Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

Overzicht van openbare bekendmakingen
DatumBekendmaking
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapel en verhogen nok, Spoorstraat 8, 6245 LW Eijsden
22 apr 2021Verkeersbesluit wijzigen parkeerverboden en instellen parkeerverbodszone De Erk en Schinkepoort te Margraten
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Burg. Beckersstraat 1, 6265 AW Sint Geertruid
22 apr 2021Verkeersbesluit wijzigen parkeerverboden en instellen parkeerverbodszone De Erk en Schinkepoort te Margraten
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen van geluidsschermen parkeerterrein Stiegel te Eijsden
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 116 te Bemelen
22 apr 2021Besluit van de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de illegale verkooppunten van hard- en softdrugs in woningen en lokalen (Damoclesbeleid Lokalen en Woningen 2020)
22 apr 2021Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Breusterweiden te Eijsden
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Groenerein 48, 6267 BN Cadier en Keer
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Kapelkesstraat 76, 6245 AK Eijsden
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 113 te Bemelen
22 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van Foodtruck, Rijksweg 73, 6269 AB Margraten
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 78 te Bemelen
22 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een woning, Muurbloem kavel NR04 te Eijsden
22 apr 2021Bekendmaking verkeersbesluiten
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning herbouwen van een berging en overkapping, Prins Hendrikstraat 44, 6245 EE Eijsden
22 apr 2021Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Breusterweiden te Eijsden
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapellen, Sprinkstraat 26, 6269 AP Margraten
22 apr 2021Verkeersbesluit gepersonaliseerde gehandicaptenparkeerplaats Bellefleur te Eijsden
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Korenbloem 17, 6245 TD Eijsden
22 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning veranderen/vergroten woning met inpandige garage, Groenerein 18, 6267 BL Cadier en Keer
22 apr 2021Verkeersbesluit gepersonaliseerde gehandicaptenparkeerplaats Bellefleur te Eijsden
22 apr 2021Verleende omgevingsvergunning maken van een erker in de voorgevel woning, Nieuwe Hofstraat 8 A, 6265 AG in Sint Geertruid
22 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verbouwen van de schuur tot vakantiewoningen, Eijkerweg 122, 6269 GG Margraten
21 apr 2021Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw agrarische bedrijfsloods, Ingberweg 3 te Margraten
21 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Presentpeer 5, 6245RD Eijsden
21 apr 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning, 12e septemberlaan 12 ( kavel 5 ) te Noorbeek
21 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Burg. Wijnandsstraat 59, 6245PT Eijsden
21 apr 2021Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw agrarische bedrijfsloods, Ingberweg 3 te Margraten
20 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Terhorst 26, 6262NB Banholt
20 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Lindenlaan 9, 6245JS Eijsden
19 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Joseph Partounsstraat 6, 6245KN Eijsden
15 apr 2021Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
15 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, CDR00 B 1947 langs Kerkstraat 2 Cadier en Keer
15 apr 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen woning, Dotterbloem 12, 6245 TN Eijsden
15 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Kastanjelaan 4, 6261NA Mheer
15 apr 2021Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Wijngaardsvoetweg ongenummerd te Gronsveld (GVD01-B-3552)
15 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Sprinkstraat 25A, 6269AM Margraten
15 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Limburgerstraat 68, 6267CG Cadier en Keer
15 apr 2021Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent incidentele subsidie voor vrijwilligersorganisaties n.a.v. de corona-pandemie
15 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
15 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Aan de Veldkoul 1, 6265BE Sint Geertruid
14 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Groenerein 21, 6267BJ Cadier en Keer
14 apr 2021Ontwerpbesluit vergunning ex. artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor archeologisch monument vuursteenmijn te Rijckholt/Savelsbos
14 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Bovenstraat 21, 6255AT Noorbeek
14 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Julianalaan 1, 6269CL Margraten
14 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
14 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Eindstraat 7, 6265AC Sint Geertruid
14 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
14 apr 2021Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure verbouw gedeelte schuur tot woning met B&B, Blankenberg 3, 6267 NN Cadier en Keer
14 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Scheulderdorpsstraat 36, 6307PC Scheulder
14 apr 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Carolusweg 1, 6247CV Gronsveld
14 apr 2021Rectificatie ingekomen aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk fietsrailpark, Pisartlaan 3,6245 SK Eijsden
 9 apr 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen 2 dakkapellen, Mgr. Nolensstraat 2 te Eijsden
 9 apr 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning veranderen gebruik woning, Wilhelminastraat 32 6245 AW Eijsden
 9 apr 2021Verleende omgevingsvergunning renoveren van de woning, Julianaweg 47, 6265 AH in Sint Geertruid
 9 apr 2021Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Miséricorde 6, 6251 NP Eckelrade
 9 apr 2021Verleende omgevingsvergunning verbouwen en uitbreiden woning, Eindstraat 35, 6265AD Sint Geertruid
 9 apr 2021Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen boom, Het Stenen Muurtje 10, 6245 EX Eijsden
 9 apr 2021Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning, Bovenstraat 16, 6245 KR Eijsden
 8 apr 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning, Bourgogne kavel 2 te Mesch/Eijsden
 8 apr 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning bouw bezoekerscentrum, Amerikaanse Begraafplaats, 6269 NA Margraten
 8 apr 2021Verleende omgevingsvergunning bouwen woning, Dotterbloem 14 (kavel NU5), 6245 TN Eijsden
 8 apr 2021Verleende omgevingsvergunning wijzigen voorgevel, Julianalaan 48, 6269 CP Margraten
 8 apr 2021Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen boom, Honthem 16, 6269 NR Margraten
 8 apr 2021Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project bouwen kapschuur, Boomkensstraat 48, 6245 JG Eijsden
 7 apr 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Miséricorde 10, 6251 NP Eckelrade
 7 apr 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vergroten woning, Rijksweg 140, 6247 AM Gronsveld
 7 apr 2021Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw zadeldak, Bovenstraat 38, 6255 AV Noorbeek
 7 apr 2021Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure Karreweg fase II Sint Geertruid
 7 apr 2021Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw zadeldak, Bovenstraat 38, 6255 AV Noorbeek
 7 apr 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren Islamitische begraafplaats, Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
 7 apr 2021Ontwerp wijzigingsplan Karreweg fase II Sint Geertruid
 2 apr 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legaliseren inpandige kantine, Zoerbeemden 21 B, 6245 LR Eijsden
 1 apr 2021Sloopmelding voor het vervangen van een golfplaten dak van een loods, Einderweg 17 A, 6267 NS Cadier en Keer
 1 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning veldschuur/schuilgelegenheid voor dieren, Moerslag 9, 6265 NC Sint Geertruid
 1 apr 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een bestaand bijgebouw, de la Margellelaan 4, 6245 AR Eijsden
 1 apr 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van stallen tot 3 appartementen, Rijksweg 87, 6267 AD Cadier en Keer
 1 apr 2021Bevestiging intrekking aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat te Gronsveld
 1 apr 2021Verleende permanente ontheffing stoken vuur in openlucht, Trichterweg ongenummerd te Eijsden (EDN00-H-482 en EDN-H-574)
 1 apr 2021Sloopmelding gedeelte van de woning, Eindstraat 31, 6265 AD Sint Geertruid
 1 apr 2021Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning exploiteren van Bed & Breakfast-kamers, Dorpstraat 2, 6265 AL Sint Geertruid
 1 apr 2021Verleende omgevingsvergunning verplanten/verplaatsen van een haag, Rijksweg ongenummerd (MGT02-L-217, MGT02-L-247 en MGT02-L-518) te Margraten
 1 apr 2021Sloopmelding voor het slopen van bestaande uitbouw aan woning, Eindstraat 35, 6265 AD Sint Geertruid
31 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen van een boom, Het Stenen Muurtje 10, 6245 EX Eijsden
31 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legaliseren gewijzigde aanpassingen in verleende vergunning, Schey 8 C, 6255 NL Noorbeek
30 mrt 2021Besluit drank- en horecavergunning De Laethof, Langstraat 3, 6245 KK Eijsden
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 116, 6268 NN Bemelen
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 123, 6268 NN Bemelen
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 70, 6268 NN Bemelen
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 114, 6268 NN Bemelen
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 126, 6268 NN Bemelen
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wijzigen eerder verleende vergunning, Ir. Rocourstraat 15, 6245 AC Eijsden
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een buitenunit warmtepomp, Sleutelbloem 26, 6245 TJ Eijsden
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 113, 6268 NN Bemelen
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 78, 6268 NN Bemelen
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 117, 6268 NN Bemelen
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 127, 6268 NN Bemelen
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een airco, Kramsvogel 15, 6245 RE Eijsden
30 mrt 2021Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren 2 recreatiewoningen, Gasthuis 3 kavel 110 en 139, 6268 NN Bemelen

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten