Dialoog buitengewoon agrarisch buitengebied

Een buitengebied dat gekenmerkt wordt door een krachtige land- en tuinbouw in een geweldig Nationaal Landschap, dat is waar de gemeente voor wil gaan. Behoud van landschapskwaliteit is niet alleen de basis voor een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners en bezoekers, maar ook belangrijk voor de plattelandseconomie.

De agrarische sector heeft het landschap grotendeels gemaakt en onderhoudt dat landschap ook. Maar het landschap stelt ook voorwaarden aan de sector. In het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn diverse trends en ontwikkelingen zichtbaar die burgers, bedrijven en andere partijen voor uitdagingen stellen, maar die ook uitnodigen om samen te zoeken naar kansen.

De gemeente heeft een verbindende rol om samen met deze partners de uitdagingen om te zetten in kansen en wil dit doen door de dialoog aan te gaan. Als aftrap voor deze dialoog heeft op 27 januari 2017 een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle inwoners en ondernemers binnen de gemeente Eijsden-Margraten waren uitgenodigd. Voelt u zich betrokken bij de ontwikkelingen in het buitengebied en wilt u meer informatie over deze dialoog, neem mail dan naar buitengewoonbuitengebied@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie
Inspiratiebijeenkomst Dialoog Buitengewoon Agrarisch Buitengebied Eijsden-Margraten (PDF, 338.5 kB) (PDF, 338.5 kB)