Officiele bekendmakingen

Gemeenten, Provincies en Waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

Vanaf 01 juli 2015 publiceert de gemeente Eijsden-Margraten alle officiële bekendmakingen via overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning.

E-mailservice

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van de Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

U kunt het type bericht op persoonlijke voorkeur instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan de gehele gemeente betreffen of juist uw postcodegebied.

U kunt zich, via de door u ontvangen e-mails, ook altijd weer afmelden voor deze service. Uiteraard kunt u ook nog altijd deze pagina raadplegen waar alle officiële bekendmakingen van deze gemeente gepubliceerd worden.

Ter inzage legging en nadere informatie


Alle stukken zijn vanaf de dag na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis in Margraten.Voor het inzien en voor meer informatie dient u een afspraak te maken.

 

DatumBekendmaking
22 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning, Prinses Amalialaan kavel B7, 6269 HB Margraten
22 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning schuilgelegenheid, Gasthuis 67 6268 NN Bemelen
22 nov 2017Sloopmelding saneren dakleien, Diepstraat 55, 6245 BK Eijsden
22 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning mantelzorgwoning bij Kapelweg 23 6267 BT Cadier en Keer
22 nov 2017Melding Activiteitenbesluit Bat 9, 6245 BM Eijsden
22 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vernieuwen dak beschermd dorpsgezicht, Diepstraat 55 6245 BK Eijsden
22 nov 2017Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik Burgemeester Beckersweg 45, 6261NX Mheer
22 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen bedrijfspand, Overbroek 4, 6247EN Gronsveld
22 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen conifeer, Shomonstraat 34 6269 GD Margraten
21 nov 2017Sloopmelding saneren asbesthoudend dakbeschot, Rijksweg 109, 6247 AC Gronsveld
21 nov 2017Sloopmelding saneren schuurtje, St. Martinusstraat 11, 6245 GD Eijsden
21 nov 2017Sloopmelding saneren asbest in woning, President Kennedystraat 16, 6269 CC Margraten
21 nov 2017Intrekken aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik pand Gronsvelderweg 2, 6247ER Gronsveld
21 nov 2017Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Sleutelbloem 1 6245TJ Eijsden
21 nov 2017Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure legalisatie vide in groepsaccommodatie, Herkenrade 18A, 6265 NH Sint Geertruid
21 nov 2017Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik gebouw D, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
21 nov 2017Verleende omgevingsvergunning kappen 195 bomen, Pisartlaan ongenummerd te Eijsden
21 nov 2017Verleende omgevingsvergunning uitbreiding woning, Bovenstraat 10 6255AV Noorbeek
20 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Diepstraat 55, 6245 BK Eijsden
20 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vervangen bedrijfsloods bij Kapelkesstraat 9(A) 6245AG Eijsden
20 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw 14 woningen bij Bloesemgaard 6269HA kavels 741 t/m 754 Margraten
16 nov 2017Verleende omgevingsvergunning hervormen oostgevel, Kerkplein 1, 6245 KH Eijsden
16 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Schoolstraat 28, 6265AS Sint Geertruid
16 nov 2017Sloopmelding verwijderen asbesthoudend dakbeschot,Scheulderdorpsstraat 74A t/m 74E, 6307 PC Scheulder
16 nov 2017Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning aanleggen erfverharding en plaatsen legioblokken, Einderweg 17, 6267NS Cadier en Keer
16 nov 2017Sloopmelding saneren asbest van caravanstallingen C en E (V), Stationsstraat 44, 6247BL Gronsveld
16 nov 2017Sloopmelding saneren asbest uit woning, Rubgaard 12, 6255AS Noorbeek
16 nov 2017Verleende omgevingsvergunning bouw taxibedrijfpand, Eckelraderweg 8 6267 NM Cadier en Keer
16 nov 2017Verleende omgevingsvergunning vervanging dak en uitbreiden berging, Honthem 47, 6269 NP Margraten
16 nov 2017Verleende omgevingsvergunning functieverandering naar winkel, Wilhelminastraat 23 en 23A, 6245AT Eijsden
15 nov 2017Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Stationsstraat 44, 6247 BL Gronsveld
15 nov 2017Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Emmastraat 92, 6245 HZ Eijsden
15 nov 2017Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning bouw 8 woningen, Veldbloem kavels NO1 t/m 8 te Eijsden (Poelveld)
13 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik, Gronsvelderweg 2 6247ER Gronsveld
13 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning wijziging bestemming voor vakantiewoning, Duivenstraat 13 6261NV Mheer
13 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden woning, Eindstraat 13, 6265 AC te Sint Geertruid
10 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen, voetbalterrein Libekerstraat 32, 6265 AM Sint Geertruid
10 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen, voetbalterrein Pres. Kennedystraat 40 Margraten
10 nov 2017Verleende omgevingsvergunning gemetslede kolom met boeiboord, Kapelweg 19, 6267 BT Cadier en Keer
10 nov 2017Verleende omgevingsvergunning (legaliseren van) een schutting, Kerkstraat 21A, 6245 CA Eijsden
 9 nov 2017Sloopmelding asbesthoudende materialen, Pater Kustersweg 24, 6267NL Cadier en Keer
 9 nov 2017Beleidsregel archeologie en kleine cultuurhistorische relicten gemeente Eijsden-Margraten
 9 nov 2017Verleende omgevingsvergunning aanleg nieuwe uitweg, Boterbloem 8, 6245TA Eijsden
 9 nov 2017Permanente ontheffing verbod stoken open vuur Rijksweg te Eijsden
 9 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen 27 recreatiewoningen in 3 modellen, Gasthuis 3, 6268NN Bemelen
 9 nov 2017Verleende omgevingsvergunning veranderen kozijn, Beatrixlaan 41, 6269 EX Margraten
 9 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding woning met kelder, Sleutelbloem 1 6245TJ Eijsden
 9 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vestigen huisartsenpraktijk, Burgemeester Wolfsstraat 3, 6265AA Sint Geertruid
 8 nov 2017Omgevingsvergunning paardenhouderij, verklaring van geen bedenkingen, Oude Akerstraat 51, 6268 NC te Bemelen.
 8 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel en aanbouw bij Hoogstraat 19 6245LT Eijsden
 8 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning renovatie woning, Oude Akerstraat 58 6268NE Bemelen
 8 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Dorpsstraat 15, 6267AA Cadier en Keer
 8 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw materialenberging, De Gelimment 51, 6261 PH Mheer
 8 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning 2 dakkapellen, Bemelerweg 89, 6267AL Cadier en Keer
 8 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning het plaatsen van overkappingen bij Kampweg 37B 6247AR Gronsveld
 8 nov 2017Omgevingsvergunning paardenhouderij, verklaring van geen bedenkingen, Oude Akerstraat 51, 6268 NC te Bemelen.
 3 nov 2017Verleende omgevingsvergunning kappen zieke boom, Broenshemweg perceel MGT02, sectie L, nummer 236 te Margraten
 3 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning terrasscherm en twee roosters bij Bat 9, 6245 BM Eijsden
 2 nov 2017Verkeersbesluit Bloesemgaard Margraten
 2 nov 2017Verleende omgevingsvergunning verbouwen pand, Diepstraat 67, 6245BK Eijsden
 2 nov 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen bij Pisartlaan 8, 6245SK Eijsden
 2 nov 2017Verleende omgevingsvergunning bouw 4 woningen, De Laathof 8, 10, 12 en 12A 6265 BJ te Sint Geertruid
 2 nov 2017Verleende omgevingsvergunning bouw woning, Prinses Amalialaan 11 (kavel B6), 6269 HB in Margraten
 1 nov 2017Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning laden en lossen op parkeerterrein Kennedylaan in Eijsden
 1 nov 2017Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning vestigen paardenhouderij, Oude Akerstraat 51, 6268 NC te Bemelen
 1 nov 2017Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning vestigen paardenhouderij, Oude Akerstraat 51, 6268 NC te Bemelen
 1 nov 2017Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning laden en lossen op parkeerterrein Kennedylaan in Eijsden
 1 nov 2017Wijziging aanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling gemeente Eijsden-Margraten
31 okt 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwe uitweg bij Boterbloem 8, 6245TA Eijsden
31 okt 2017Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure legalisatie restauratie vakwerkwoning, Honthem 27, 6269 NP Margraten
31 okt 2017Verleende omgevingsvergunning wijzigen garagedak, Rijksweg 53, 6247 AB Gronsveld
31 okt 2017Verleende omgevingsvergunning ondergrondse berging en overkapping, Sint Gerlachusstraat 27, 6262 NH Banholt
31 okt 2017Verleende omgevingsvergunning twee draagarmstellingen, Holstraat 41, 6269 AW Margraten
30 okt 2017Verkeersbesluit, instellen blauwe zone, twee parkeervakken op de parkeerplaats voor eetcafé “Chriske” aan de zijde Pastoor Brouwersstraat, Margraten
30 okt 2017Verkeersbesluit, openstellen voor al het verkeer, Schansweg, Eijsden
30 okt 2017Besluit omgevingsvergunningvrij project kappen kastanjeboom, Rijksweg 48, 6267 AH Cadier en Keer
30 okt 2017Nadere regels peuterprogramma en vve-programma 2018 bij de “Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017”
27 okt 2017Ondermandaatbesluit gemeente Voerendaal - RUD Zuid-Limburg 2017
27 okt 2017Intrekken aanvraag omgevingsvergunning weideafrastering, Oude Akerstraat 51, 6268NC Bemelen
27 okt 2017Verleende omgevingsvergunning bouw berging, Oude Zeepweg 10, 6247 BM Gronsveld
27 okt 2017Besluit omgevingsvergunningvrij project bouw bijgebouw (overkapping), Boomkensstraat 59, 6245JD Eijsden
27 okt 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen, Veldje (binnenterrein via Poortstraat) in Eijsden
26 okt 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwe aanbouw, Vogelzang 9, 6245BS Eijsden
26 okt 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen schutting, Spoorstraat 8 6245LW Eijsden
26 okt 2017Melding Activiteitenbesluit Aan de Fremme 28, 6269 BE Margraten
26 okt 2017Melding Activiteitenbesluit Holstraat 41, 6269 AW Margraten
26 okt 2017Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Veilingweg 7, 6247 EP Gronsveld
26 okt 2017Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Overbroek 2, 6247 EN Gronsveld
26 okt 2017Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Eckelraderweg 8, 6267 NM Cadier en Keer
26 okt 2017Verleende omgevingsvergunning bouwen voorzieningengebouw, Gasthuis 1B, 6268 NN Bemelen
26 okt 2017Melding Activiteitenbesluit Oude Zeepweg 10, 6247 BM Gronsveld
26 okt 2017Sloopmelding asbesthoudende materialen, Eckelraderweg 10, 6267NM Cadier en Keer
25 okt 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning, Boterbloem kavels NH01 en NH02, 6245TA Eijsden
25 okt 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning, Boterbloem kavel NK02 te Eijsden
25 okt 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning Muurbloem kavel NP03 te Eijsden
25 okt 2017Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen reclames JUMBO, Rijksweg 27, 6267AD Cadier en Keer
24 okt 2017Rectificatie: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vergroten schuilstal, Honthem ongenummerd (MGT02-L-179) te Margraten
24 okt 2017Besluit cameratoezicht Moerslag St. Geertruid, gemeente Eijsden-Margraten
24 okt 2017Rectificatie: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw zwembad, verbouw garage en carport, Muurbloem 11 6245TM Eijsden
24 okt 2017Verleende omgevingsvergunning wijzigen woning 2 en behoud hotelfunctie, Julianaweg 21-21A-21B, 6265 AH Sint Geertruid

Abonneren op de RSS feed van de bekendmakingen gemeenteblad van de gemeente Eijsden-Margraten

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag geopend tot 12:00
  • Morgen: 09:00 - 12:00

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten