Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Gegevenshuis

Nota verbonden partijen

  • Nota (PDF, 2.1 MB)

Centrumregelingen

1. Centrumregeling inkoop Jeugdzorg

2. Regionale samenwerking Leerplicht en RMC Maastricht en Mergelland

3. Regionale samenwerking leerlingenvervoer

4. Anti discriminatievoorziening Limburg

5. Samenwerking afvalwater Zuidelijk Zuid-Limburg

Deelnemingen

1. N.V. Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

2. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V.

3. N.V. Industriebank LIOF

4. Enexis Holding N.V.

5. Bodemzorg Limburg B.V.

6. Vereniging Limburgse aandeelhouders Essent (Vegal)

7. MTB regio Maastricht N.V.

8. Verkoop Vennootschap B.V.

9. CBL Vennootschap B.V.