwen nieuwe stal/schuur, Klein Welsden 37, 6269 NS Margraten
 2 sep 2020Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure verbouwen/vergroten woning en bouwen nieuwe stal/schuur, Klein Welsden 37, 6269 NS Margraten
 1 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning starten kapsalon, Torenstraat 18, 6267 ES Cadier en Keer
 1 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning (legaliseren) verbouwen schuur tot woning, Burgemeester Wolfsstraat 36, 6265 AA Sint Geertruid
 1 sep 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen nieuw kozijn, Breusterstraat 27, 6245 EH Eijsden
31 aug 2020Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning en bouw carport, Miséricorde 30, 6251 NP Eckelrade
31 aug 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning maken uitrit, Voerenstraat EDN00-D-2762 te Eijsden
31 aug 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen en uitbreiden woning, Ursulinenstraat 22, 6245 CJ Eijsden
28 aug 2020Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving + 2019 Wabo, APV en Bijzondere Wetten
28 aug 2020Verleende omgevingsvergunning Stationsplein 8, 6245 AE Eijsden
28 aug 2020Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 Wabo, APV en Bijzondere Wetten
28 aug 2020Besluit buiten behandeling laten aanvraag plaatsen trap naast terrasvlonder, Bat 9, 6245 BM Eijsden
27 aug 2020Kennisgeving melding Activiteitenbesluit milieubeheer Zoerbeemden 1, 624 LR Eijsden
27 aug 2020Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen boom, Tiendstraat 2 A, 6265 AP Sint Geertruid
27 aug 2020Sloopmelding dakbeschot van schuur, Limburgerstraat 114, 6267 CG Cadier en Keer
27 aug 2020Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vergroten woning, Clara Feystraat 6, 6267 EZ Cadier en Keer
27 aug 2020Sloopmelding schuur, Schey ongenummerd (links naast 10), 6255 NL Noorbeek

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten